Pomozme zajistit dětem bezpečí a klid domova!

Důstojný domov si zaslouží všechny děti bez rozdílu.

Bydlení pro děti: proč jsme projekt spustili

Málokdy si uvědomujeme, jaký význam se skrývá v jednoduchém slovním spojení „mít domov”. A zapomínáme, kolik dětí jej nemá. Domov však neznamená jen střechu nad hlavou. Znamená to i bezpečné a klidné místo, kde děti a rodiče mohou žít bez obav z budoucnosti. Pokud se rodiče dostanou z jakéhokoli důvodu do obtížné situace, která má existenční vliv i na děti, právě to nejbezpečnější a nejdůležitější, tedy domov, může být v ohrožení.

Proto realizujeme pro samoživitelky a samoživitele projekt Bydlení pro děti, ve kterém pomáháme samoživitelkám a samoživitelům zajistit a udržet si důstojné bydlení, zároveň zlepšit celkově jejich situaci a kvalitu života.

Zajistit si stabilní bydlení je pro rodiny samoživitelů často neřešitelnou výzvou. Jako rodiny s jedním příjmem nemají prostředky na složení kauce na nájemné a jsou nuceni uchylovat se do azylových domů nebo na ubytovny. Bojují také s časem, například pokud zrovna odcházejí od násilných partnerů a potřebují dostupné a bezpečné bydlení v řádu dnů či týdnů. Proto poskytujeme kauci na nájemné, ale v případě potřeby také podporované bydlení.

Uvědomujeme si, že získat důstojné bydlení a udržet si jej není jednoduché. Nedílnou součástí projektu je proto i komplexní roční program, díky kterému rodiče mohou udělat první krok ke stabilizaci své obtížné životní situace. 

Cílem projektu tedy není jednorázová pomoc, ale udržitelné řešení problémů a výzev, které rodiny musí vyřešit, aby děti měly dlouhodobě bezpečný a důstojný domov.

Zobrazit více ...

Pro koho je projekt určen:

Projekt se zaměřuje na pomoc samoživitelům a samoživitelkám s dětmi, kteří se nachází ve složité situaci, chtějí ji aktivně řešit a žít kvalitní a spokojený život.

Co projekt nabízí:

Komplexní roční program zahrnující úhradu kauce na nájem nebo podporované bydlení, sociální a právní poradenství, psychoterapie a vzdělávací programy

Cíle projektu:

Zajistit dětem samoživitelů a samoživitelek bezpečný a důstojný domov. Během ročního programu umožnit rodičům najít cestu ze složité životní situace.

Roční program zahrnuje:

  • Podporu v bydlení: Klientkám a klientům poskytujeme podle potřeby kauci na nájemné do výše 25 000 Kč, nebo podporované bydlení (pronájem finančně dostupného bytu) v Praze či Teplicích na dobu 1 roku.
  • Sociální poradenství zdarma.
  • Mediaci zdarma pro rozcházející se rodiče v případě potřeby.
  • Psychoterapii pro děti a dospělé (spoluúčast klientů činí 200 Kč/hod; pokud jsou klienti v programu aktivní, lze poskytnout i zdarma).
  • Právní poradenství, případně právní zastupování v rámci opatrovnických sporů či dluhů (spoluúčast klientů činí 200 Kč/hod; pokud jsou klienti v programu aktivní, lze poskytnout i zdarma).
  • Vzdělávací a rozvojové programy.

Kroky k lepší budoucnosti vašich dětí

Podmínky pro podání žádosti do ročního programu projektu Bydlení pro děti

Domníváme se, že všechny následující podmínky jsou splnitelné. Pokud aktuálně některou z podmínek nesplňujete, obraťte se na nás později. Jsou to zároveň pravidla platná pro naši spolupráci po celou dobu jejího trvání.

Důležité informace

  • Kauce na nájemné je vratná: Poskytnutý příspěvek bude po skončení nájmu vrácen zpět na transparentní účet Women for Women, o.p.s. Pokud klient sám nezaviní skončení nájmu porušením nájemní smlouvy, může znovu požádat o příspěvek na kauci.
  • Vyhrazujeme si právo kauci na nájemné schváleným žadatelům nevyplatit, pokud dodaná nájemní nebo podnájemní smlouva nesplňuje naše požadavky.
„Projekt W4W: Bydlení pro děti v roce 2023-2024 v rámci ročního partnerství podporuje MONETA Money Bank, a.s."
"Od roku 2024 máme licenci na používání metody Outcomes Star při práci s klientkami a klienty projektu W4W: Bydlení pro děti . Tato metoda jim pomáhá efektivně se posouvat a zlepšovat svou situaci. My díky ní můžeme zároveň lépe vyhodnocovat dopad projektu na cílovou skupinu."

Kontakty:

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Vlastislavova 152/4,140 00 Praha 4
Bezplatná kontaktní linka pro případy nouze/tísně! 800 811 111

Mgr. Lenka Boháčková

Koordinátorka projektu W4W: Bydlení pro děti, sociální poradna

Bc. Tetiana Fizer

Koordinátorka projektu Bydlení pro děti