MÉDIA

8.9. 2022

Měsíční sloupek Ivany Tykač

Když německé nakladatelství Ravensburger koncem srpna oznámilo stažení několika dětských knih na motivy příběhů o Vinnetouovi kvůli „obvinění z folklorních stereotypů o původních obyvatelích Severní Ameriky a nevhodném přivlastňování jejich kultury“, zkoušela jsem si představit své dětství bez něj. Mladý náčelník byl nejen pro moji generaci ztělesněním neohroženého hrdiny, díky kterému jsme se ve svých dětských fantaziích přenášeli na prérie a honili...

7.9. 2022

Galerie úspěchů: 10 let WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

IT pro děti Letos v říjnu oslaví WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), 10 let od doby, kdy poprvé pomohla samoživitelům a jejich dětem. Naše činnost se zpočátku zaměřovala na problém, které jsme ve společnosti pozorovali dlouhodobě – neutěšenou situaci řady samoživitelů s jejich dětmi. Za ta léta jsme však vyrostli a rozšířili spektrum naší činnosti, abychom byli schopni pomáhat ještě lépe...

5.9. 2022

W4W: Bydlení pro děti – Kauce děkuje za podporu MONETA Money Bank, a.s.

Přinejmenším od začátku letošního roku se v médiích setkáváme s informacemi o vysoké inflaci, rostoucích cenách energií i komodit a životních nákladů. Tyto jevy více či méně ovlivní všechny sociální vrstvy. Zejména nízkopříjmové domácnosti se snadno mohou dostat do ekonomických problémů. Obzvláště ohroženou skupinou jsou přitom samoživitelé s dětmi. V situaci, kdy je celá rodina fakticky odkázána na jediný příjem, je na samoživitele vyvíjen enormní...

31.8. 2022

Galerie úspěchů: 10 let WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

První obědy pro děti V říjnu letošního roku to bude deset let od doby, kdy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), poprvé pomohla samoživitelům a jejich dětem. Pomoc v podobě rozptýleného bydlení s psychosociální pomocí tehdy vzešla z mysli Ivany Tykač, zakladatelky a ředitelky W4W, která už si delší dobu uvědomovala problémy samoživitelů a jejich dětí. Moudří lidé jsou ovšem odhodláni se stále...

26.8. 2022

Vzpomínáme

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek, dva prstýnky na splátky, prázdné přihrádky...

24.8. 2022

Galerie úspěchů: 10 let WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

První kniha V říjnu letošního roku oslaví WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) významné jubileum. Za dobu svého téměř desetiletého působení v ČR pomohla a stále pomáhá samoživitelkám a jejich dětem různými způsoby – obvyklými i inovativními. Pro neziskové organizace je typické, že v rámci své činnosti provozují projekty na pomoc potřebným a zároveň navazují partnerství. Co se ale stane, když se touha dělat dobro...

22.8. 2022

Cochemská praxe aneb Dítě potřebuje oba rodiče

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), před necelými deseti lety vznikla proto, aby pomáhala matkám samoživitelkám s jejich dětmi. Od rodičovského páru k matce samoživitelce či otci samoživiteli, kteří jsou spolu se svými dětmi prakticky odkázáni na jediný příjem, ovšem vede dlouhá cesta. Proces rozchodu rodičů dopadá na děti, které jsou jím často poznamenány na celý život nejen ve svých osobních...

21.8. 2022

Měsíční sloupek Ivany Tykač

Jednadvacátého srpna 1968 jsem sice byla devítiměsíční nemluvně, ale dramatické události tehdejších dní se mi stejně svým zvláštním způsobem zapsaly pod kůži. Těžko si je mohu pamatovat, ale v důsledku autentického vyprávění mojí maminky se mi její zážitky z té doby vryly hluboko do paměti. Maminčiny vzpomínky, jak jsme spolu s dědou seděli všichni skrčení za okenním parapetem, hrůzou strnulí,...

17.8. 2022

Galerie úspěchů: 10 let WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

První záblesk naděje Během svého působení v ČR má za sebou obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN, kterou v říjnu roku 2012 založili manželé Tykačovi, již řadu úspěchů. Naše dlouhodobé projekty W4W: Obědy pro děti a W4W: Bydlení pro děti – Kauce, navázané spolupráce a partnerství již 10 let pomáhají znevýhodněným dětem a jejich rodičům k důstojnějšímu a kvalitnějšímu životu. Jak vše ale...

15.8. 2022

Milostivé léto II

Již brzy bude spuštěno tzv. Milostivé léto II – akce, která umožní dlužníkům zbavit se vybraných exekucí. Jak přesně Milostivé léto II funguje a jakým způsobem se jej lze zúčastnit? Milostivé léto II navazuje na úspěšnou akci Milostivé léto z loňského roku. Zákonem tehdy bylo dlužníkům, proti nimž byla vedena exekuce, umožněno se zbavit některých exekucí tím, že zaplatí dlužnou částku...