Z ubytovny do pronájmu: Díky projektu W4W získalo důstojný domov 64 dětí samoživitelů

Během necelého prvního půl roku 2024 projekt W4W: Bydlení pro děti podpořil 64 dětí ve 26 rodinách samoživitelů a samoživitelek poskytnutím kauce na nájem. Tyto rodiny tak získaly důstojné bydlení a nemusí již žít v nevyhovujících podmínkách. Celková částka, která byla těmto rodinám vyplacena, je téměř 540 tisíc Kč. Příspěvek na kauci je však jen jeden z pilířů pomoci, kterou projekt poskytuje.

Projekt W4W: Bydlení pro děti je koncipován jako roční podpůrný program pro rodiny samoživitelek a samoživitelů, kteří se ocitli v nečekané životní krizi, nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl a nedosáhnou ani na pomoc státu. Hlavní součástí projektu je podpora v bydlení — poskytnutí kauce na nájemné nebo zajištění podporovaného bydlení (pronájem dotovaného bytu). „Získat stabilní bydlení je pro rodiny samoživitelů často velkou výzvou. I proto jsou v krizových situacích nuceny uchylovat se s dětmi do azylových domů nebo ubytoven,“ říká Lenka Boháčková, koordinátorka projektu W4W: Bydlení pro děti a dodává: „Až když mají tyto rodiny zajištěné stabilní bydlení, mohou dál pracovat na řešení své situace. A k tomu jsou určené další pilíře projektu.“

Stabilizace rodin

Projekt zahrnuje i komplexní roční program, který kromě podpory v bydlení nabízí klientům psychoterapii, sociální a právní poradenství a možnost seberozvoje a vzdělávání. Díky této pomoci mohou rodiny ustálit svoji finanční situaci, vyřešit rodičovské spory o děti, pracovat na duševním zdraví a hledat lepší uplatnění na trhu práce. Časté je, že dlouhodobě žili stabilně a pouze díky jednomu špatnému rozhodnutí nebo životní události, jako je násilí ze strany partnera, těžký rozvod či ztráta práce z důvodu nemoci, se dostali na dno – a bez pomoci se budou dále propadat.

 „Naším cílem je, aby rodiny náhlou krizovou situaci překonaly a díky našemu projektu si stabilní život udržely dlouhodobě. Podporujeme proto pouze takové rodiny, u kterých vidíme, že náš komplexní balíček pomoci využijí efektivně ve svůj prospěch,“ říká Boháčková a doplňuje: „Projekt by nemohl fungovat bez podpory dárců, kterým bych tímto chtěla srdečně poděkovat. Vážíme si toho, že se spolu s námi rozhodli pomáhat potřebným dětem a jejich rodičům. 100 % všech darů využíváme na přímou podporu klientů a klientek.“

Komentáře