MÉDIA

13.12. 2023

Stali jsme se součástí Platformy pro včasnou péči

Prostřednictvím pobočky WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) v Mostě jsme se stali členem Platformy pro včasnou péči.  Platforma sdružuje více než 50 organizací z celého Česka, které se věnují oblasti včasné péče. Toto slovní spojení označuje ucelený systém aktivit zaměřených na podporu ohrožených dětí od narození do 8 let a také na jejich rodiny. Aktivity cílí na všestranný rozvoj dětí v jejich přirozeném...

12.12. 2023

Děkujeme Zooparku Zájezd! Volný vstup udělal radost těm nejmenším z projektu W4W: Bydlení pro děti

Již tradičně pomáhá Zoopark v Zájezdu nedaleko Kladna dětem v našich projektech.  Zatímco v létě udělal radost školákům z projektu W4W: Obědy pro děti, v předvánočním období jsme obdrželi jako dar 60 volných vstupenek do projektu W4W: Bydlení pro děti. Zoologická zahrada tak podpořila děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit za vstup, případně by návštěva neúměrně zatížila rodinný rozpočet. V létě...

7.12. 2023

Zúčastnili jsme se debaty Hospodářských novin o dostupnosti bydlení

V České republice roste počet obyvatel ohrožených bytovou nouzí. Za poslední rok se tato skupina osob zvětšila o třetinu.  V roce 2022 bylo v Česku celkem 154 tisíc lidí v bytové nouzi. Jsou to lidé, kteří jsou bez střechy nad hlavou, žijí v ubytovnách, azylových domech či v přelidněných bytech.   Desetinásobně více, zhruba 1,6 milionu, je však obyvatel, kteří by do bytové...

6.12. 2023

Děkujeme společnosti MBS Media za podporu projektu W4W: SOS do školky

Děkujeme společnosti MBS Media, která poskytla zdarma reklamní LCD panely pro zviditelnění projektu W4W: SOS do školky.  Placení stravy je většinou jednou z podmínek pro docházku do mateřské škol. Děti z nízkopříjmových skupin, jejichž rodiče stravování nemohou zaplatit, proto do školky ani nenastoupí. Cílem našeho projektu W4W: SOS do školky je zajistit svačinku – oběd – svačinku co největšímu množství školáčků....

30.11. 2023

Principy rozvodového řízení podle W4W

Česká republika drží v Evropě smutné prvenství v rozvodech na počet uzavřených manželství. Je to suché konstatování, za kterým bohužel nejsou vidět tisíce dětí s uplakanýma očima, pro které je rozvod jejich rodičů především ohromným traumatem „co bude dál“. Cílem všech, kteří jsou zainteresovaní v rozvodové situaci, by mělo být zmenšovat konflikt a snižovat napětí z nejistoty. Hlavním prostředkem k tomu je komunikace. Proto...

22.11. 2023

Podpořte děti v našich projektech ve výzvě Giving Tuesday

Ve WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. jsme se rozhodli zapojit do výzvy Giving Tuesday 2023. Akce se uskuteční 28. listopadu 2023 na celém světě, včetně České republiky. GivingTuesday vznikl v roce 2012 jako jednoduchá myšlenka: Den, který povzbuzuje lidi, aby konali dobro. Od té doby se rozrostl v celoroční globální hnutí, které inspiruje stovky milionů lidí k dávání, spolupráci a oslavě štědrosti....

21.11. 2023

Děkujeme společnosti Oresi za podporu dětem v projektu Obědy pro děti

Náš projekt Obědy pro děti slaví 10 let fungování. Z aktivity pomáhající 370 dětem s rozpočtem necelých 750 tisíc korun se stal projekt pro tisíce školáků v celé zemi.  Díky projektu Obědy pro děti mají žáci z nízkopříjmových rodin či děti samoživitelů zajištěné obědy ve škole zdarma. Na rostoucích cenách obědů se podepsaly dražší suroviny a rodin, které si tuto položku...

16.11. 2023

Děkujeme Městské části Praha 2 za pomoc v projektu Bydlení pro děti

Zajistit dětem bezpečný a důstojný domov je pro řadu nízkopříjmových rodin, především pro samoživitele a samoživitelky náročná výzva. V projektu Bydlení pro děti jim proto pomáháme prostřednictvím úhrady kauce na nájemné. Ta může dosahovat až trojnásobku samotného nájemného a je proto častou překážkou pro získání nové střechy nad hlavou. V projektu však podporujeme rodiny i tím, že jim na rok pronajímáme finančně...

14.11. 2023

Jak dětem pomoci v rozvoji jazykových dovedností (2. díl)

V pobočce WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v Mostě nabízíme klientům služby včetně rozvoje jazykových dovedností pro děti. V prvním dílu našeho blogu jsme popsali nejdůležitější kroky, jakými v této oblasti dětem efektivně pomoci.  Rozvoj jazykových dovedností je důležitý i kvůli socializaci v dětském kolektivu. Děti si totiž řečové obtíže mohou zafixovat a jen obtížně je pak lze odstraňovat. Ve školní...

8.11. 2023

Projekt První krok: Představujeme Moniku, jednu z našich mentorek

Téměř před měsícem jsme spustili náš nejnovější projekt První krok, ve kterém pomáháme lidem ve složité životní situaci prostřednictvím anonymní online poradny.  V projektu aktuálně pomáhá šest mentorek, za kterými stojí odborní garanti projektu a které prochází pravidelným školením.  Co mentorky spojuje? Především zkušenost, kterou si v životě prošly. Často za sebou mají nelehká životní období a umí se proto...