Děkujeme společnosti GoMerch za podporu projektu W4W: Obědy pro děti

Nechybí jim odvaha, originalita, ale ani dobré srdce. Společnost GoMerch se soustředí na návrhy a výrobu merchandisingu, přičemž spolupracuje jak s firmami, tak s nejznámějšími influencery v Česku a Slovensku.

Společnost se kromě toho stala jedním z našich firemních dárců, když věnovala 7 340 EUR na podporu našeho projektu Obědy pro děti. Tato částka nám pomohla zajistit více než 5 000 porcí ve školních jídelnách.

Školní oběd je pro většinu dětí naprostá samozřejmost, bez které si oni ani jejich rodiče neumí představit všední den. Pro řadu dětí se však tato položka stává méně a méně dostupným luxusem, který si nemohou dovolit. 

A nejsou to jen sociálně znevýhodněné rodiny, v projektu W4W: Obědy pro děti pomáháme dětem samoživitelek a samoživitelů nebo třeba dětem, které vyrůstají jen s prarodiči. I v těchto rodinách je kvůli současným vysokým cenám často nutné šetřit všude, kde se dá. 

Proto moc děkujeme všem dárcům, kteří nám pomáhají projekt realizovat!

Více informací o projektu W4W: Obědy pro děti

Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2024.

Komentáře