DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM

Velice si vážíme důvěry, kterou nám jednotlivci, instituce a firmy každý rok věnují.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás finančně podporují a přispěli na pomoc dětem v projektech Bydlení pro děti, SOS do školky a Obědy pro děti. Ale také všem, kteří s námi jinými cestami spolupracují a našim klientkám a klientům poskytují odbornou pomoc.

Speciální poděkování patří společnosti Skupina Sev.en, která dlouhodobě a podporuje provoz W4W. Díky tomu putuje 100 % darů od našich dalších partnerů a institucí na pomoc dětem v projektech.

Dále velice děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za významnou finanční podporu projektů SOS do školky a Obědy pro děti.

Děkujeme!

Ivana Tykač, zakladatelka a ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

GENERÁLNÍ PARTNER

Sev.en Česká energie je energetická skupina, která svou klíčovou kompetenci vidí v konvenčním způsobu výroby elektrické energie. Právě ta totiž bude hrát důležitou roli v přechodu energetických soustav směrem k energii z obnovitelných zdrojů. Skupina zahrnuje širokou škálu činností - od těžby a výroby toho nejkvalitnějšího hnědého uhlí v Evropě, po výrobu elektrické energie a tepla.

PODPORA

Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2024. Realizace projektu W4W: SOS do školky byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory účasti dětí na předškolním vzdělávání na rok 2024.
Projekt W4W: Bydlení pro děti v roce 2022-2023 v rámci ročního partnerství podporuje MONETA Money Bank, a.s.

PARTNEŘI

Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za dar.
Děkujeme za reklamní prostor.
Děkujeme za dar.

Informace pro naše dárce a partnery: Veškeré přijaté dary jsou striktně alokovány na konkrétní projekty, které jste si vybrali k podpoře. Pro projekty W4W: Obědy pro děti, W4W: SOS do školky, W4W: Bydlení pro děti i W4W: Servis rodiny jsou zřízeny individuální účty, přičemž váš dar je v celých 100 % využit na pomoc dětem a jejich rodinám. Provoz organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a dalších aktivit je hrazen z oddělených zdrojů zakladatelů, nikoli z darů.