DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM

Velmi si vážíme důvěry, kterou nám lidé - jednotlivci i společnosti - každý rok věnují.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podporují, finančně přispěli na pomoc dětem v rámci projektu IT pro děti či přispívají na Obědy pro děti i Kauce na bydlení, pomáhají nám v naší práci, spolupracují s námi a našim klientkám či klientům poskytují další odbornou pomoc.

Speciální poděkování patří společnosti Sev.en Commodities AG, odštěpný závod, která do rozpočtu naší obecně prospěšné společnosti poskytuje každý rok částku ve výši 20 mil. Kč. Dále velmi děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za velmi významnou finanční podporu projektu Obědy pro děti v letech 2016-2021. 

Děkujeme!

Ivana Tykač, zakladatelka a ředitelka Women for Women, o.p.s.

GENERÁLNÍ PARTNER

Generální partner

Energetická společnost Sev.en Energy. Zajišťuje bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla zákazníkům při minimalizaci sociálních a environmentálních dopadů jejich výroby. Více o společnosti zde

ZÁŠTITA

MŠMT poskytuje Obědům pro děti záštitu a velkou finanční podporu v letech 2016-21
MPSV poskytuje záštitu Obědům pro děti a Servisu vztahů
MMR poskytuje záštitu programu Kauce na bydlení z projektu Bydlím, tedy jsem

DALŠÍ PARTNEŘI

Luxusní ubytování v Praze.
IT společnost s dvacetiletou historií.
Vydavatelství nabízí především odborné tituly v odvětvích stavebnictví a architektury, dopravy a průmyslu.

ARROWS

Advokátní kancelář
ARROWS poskytují pro bono právní poradenství našim klientům, samoživitelům.

Smart Emailing

mediální partner
Nejoblíbenější český nástroj pro e-mail marketing.
Komunikační agentura.
Děkujeme za sponzorský dar.
Charitativní platforma pro dobročinné sbírky v rámci projektu Kauce na bydlení.
Děkujeme za sponzorský dar.

Sodexo

Děkujeme za sponzorský dar.
Děkujeme za sponzorský dar.
Děkujeme za sponzorský dar.
Děkujeme za sponzorský dar.

Informace pro dárce a partnery: Striktně oddělujeme finanční podporu projektům Obědy pro děti a Kauce na bydlení. Pokud firmy, státní instituce nebo soukromí dárci finančně podpoří tyto dva projekty, 100 % vybraných prostředků jde na pomoc potřebným. Obědy pro děti i Kauce na bydlení mají pro tyto účely zřízeny transparetní účty, u kterých lze veřejně vidět a kontrolovat příjmy i výdaje. Samotný provoz WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a dalších projektů je hrazen z oddělených zdrojů.