DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM

Velmi si vážíme důvěry, kterou nám lidé - jednotlivci i společnosti - každý rok věnují.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podporují, finančně přispěli na pomoc dětem v rámci projektu IT pro děti či přispívají na Obědy pro děti i Kauce na bydlení, pomáhají nám v naší práci, spolupracují s námi a našim klientkám či klientům poskytují další odbornou pomoc.

Speciální poděkování patří společnosti Skupina Sev.en, která do rozpočtu naší obecně prospěšné společnosti poskytuje každý rok částku ve výši 20 mil. Kč. Dále velmi děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za velmi významnou finanční podporu projektu Obědy pro děti v letech 2016-2023. 

Děkujeme!

Ivana Tykač, zakladatelka a ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

GENERÁLNÍ PARTNER

Skupina Sev.en je energetická skupina, která svou klíčovou kompetenci vidí v konvenčním způsobu výroby elektrické energie. Právě ta totiž bude hrát důležitou roli v přechodu energetických soustav směrem k energii z obnovitelných zdrojů. Skupina zahrnuje širokou škálu činností - od těžby a výroby toho nejkvalitnějšího hnědého uhlí v Evropě, po výrobu elektrické energie a tepla.

PODPORA

Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2023. Realizace projektu W4W: SOS do školky byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory účasti dětí na předškolním vzdělávání na rok 2023.
Projekt W4W: Bydlení pro děti - Kauce v roce 2022-2023 v rámci ročního partnerství podporuje MONETA Money Bank, a.s.

ZÁŠTITA

MPSV poskytuje záštitu projektům W4W: Obědy pro děti a W4W: Servisu rodiny .
MMR poskytovalo v roce 2021-2022 záštitu projektu Bydlení pro děti – Kauce (původně Bydlím, tedy jsem).

PARTNEŘI

Luxusní ubytování v Praze.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Vydavatelství nabízí především odborné tituly v odvětvích stavebnictví a architektury, dopravy a průmyslu.
Děkujeme za sponzorský dar.
Partnerská spolupráce.
Charitativní platforma pro dobročinné sbírky v rámci projektu Kauce na bydlení.

ARROWS

Advokátní kancelář
ARROWS poskytují pro bono právní poradenství našim klientům, samoživitelům.
IT společnost s dvacetiletou historií.

Informace pro dárce a partnery: Striktně oddělujeme finanční podporu projektům W4W: Obědy pro děti a W4W: Bydlení pro děti - Kauce. Pokud firmy, státní instituce nebo soukromí dárci finančně podpoří tyto dva projekty, 100 % vybraných prostředků jde na pomoc potřebným. Obědy pro děti i Kauce na bydlení mají pro tyto účely zřízeny transparetní účty, u kterých lze veřejně vidět a kontrolovat příjmy i výdaje. Samotný provoz WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a dalších projektů je hrazen z oddělených zdrojů.