DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM

Velmi si vážíme důvěry, kterou nám lidé - jednotlivci i společnosti - každý rok věnují.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podporují, finančně přispěli na pomoc dětem v rámci projektu IT pro děti či přispívají na Obědy pro děti i Kauce na bydlení, pomáhají nám v naší práci, spolupracují s námi a našim klientkám či klientům poskytují další odbornou pomoc.

Speciální poděkování patří společnosti Sev.en Commodities AG, odštěpný závod, která do rozpočtu naší obecně prospěšné společnosti poskytuje každý rok částku ve výši 20 mil. Kč. Dále velmi děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za velmi významnou finanční podporu projektu Obědy pro děti v letech 2016-2021. 

Děkujeme!

Ivana Tykač, zakladatelka a ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

GENERÁLNÍ PARTNER

Generální partner

Energetická společnost Sev.en Energy. Zajišťuje bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla zákazníkům při minimalizaci sociálních a environmentálních dopadů jejich výroby. Více o společnosti zde

PODPORA

„Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2022“.
„Projekt W4W: Bydlení pro děti - Kauce v roce 2022-2023 v rámci ročního partnerství podporuje MONETA Money Bank, a.s."

ZÁŠTITA

MPSV poskytuje záštitu projektům W4W: Obědy pro děti a W4W: Servisu rodiny .
MMR poskytuje záštitu projektu Bydlení pro děti - Kauce.

PARTNEŘI

Děkujeme za dar.
Luxusní ubytování v Praze.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Partnerská spolupráce.
Děkujeme za sponzorský dar.
Děkujeme za sponzorský dar.
Děkujeme za sponzorský dar.
Děkujeme za sponzorský dar.
Děkujeme za sponzorský dar.
Děkujeme za sponzorský dar.
Charitativní platforma pro dobročinné sbírky v rámci projektu Kauce na bydlení.
Děkujeme za sponzorský dar.
Komunikační agentura.

Smart Emailing

mediální partner
Nejoblíbenější český nástroj pro e-mail marketing.

ARROWS

Advokátní kancelář
ARROWS poskytují pro bono právní poradenství našim klientům, samoživitelům.
Vydavatelství nabízí především odborné tituly v odvětvích stavebnictví a architektury, dopravy a průmyslu.
IT společnost s dvacetiletou historií.

Informace pro dárce a partnery: Striktně oddělujeme finanční podporu projektům W4W: Obědy pro děti a W4W: Bydlení pro děti - Kauce. Pokud firmy, státní instituce nebo soukromí dárci finančně podpoří tyto dva projekty, 100 % vybraných prostředků jde na pomoc potřebným. Obědy pro děti i Kauce na bydlení mají pro tyto účely zřízeny transparetní účty, u kterých lze veřejně vidět a kontrolovat příjmy i výdaje. Samotný provoz WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a dalších projektů je hrazen z oddělených zdrojů.