Stali jsme se součástí komunitní platformy v Litvínově

Naše mostecká pobočka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) se stala součástí další komunitní plaftormy – v Litvínově spolupracujeme na projektu Signály organizace SOFA, z.s.

Mezioborová platforma projektu vznikla s cílem efektivně podpořit ohrožené děti v Litvínově. Projekt Signály má za cíl zlepšit systém včasné identifikace ohrožených dětí a zajištění pomoci pro ně. V rámci projektu je budována a podporována mezioborová spolupráce, zavádění funkčních nástrojů a aktivity na podporu dětí. 

Mezi klíčové aktivity v rámci projektu patří posilování spolupráce mezi různými segmenty, které se na podpoře ohrožených dětí podílejí. Jde o zapojení učitelů, sociálních pracovníků, zdravotníků či policie do efektivní spolupráce. Organizace spolupráci podporuje prostřednictvím případových setkání, seminářů, workshopů či e-learningu. Díky projektu vznikla Karta KID – efektivní nástroj, jak identifikovat ohrožené děti. 

SOFA, z.s. rovněž pořádá veletrhy služeb, kde organizace prezentují, jak konkrétně mohou ohrožené děti podpořit a ostatní tak získávají komplexní informace o možnostech pomoci v dané lokalitě. Na jednom z veletrhů jsme rovněž prezentovali aktivity pobočky W4W v Mostě.

Více informací o činnosti pobočky W4W v Mostě najdete zde.

Komentáře