W4W je součástí komunitního plánování v Mostě

Pobočka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) v  Mostě je součástí komunitního plánování, konkrétně ve skupině KS2, zaměřené na služby pro osoby a rodiny v krizi. Jaké jsou dosavadní přínosy našeho působení a jaké aktivity máme v plánu na rok 2023?

Díky institutu komunitního plánování můžeme především všechny projekty i problémy otevřeně komunikovat se zástupci města a ostatními klíčovými organizacemi. 

Od roku 2019, kdy se W4W stala součástí skupiny, máme navíc komplexní přehled o sociálních službách v Mostě a informace o jejich vytíženosti.

Skupinu, která se setkává každé čtvrtletí, tvoří 18 institucí. Jsou to zejména nevládní organizace, členy jsou však i zástupci  státní správy a samosprávy (zde naleznete více informací o skupině KS2).

V roce 2023 bude skupina pokračovat v setkávání s důležitými aktéry komunitního plánování (například členové rady města, ředitelé a učitelé škol). Bude rovněž pořádat tradiční akci Říjen pro neziskovky, jež si klade za cíl představit veřejnosti neziskové organizace působící na Mostecku.

Více informací o činnosti pobočky W4W v Mostě najdete zde.

Komentáře