Oběd ve škole si zaslouží
všechny děti.
Pomozte jim s námi.

Školní oběd je pro děti nejen pravidelným teplým jídlem, ale i společenskou událostí. Zajišťujeme, aby k němu měly přístup všechny děti.

W4W: Obědy pro děti; proč jsme projekt spustili?

Projekt W4W: Obědy pro děti, realizovaný s podporou MŠMT, je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W). Ta pomáhá samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nedokážou ji sami řešit, ale aktivně pracují na jejím zlepšení. Pomáhejte s námi i Vy!

Cílem projektu W4W: Obědy pro děti je pomoci dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem obědy ve školních jídelnách. Pro takové děti může být oběd ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem denně.

Díky projektu tak děti získají nejen zdravou a vyváženou stravu, kterou v období růstu tolik potřebují, ale také budou chráněny proti vyčlenění z kolektivu spolužáků - právě školní oběd je pro děti důležitou společenskou událostí.

Pravidla projektu:

  • Děti, které potřebují pomoc projektu, vybírá škola sama.
  • Účet projektu je transparentní.
  • 100 % prostředků z transparentního účtu jde pouze na školní obědy konkrétním dětem.
  • Dětem je zaručena anonymita.
  • Peníze jsou vypláceny přímo škole či stravovacím zařízení, nikoli rodičům.
  • Pokud rodiče nechávají obědy opakovaně propadnout, dítě je z projektu vyřazeno.
  • Nevyčerpané stravné se vrací zpět na účet projektu.

Pro koho je projekt určen:

Pro děti, jejichž výživu a začlenění do kolektivu ohrožují ekonomické problémy jejich rodičů.

Co projekt nabízí:

Úhradu školního stravování dětem, jejichž rodiče jsou v tíživé finanční situaci a nemohou jej hradit sami.

Cíle projektu:

Poskytnout sociálně znevýhodněným dětem pravidelnou zdravou stravu a ochranu před sociálním vyčleněním.

Obědy pro děti 10 let

Po odvysílání reportáže v pořadu ČT 168 hodin o dětech, které nemohou chodit na školní obědy, jsme věděli, že W4W musí tento problém (vy)řešit. A tak 12. září 2013 – spontánně a rychle – vznikl projekt W4W: Obědy pro děti. První děti díky němu obědvaly už 1. října téhož roku.
Zobrazit více ...
Díky našim poznatkům a zkušenostem vznikl výzkum, mapující reálnou situaci samoživitelů. Jeho výsledky jsme předali na MPSV a upozornili jsme tak na skrytý problém. MPSV se následně rozhodlo projekt W4W: Obědy pro děti zaštítit.
Zobrazit více ...
Projekt W4W: Obědy pro děti získal záštitu MŠMT a W4W se stala členem pracovní skupiny MPSV s názvem „Obědy do škol“. Ve stejném roce získal projekt záštitu Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. Hlavním partnerem projektu se stala NIVEA.
Zobrazit více ...
Z průzkumu, prostřednictvím něhož W4W na konci školního roku 2015/2016 vyhodnotila dopady pomoci, vyplynulo, že obědy děti nejen zasytí, ale díky nim mají i lepší školní docházku a školní výsledky, lépe se začleňují do kolektivu, jsou iniciativnější, sebevědomější, klidnější a lépe se soustředí.
Zobrazit více ...
Projekt získal významnou finanční podporu MŠMT v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol. Na základě jednání s W4W spustilo MPSV projekt „Obědy do škol“, určený znevýhodněným dětem z mateřských a základních škol, který je financován z evropského programu FEAD.
Zobrazit více ...
V dubnu si projekt vybrali členové americké skupiny Metallica a v rámci svého evropského turné a pražského koncertu jej podpořili darem ve výši 485 tis. Kč. V dalším roce skupina projektu darovala téměř 1,8 mil. Kč. V říjnu k nám zavítal a návštěvou školy na Praze 4 projekt podpořil i světový tenista Novak Djokovič se svou manželkou Jelenou.
Zobrazit více ...
V roce 2019 se částka, kterou za jeden měsíc školních obědů hradí rodiče, pohybovala okolo 500 Kč za dítě. Ve školním roce 2019/2020 se celorepubliková průměrná cena za školní oběd oproti předchozímu roku zvýšila z 25 Kč na 26 Kč. Nejvyšší průměrnou cenu oběda – 29 Kč, což je o korunu více než v roce předchozím, jsme zaznamenali v Praze.
Zobrazit více ...
V roce 2020 jsme na základě pozvání navštívili zasedání Zastupitelstva města Frýdlant a školení ředitelů škol a vedoucích školních jídelen Pardubického kraje. Zavítali jsme i do Plzně, kde jsme také převzali velmi významné ocenění Mecenáš plzeňského školství, které nám udělalo velkou radost!
Zobrazit více ...
Jak fungoval projekt W4W: Obědy pro děti v době pandemie? „Váš projekt byl jeden z mála, který se ani v tak složité změti neustále se měnících nařízení neztratil a pomáhal přemostit nás, pedagogy i naše žáky od pocitu beznaděje zpět k naději, že ne vše přestalo platit. Vaše přetrvávající pomoc byla velkou podporou a motivací,“ napsala nám jedna ze zapojených škol.
Zobrazit více ...
V průběhu školního roku 2021/2022 se průměrné ceny školních obědů v jednotlivých krajích pohybovaly mezi 31 až 38 Kč. K největšímu zdražení došlo v Praze, kde se průměrná cena školního oběda v druhé polovině roku 2022 zvýšila z 31 na 38 Kč. V tomto roce se díky projektu podařilo nakrmit téměř 19 tisíc školáků, což představovalo školní obědy v celkové hodnotě za více než 60 mil. korun.
Zobrazit více ...

Kontaktní formulář:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Kontakty:

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4