WOMEN FOR WOMEN

WOMEN FOR WOMEN

Pomáháme dětem a jejich rodičům

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN (W4W) byla založena 12. října 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými. V prvních dvou letech jsme se zaměřili především na pomoc ženám a jejich dětem ohroženým zejména psychicky, ekonomicky a sociálně, hrozila jim ztráta bydlení a nedokázaly svoji situaci samy řešit. Dnes máme v portfoliu celou řadu úspěšných projektů, které se soustředí na pomoc dětem a jejich rodičům.

Naším nejrozsáhlejším projektem, který řeší problematiku dostupnosti školních obědů, je projekt W4W: Obědy pro děti. V roce 2022 do něj bylo zapojeno 1234 škol a školních jídelen a registrováno 18 765 dětských strávníků. Celkový objem prostředků vynaložených prostřednictvím tohoto projektu na dětské obědy přesáhl 60 milionů korun.

V březnu 2023 jsme spustili rovněž projekt W4W: SOS do školky, v němž pomáháme sociálně znevýhodněným dětem úhradou stravy v mateřské škole. Věříme totiž, že pravidelná a vyvážená strava je klíčová pro děti v každém věku. Společné stravování pomáhá těm nejmenším nejen učit se správným stravovacím návykům, ale také poskytuje základy pro jejích adaptaci v MŠ, která je významnou přípravou na školní docházku.

Dalším celorepublikovým projektem, jenž se zaměřuje na dostupnost bydlení, je projekt W4W: Bydlení pro děti. Pomáhá samoživitelům s dětmi, kteří kvůli tíživé finanční situaci potřebují pomoc s kaucí na nájemní bydlení.

Projekt W4W: Servis rodiny se soustředí na pomoc rozvádějícím se rodičům. Klade si za cíl ve spolupráci se soudy usnadnit rozvodové řízení dvou partnerů tak, aby mělo co nejmenší dopad na děti.

Kromě práce s konkrétními jednotlivci se věnujeme i osvětě. Klíčovou aktivitou WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. je upozorňování na témata a problematiky, které se týkají samoživitelů, dětí i kompletních rodin a hledání konkrétních řešení pro zlepšení situace v České republice.

Při práci klademe důraz na otázky vzdělávání, zaměstnávání, pracovního uplatnění samoživitelek, propracovaného, spravedlivého a funkčního systému pomoci (výživné, dostupné bydlení, právní pomoc, podpora) a legislativy. V neposlední řadě se pak soustředíme na témata související se společenskou výchovou, zodpovědností jednotlivce a tolerancí.

VIZE

  • Vytvořit prostředí, v němž mohou žít všichni samoživitelé a kompletní rodiny, a to bez výjimky.
  • Pomoci samoživitelům k získání dostupného, důstojného a bezpečného bydlení.
  • Pomoci rodičům uzdravovat své vztahy.
  • Poskytnout pomoc co největšímu počtu žáků základních škol v České republice s hrazením školních obědů.
  • Podpořit žáky ve vzdělávání.

POSLÁNÍ

  • Zajistit plnohodnotné společenské i ekonomické zapojení samoživitelů v České republice tak, aby se měli na koho obrátit a aby je někdo podporoval.

  • Pomoci k tomu, abychom se zamýšleli nad svými vztahy, pracovali na nich, včas je uzdravovali, a to především s cílem chránit děti od negativních dopadů a traumat, která si odnášejí z rozchodů a rozvodů rodičů.

  • Postarat se, aby děti ve školách a školkách v České republice měly zajištěné školní stravování a netrpěly vyloučením z kolektivu.

  • Předávat zkušenosti z praxe, komunikovat návrhy řešení či pohledy odborníků.

Jsme členem mezinárodní organizace COFACE Families Europe

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. je jako jediná společnost z České republiky členem mezinárodní organizace COFACE Families Europe, která funguje jako záštita či jako hlas pro potřeby rodin v Evropské unii a i za jejími hranicemi.

Hlavním cílem COFACE Families Europe je přispět k vytváření vhodnější a také funkční rodinné politiky v Evropské unii. Naše společnost se účastní zahraničních konferencí pořádaných organizací COFACE po celé Evropě a přibližuje problémy a jejich řešení za Českou republiku.

Jsme členem Asociace společenské odpovědnosti

Jako WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., jsme se stali členy Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR). Tato asociace usiluje o to aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku. Věříme, že díky členství v této asociaci se nám podaří ještě lépe šířit povědomí o potřebách sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodičů. Budeme tak v konečném důsledku schopni pomoci více lidem.