SERVIS RODINY

Rodiče, rozhodujte o kvalitě života svých dětí sami!
Cílem projektu je pomoci rozcházejícím se rodičům, aby nevedli soudní spory o své děti a dokázali se dohodnout, jak budou o své děti nadále pečovat.

Edukací a poradenstvím pomáháme rozcházejícím se rodičům nalézt společnou řeč při výchově jejich dětí.

 

Online poradny Servisu rodiny

Sociální poradna

Naše poradna slouží především rodičům s dětmi, kteří se dostali do tíživé životní situace a potřebují poradit v sociální oblasti. Služba je poskytována e- mailem a je zdarma.

Právní poradna

Ve spolupráci s advokáty zprostředkováváme právní poradenství v oblasti občanského, rodinného či trestního práva nebo v oblasti dluhové problematiky. Služba je poskytována e-mailem a je zdarma.

Spolupráce se soudy

Prostřednictvím soudů, se kterými jsme navázali spolupráci, umožňujeme rodičům využít odborné služby formou edukativních přednášek na daném soudě a navazujícího edukativního poradenství. Společně se soudy vytváříme interdisciplinární týmy, které svou prací pomáhají rodičům, aby hledali cestu, jak se dohodnout a eliminovat tak dopady rozchodů na děti.

Edukace pro rodiče

Edukace probíhající v Praze v roce 2024:

Obvodní soud pro Prahu 10 (Justiční areál na Míčánkách): 24. 6., 15. 7. a 19. 8. vždy od 16 hodin
Areál Justiční akademie v Hybernské ulici: 12. 6., 15. 7., 19. 8. a 19. 9. od 14 hodin

 

V případě zájmu o účast se prosím obraťte na Mgr. Kamilu Šaffkovou: kamila.saffkova@w4w.cz

Poradna pro rozcházející se rodiče

Rozcházíte se s partnerem a vychováváte společně děti? Řešíte neshody s bývalým partnerem ohledně dětí?
 
Nabízíme vám odbornou pomoc: Psycho–sociálně–právní poradenství zaměřené na řešení situací spojených s rozpadem soužití manželů/partnerů s nezletilými dětmi.
 
Cílem je zmírnit rodičovský konflikt, a tím snížit negativní dopad rozpadu vztahu rodičů na vaše potomky.

Služby poradny

Edukativní seminář pro rozcházející se rodiče – zdarma

Odborné poradenství pro rozcházející se rodiče – spoluúčast 500kč/hod.

Co nabízíme?

  • podporu při řešení nastavení péče o společné děti po rozpadu vztahu manželů či nesezdaných párů,
  • pomoc při vypracování plánu péče o děti po rozchodu (tzv. rodičovský plán),
  • pomoc při uzavření soudní/mimosoudní dohody o poměrech jejich dítěte.

Co u nás můžete očekávat?

  • Budeme hledat způsoby řešení situace, které naplní základní potřebu dítěte: mít vztah a rozvíjet vztah s oběma rodiči.
  • S naší podporou si sami zformulujete konkrétní řešení péče o děti a udržení vztahu s nimi.
  • Vaše nová dohoda bude funkční a zohlední nejlepší zájem vašeho dítěte.

Spolupráce se soudy:

Obvodní soud pro Prahu 2
Obvodní soud pro Prahu 10
Okresní soud v Mostě
Okresní soud v Litoměřicích
Okresní soud v Příbrami
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Okresní soud v Ústí nad Labem
Okresní soud Louny

W4W v rámci spolupráce se soudy zaštiťuje financování a poskytování odborných služeb, potřebných v opatrovnickém řízení dle § 474 odst. 1 a dle navrhované změny § 389 odst. 3 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, tedy zcela v souladu se státní politikou v této oblasti. Tyto odborné služby jsou pro účastníky opatrovnických řízení bezplatné. Jde především o vzdělávací semináře a dále o rodinné mediace a terapie, případně participační poradenství.

Servis rodiny: proč jsme projekt spustili?

Vztahy jsou složité, stejně tak jako rodičovství. Všichni se stále učíme. Bohužel, občas se vztah rodičů dostane do takové krize, že jeden z rodičů (popř. oba) podá k soudu návrh, týkající se života jejich dětí.

  • Cílem projektu je, aby rozcházející se rodiče nevedli soudní pře o vlastní děti. Aby o budoucnosti jejich dětí rozhodovali sami (rodiče) a nenechávali o ní rozhodovat soudce. A především to, aby se tato pro všechny složitá situace co nejméně dotkla dětí. Nezapomínejme na ně – především pro ně je totiž těžké, když se jejich rodina mění, a právě ony potřebují situaci rozumět, vědět, co je čeká, a cítit lásku obou rodičů. Protože i když se vztah rodičů rozpadá a oni přestanou být partnery, rodiči budou již navždy. Není důvod, aby dítě rozvodem či rozchodem rodičů ztratilo jednoho z nich. To je základní předpoklad a nejtěžší úkol.
  • Víme, že rodiče potřebují být respektováni ve své rodičovské roli, potřebují vědět, že oba jsou důležití pro své dítě a že oba mají v jeho životě nezastupitelné místo. Rodiče potřebují podporu a pomoc v tom, aby se naučili domlouvat se v zájmu jejich společného dítěte. Potřebují vědět, že odpovědnost je na nich dvou, že není možné ji přenést na soudy či jiné instituty a spoléhat se, že za ně situaci v rodině vyřeší.
  • V tomto projektu jde především o změnu pohledu na věc se zaměřením na deeskalaci sporu mezi rodiči a na poskytnutí nástrojů, které rodičům dopomohou nalézt svou cestu.
  • V rámci spolupráce se soudy zajišťujeme edukativní přednášky a navazující edukativní poradenství, tyto služby jsou pro účastníky opatrovnických řízení zdarma.

Pro koho je projekt určen:

Pro rodiče, kteří podali k soudu návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem.

Co projekt nabízí:

V rámci projektu jsou rodičům nabízeny edukativní přednášky a dále navazující edukativní poradenství. Společně se soudy vytváříme interdisciplinární týmy, které svojí prací pomáhají rodičům, aby hledali cestu, jak se dohodnout a eliminovali tím dopady vlastních rozchodů na své děti.

Cíle projektu:

Aby spolu rodičovské páry uměly mluvit. Méně konfliktů v rodinách. Lepší mezilidské vztahy. Minimalizace dopadů na děti. Důstojné rozchody/rozvody v rodinách s dětmi.

Semináře pro odbornou veřejnost

V rámci projektu realizujeme pravidelné semináře pro odbornou veřejnost ve spolupráci se Stálou konferencí českého práva a pod záštitou JUDr. Libora Vávry, prezidenta Soudcovské unie.

Cílem je poskytnout zainteresovaným expertům – úředníkům, mediátorům, terapeutům, pracovníkům OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) a dalším – detailní informace o tom, jak rozvod probíhá z pohledu práva. V rámci seminářů probíhá i diskusní část, ve které odborníci mohou sdílet konkrétní zkušenosti s tím, jak pomáhat rodičům, aby důsledky rozvodů pro děti byly co nejmenší. Semináře vedou JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR a čestný prezident Soudcovské unie, a Mgr. Kryštof Janek, advokát a místopředseda sekce pro rodinné právo České advokátní komory.

Rodičovský plán ke stažení

Příručka dobré praxe ke stažení

Kontakty:

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4

Mgr. Kamila Šaffková

Poradkyně pro rodiny, mediátorka

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Pobočka Most

Václava Řezáče 315, 434 01 Most

Ing. Michaela Hostašová, DiS.

Koordinátorka projektů pobočky Most