Děkujeme společnosti Delirest Services za podporu projektu W4W: Obědy pro děti

Již více než 10 let pomáháme dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit jim platit školní obědy. Mezi naše dlouhodobé partnery a finanční podporovatele patří společnost Delirest Services, čehož si mimořádně vážíme. Jen v uplynulém roce (2 letech) jsme díky této podpoře zabezpečili více než 11 200 obědů pro děti samoživitelů, sociálně znevýhodněné a žáky z nízkopříjmových rodin.

Obědy jsou pro děti po vzdělávání a hraní jednou z nejdůležitějších aktivit, při které si v kolektivu budují vztahy a učí se sociálním dovednostem. Pro stále více rodičů je ale částka přes 7.000 Kč (průměrná roční cena školních obědů) nezvládnutelnou finanční překážkou. 

Společnost Delirest Services vnímá širší kontext školního stravování. Děti, které se obědů neúčastní, mohou trpět vyloučením z kolektivu, a to vede k horšímu prospěchu, chování a docházce. Oběd totiž není pouhým jídlem, měl být základním právem všech dětí nejen v České republice.

Děkujeme Delirest Services za podporu těch, kteří to potřebují.

Více informací o projektu Obědy pro děti.

Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2023.

Komentáře