SERVIS RODINY

Rodiče, rozhodujte o kvalitě života svých dětí sami!
Cílem projektu je ve spolupráci se soudy usnadnit rozvodové řízení tak, aby mělo co nejmenší dopad na děti. 

Edukací, poradenstvím a mediací pomáháme rozvádějícím se rodičům nalézt společnou řeč při výchově jejich dětí.

 

Spolupráce se soudy:

Obvodní soud pro Prahu 10
Okresní soud v Mostě
Okresní soud v Litoměřicích
Okresní soud v Příbrami
Okresní soud v Mladé Boleslavi

W4W v rámci spolupráce se soudy zaštiťuje financování a poskytování odborných služeb, potřebných v opatrovnickém řízení dle § 474 odst. 1 a dle navrhované změny § 389 odst. 3 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, tedy zcela v souladu se státní politikou v této oblasti. Tyto odborné služby jsou pro účastníky opatrovnických řízení bezplatné. Jde především o vzdělávací semináře a dále o rodinné mediace a terapie, případně participační poradenství.

Servis rodiny: proč jsme projekt spustili?

Vztahy jsou složité, stejně tak jako rodičovství. Všichni se stále učíme. Bohužel, občas se vztah rodičů dostane do takové krize, že jeden z rodičů (popř. oba) podá k soudu návrh, týkající se života jejich dětí.

  • Cílem projektu je, aby rozcházející se rodiče nevedli soudní pře o vlastní děti. Aby o budoucnosti jejich dětí rozhodovali sami (rodiče) a nenechávali o ní rozhodovat soudce. A především to, aby se tato pro všechny složitá situace co nejméně dotkla dětí. Nezapomínejme na ně – především pro ně je totiž těžké, když se jejich rodina mění, a právě ony potřebují situaci rozumět, vědět, co je čeká, a cítit lásku obou rodičů. Protože i když se vztah rodičů rozpadá a oni přestanou být partnery, rodiči budou již navždy. Není důvod, aby dítě rozvodem či rozchodem rodičů ztratilo jednoho z nich. To je základní předpoklad a nejtěžší úkol.
  • Víme, že rodiče potřebují být respektováni ve své rodičovské roli, potřebují vědět, že oba jsou důležití pro své dítě a že oba mají v jeho životě nezastupitelné místo. Rodiče potřebují podporu a pomoc v tom, aby se naučili domlouvat se v zájmu jejich společného dítěte. Potřebují vědět, že odpovědnost je na nich dvou, že není možné ji přenést na soudy či jiné instituty a spoléhat se, že za ně situaci v rodině vyřeší.
  • V tomto projektu jde především o změnu pohledu na věc se zaměřením na deeskalaci sporu mezi rodiči a na poskytnutí nástrojů, které rodičům dopomohou nalézt svou cestu.

Pro koho je projekt určen:

Pro rodiče, kteří podali k soudu návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem.

Co projekt nabízí:

V rámci projektu je nabízena edukace o tom, co děti potřebují v období rozpadu rodiny, poradenství, terapie, mediace a tvorba rodičovského plánu.

Cíle projektu:

Aby spolu rodičovské páry uměly mluvit. Méně konfliktů v rodinách. Lepší mezilidské vztahy. Minimalizace dopadů na děti. Důstojné rozchody/rozvody v rodinách s dětmi.

Online poradny Servisu rodiny

Sociální poradna

Naše poradna slouží především rodičům s dětmi, kteří se dostali do tíživé životní situace a potřebují poradit v sociální oblasti. Služba je poskytována e- mailem a je zdarma.

Právní poradna

Ve spolupráci s advokáty zprostředkováváme právní poradenství v oblasti občanského, rodinného či trestního práva nebo v oblasti dluhové problematiky. Služba je poskytována e-mailem a je zdarma.

Rodičovský plán ke stažení zde.

Kontaktní formulář:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Kontakty:

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Pobočka Most

Václava Řezáče 315, 434 01 Most