Pomozte nám zajistit obědy pro hladovějící děti v mateřských školách

Pravidelná a vyvážená strava je klíčová pro děti v každém věku. Společné stravování pomáhá těm nejmenším nejen učit se správným stravovacím návykům, ale také poskytuje základy pro jejich adaptaci v MŠ, která je významnou přípravou na školní docházku.

W4W: SOS do školky; proč jsme projekt spustili?

Projekt W4W: SOS (Svačinka – Oběd – Svačinka) do školky, realizovaný s podporou MŠMT, je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W). Je zaměřen na podporu účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla ve finanční tísni. Pomáhejte s námi i Vy!

Cílem projektu W4W: SOS do školky je pomoci dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem stravování v mateřské škole. Díky projektu děti získají zdravou a vyváženou stravu, kterou v období růstu tolik potřebují. Zároveň bude zabezpečena jejich předškolní výchova, jež je významnou přípravou na školní docházku.

Pravidla projektu:

  • Děti, které potřebují pomoc projektu, vybírá školka sama.
  • Účet projektu je transparentní.
  • 100 % prostředků z transparentního účtu míří pouze na úhradu stravování konkrétním dětem.
  • Dětem je zaručena anonymita.
  • Peníze jsou vypláceny přímo MŠ či stravovacím zařízení, nikoli rodičům.
  • Pokud rodiče nechávají stravu opakovaně propadnout, dítě je z projektu vyřazeno.
  • Nevyčerpané stravné se vrací zpět na účet projektu.

Pro koho je projekt určen:

Pro děti se sociálním znevýhodněním v předškolním vzdělávání a děti, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, což by neumožnilo jejich docházku do MŠ.

Co projekt nabízí:

Úhradu předškolního stravování dětem, jejichž rodiče jsou v tíživé finanční situaci a nemohou jej hradit sami.

Cíle projektu:

Projekt je zaměřen na podporu účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním, jeho cílem je poskytnout dětem pravidelnou zdravou stravu a zároveň jim zabezpečit předškolní výchovu, která je významnou přípravou na školní docházku.

Kontakty:

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4

Bc. Barbora Nejedlá, MBA

Hlavní koordinátorka projektu Obědy pro děti a SOS do školky