MÉDIA

23.6. 2022

Rubrika pro samoživitele, díl 6.: Jak se zachovat, když mi hrozí dluhy?

Nejen samoživitelé často neví, jak se zachovat, když se jim začnou hromadit nesplacené závazky (dluhy) a než se nadějí, z několika relativně snadno řešitelných dluhů je najednou dluhová past, exekuční řízení, a tedy obrovský problém, který poznamená nejen je, ale i jejich rodiny. Existuje nějaký postup, jak přinejmenším snížit riziko, že se do dluhové pasti dostanete v případě nesplacených závazků i Vy?...

10.8. 2022

Galerie úspěchů: 10 let WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Spolupráce s Metallicou Letos to bude 10 let, co manželé Tykačovi založili WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Od té doby pomáháme dětem a jejich rodičům. Dobré zprávy se šíří rychle, a tak si nás občas sami najdou i dárci a partneři. Projekt W4W: Obědy pro děti v roce 2018 vyhledala legendární kapela Metallica, která dva roky po sobě věnovala celkem 3 mil. Kč...

4.8. 2022

Jednorázový příspěvek 5.000 Kč na dítě – komu náleží?

Již od začátku roku se v médiích setkáváme s informací o skokovém zdražení energií a plynu, inflaci a růstu životních nákladů obecně. Je zřejmé, že nejen roční vyúčtování energií za rok 2022, ale i celkové zdražování se více či méně dotkne všech společenských vrstev. Zejména nízkopříjmové domácnosti ovšem již nyní zaznamenávají růst životních nákladů opravdu citelně. Vláda se tedy ve snaze pomoci...

3.8. 2022

Měsíční sloupek Ivany Tykač

„Přátelství je součástí lidského štěstí,“ říkával Jan Werich a „Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt. Neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí a snáší s námi společně,“ zapsal si na stejné téma o více než dva tisíce let dříve římský filosof a politik Marcus Tullius Cicero. Přátelé jsou hned po rodině těmi nejdůležitějšími lidmi, které v životě máme. A pro někoho je...

28.7. 2022

Rubrika pro samoživitele, díl 10.: Naděje v boji s tzv. energošmejdy

Šmejdi. Nekalí obchodníci, kteří lstí přimějí důvěřivé lidi k uzavření nevýhodných smluv, které je pak někdy stojí celé životní úspory. Tento jev známe např. z výjezdových předváděcích akcí hrnců pro seniory. S prudkým zdražením energií se letos objevila nová skupina šmejdů – tzv. energošmejdi. Ti dnes necílí jen na domácnosti seniorů, ale i na další, které se mohou nacházet ve...

27.7. 2022

Záruka pro děti

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), se v červenci zúčastnila konference High Level Presidency Conference on Child Support in the Context of the Child Guarantee, pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Konference se zaměřila na téma dětské chudoby a dětských práv v kontextu Záruky pro děti. Co to ale přesně Záruka pro děti znamená? Záruka pro děti je iniciativa vůdčích...

21.7. 2022

Rubrika pro samoživitele, díl 9.: Diskriminace rodičů v zaměstnání – jaká jsou Vaše práva?

Rodiče s malými dětmi jsou jednou ze společenských skupin, u které se můžeme setkat s diskriminací v zaměstnání. Někteří zaměstnavatelé se je právě kvůli rodičovství z různých důvodů zdráhají zaměstnat nebo jim jednoduše nabízí horší podmínky. Zákon však na rodiče pamatuje a jejich diskriminaci zakazuje. Jaké jsou typické situace, kdy k diskriminaci rodičů může docházet a jak se zachovat, pokud se týkají právě Vás...

20.7. 2022

Servis rodiny aneb Partnery už nebudeme, rodiči však zůstáváme!

Projekt WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), s názvem Servis rodiny pomáhá rozcházejícím se rodičům snížit dopad sporů, vznikajících v průběhu rozchodu, na psychiku dětí. Cílem naší práce je hlavně ošetřit konflikt rodičů tak, aby byli schopni spolu mluvit a vyjednat funkční dohodu, ve které si rozdělí péči o děti a díky které spolu o ně nebudou bojovat, ale vychovávat je společně. Tato dohoda...

14.7. 2022

Rubrika pro samoživitele, díl 8.: Žádat o příspěvek na bydlení lze nyní i online.

Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá osobě/rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením. Rodiny na něj mají nárok, pokud jejich náklady na bydlení přesahují 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) čistého příjmu rodiny a zároveň těchto 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) rozhodného čistého příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení...

13.7. 2022

WOMEN FOR WOMEN: Most

„Mostecko je krásný region, ale potýká se s mnohými problémy, mezi něž patří i ty sociální. Otevření pobočky se zde přímo nabízelo,“ popisuje Ivana Tykač, zakladatelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), motivaci k založení pobočky W4W v Mostě. Plán se stal skutečností dne 1. června 2018, kdy jsme na mostecké ulici Václava Řezáče zmíněnou pobočku skutečně otevřeli. Od té doby mosteckým...

11.7. 2022

Pravidla projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce

V rámci projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce přispíváme dětem a jejich rodinám na kauci na nájemné a pomáháme jim tak získat důstojné bydlení. Představujeme Vám nyní pravidla, díky kterým se nám letos podařilo zajistit bydlení již pro 30 dětí a jejich rodin. 100 % prostředků z transparentního účtu jde pouze na bydlení pro děti a jejich rodiče. Peníze na kauci jsou vypláceny...