SLOVO ZAKLADATELŮ

Manželé Ivana a Pavel Tykačovi, zakladatelé WOMEN FOR WOMEN, o.p.s

Mnohdy nás potkají situace, na které nejsme připraveni, a srazí nás na kolena. V takových chvílích má většina z nás na koho se spolehnout, koho požádat o pomoc. Ale jsou tu i lidé, kteří žádný okruh blízkých nemají. Taková situace je složitá a často nepřekonatelná pro dospělého. O to víc dopadá na děti, které nemají zkušenosti, jež by jim dokázaly ukázat naději.

Komplikované rozvody plné vzájemné zášti, útoků a smutku dokážou přivést bývalé partnery někdy až na hranici života a smrti. Utrpení dětí v těchto rozpadajících se svazcích je však ještě mnohem hlubší a má dlouhodobější následky. Často na celý život, který je teprve čeká.

Abychom právě dětem, které jsou to nejcennější a nejmilejší, co na světě máme, takové situace ulehčili, rozhodli jsme se založit obecně prospěšnou společnost WOMEN FOR WOMEN. Instituci, která může samoživitelům a samoživitelkám, dětem i kompletním rodinám pomoci přejít po vrtkavém a nejistém mostě z komplikované minulosti do lepší budoucnosti. Organizaci, která podává pomocnou ruku tam, kde je to potřeba.

Podaná ruka, nabízející pomoc zcela zvenčí, může přinést do života dětí tolik potřebný impuls ke změně životního postoje a znovunabytí naděje v lepší existenci. A právě proto tu jsme.

Manželé Ivana a Pavel Tykačovi, zakladatelé WOMEN FOR WOMEN, o.p.s