Stali jsme se součástí Platformy pro včasnou péči

Prostřednictvím pobočky WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) v Mostě jsme se stali členem Platformy pro včasnou péči

Platforma sdružuje více než 50 organizací z celého Česka, které se věnují oblasti včasné péče. Toto slovní spojení označuje ucelený systém aktivit zaměřených na podporu ohrožených dětí od narození do 8 let a také na jejich rodiny. Aktivity cílí na všestranný rozvoj dětí v jejich přirozeném prostředí, předškolním centru, mateřské škole či prvních ročnících na základní škole. 

​​W4W dlouhodobě usiluje o rovné příležitosti všech dětí bez jakýchkoli rozdílů. Tou hlavní cestou, kterou toto poslání naplňujeme, jsou naše projekty, ve kterých pomáháme dětem a rodičům najít cestu ze složité životní situace.

Včasná péče pro nás tedy znamená především prevenci. Je totiž vždy efektivnější řešit prevenci, než posléze „hasit” krizovou situaci. Věříme, že díky našim projektům, které jsou zacílené na včasnou pomoc, můžeme pomoci změnit nejeden dětský osud.

Pobočka W4W v Mostě je mimo jiné členem místní platformy pro komunitní plánování či platformy SOFA v Litvínově.

Komentáře