Ivana Tykač - ředitelka a spoluzakladatelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Ivana Tykač foto Women for Women 2021

 Ivana Tykač, ředitelka a spoluzakladatelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Úvodní slovo Ivany Tykač z Výroční zprávy Women for Women za rok 2020

„Rok 2020 byl pro nás všechny hodně těžký a přinesl mnoho změn. Pandemie koronaviru ovlivnila životy milionů lidí, způsobila omezení až zastavení ekonomiky, plošné uzavření základních, středních i vysokých škol a v mnoha případech i škol mateřských. Dále ovlivnila společenský, kulturní a sportovní život a samozřejmě měla vliv na naše zdraví. Ze dne na den jsme byli všichni nuceni přizpůsobit se nové, nestandardní situaci, která byla ovšem velmi dynamická a měnila se každý den či týden. Šok, paralýza, nejistota, strach ovládaly naše životy. Mnoho živnostníků a podnikatelů přišlo ze dne na den o možnost vykonávat svou činnost, nemálo lidí zůstalo bez práce, distanční výuka byla neznámými vodami pro mnoho pedagogů, kteří mnohdy neměli pro takovou formu vzdělávání potřebné podmínky, a velmi náročná pro rodiče, kteří pracovali a k tomu museli převzít roli pedagogů a vyučovat děti doma. Spousta rodičů tak nemohla vykonávat svou práci, popř. to mělo na jejich práci vliv. Vztahy procházely velmi náročnou zkouškou, mnoho jich nevydrželo, zvýšilo se domácí násilí. Navýšil se počet lidí, kteří potřebují psychickou pomoc. Do existenční nouze se dostalo mnoho dalších lidí, nemají práci, nemohou splácet své dluhy, nemohou platit výživné, nemají prostředky na zajištění základních potřeb. Velké finanční problémy zasáhly i střední třídu, která dříve tyto problémy neměla a neumí si říci o pomoc. Lékaři, zdravotní sestry i další zdravotnický personál bojovali v nemocnicích ve dne v noci o životy lidí. Senioři byli izolováni od svých blízkých a ztratili sociální kontakty, polarizace společnosti se ještě více prohloubila… Bohužel, negativních dopadů bylo mnoho a všichni tušíme, že další ještě přijdou. 

Každý den se setkáváme s osudy lidí. Vidíme, kolik problémů musí řešit samoživitelé, jaké dopady mělo uzavření škol na děti, jak to vyčerpalo rodiče a jak to ovlivnilo vztahy. Poptávka pomoci nám tento rok vzrostla ve všech projektech, které jsme ještě vzhledem k situaci rozšířili, a snažíme se vše zvládnout.  

Koronavirus dlouhodobě ochromil život celé planety a jistě se zařadí i mezi nejdůležitější mezníky století. Rok 2020 se stane milníkem v našich životech, ale také milníkem pro mnoho oborů a odvětví – vývoj technologie, online prostor, vzdělávání, turistický ruch, leteckou dopravu, kulturu atd. Změnili jsme styl života, ale také naše myšlení. A jak se říká, svět není černý a bílý a na všem zlém je i něco dobrého. Pandemie nám zásadně ovlivnila život, ale přinesla i spoustu hezkého. Dokázali jsme se semknout, více si uvědomit, jak je zdraví důležité. Měli jsme více času na rodinu i sami na sebe a svůj osobní rozvoj. Uvědomili jsme si, co všechno máme a jak jednoduše se o to dá přijít. Dnes si toho vážíme mnohem více.  Svět už prostě nebude stejný, a jestli bude lepší či horší, ukáže až čas. Záleží na každém z nás.“

Ivana Tykač o WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

„Život může občas připomínat rozbouřené moře. Proto se naše organizace snaží klienty naučit plavat, aby už pro svůj život nepotřebovali záchranný kruh.“

Ivana Tykač

spoluzakladatelka a ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

Ivana Tykač - rodina a osobní život

Ivana a Pavel Tykačovi

"Podáváme pomocnou ruku tam, kde je to potřeba."

Ivana a Pavel Tykačovi, spoluzakladatelé, WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 

S manželem Pavlem Tykačem má dvě společné děti, ze svých předchozích manželství si ještě přivedli dalších šest dětí. S manželem žijí střídavě v Česku a Švýcarsku. Kvůli častému pobytu v zahraničí používá nepřechýlenou formu příjmení.

Ivana Tykač vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Má developerskou firmu, která se věnuje rekonstrukcím a pronájmům nemovitostí.

Women for Women: Obědy pro děti a další projekty

Společně s manželem založili v roce 2012 obecně prospěšnou společnost Women for Women pomáhající ženám samoživitelkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a nedokážou ji vlastními silami řešit. Poskytují jim podporované bydlení a psychosociální i právní pomoc.

Nejznámějším projektem Women for Women jsou Obědy pro děti (zde), které poskytují školní stravování sociálně slabým dětem na českých základních školách. Dále má svém portfoliu několik dalších ojedinělých projektů, mezi ně patří: Bydlím, tedy jsem, IT pro děti, Servis vztahů a Servis rodiny. Dále nabízí telefonické či online poradny a osobní konzultace. Dnes organizace nepomáhá pouze samoživitelkám a samoživitelům, ale také dětem, rodičům, kompletním rodinám.

Oxford

V roce 2018 přispěli manželé Tykačovi univerzitě v Oxfordu 1,2 milionu liber. Díky tomu zde bude moci pokračovat výuka češtiny a bohemistiky příštích dvacet let. V březnu 2018 proběhlo oficiální uvedení Tykačových mezi významné sponzory univerzity.

Ivana Tykač v Blogu Women for Women  - vybíráme

Děkujeme vám všem za spolupráci, za váš přístup a nadšení! Přejeme vám do roku 2022 pozitivní energii,…
Celý článek
"Moje ŽENY," komentuje tuto krásnou fotku Simona Krainová, amasadorka Women for Women. "Miluju ženy, které jsou empatické,…
Celý článek
Před energetickou chudobou přicházela varování už v minulých letech. Zůstávala však bez významnější odezvy. Aktuálně se ale jedná…
Celý článek

Také by vás mohl zajímat: úvodní slovo z Výroční zprávy Women for Women za rok 2019

"Umíme vzorečky z fyziky, chemické prvky, integrály, známe spoustu dějepisných i zeměpisných dat, známe i základní charakteristiku ostnokožců, strunatců a obratlovců, domluvíme se cizím jazykem. To všechno nás škola naučila.  

V životě potřebujeme ale mnohem více. Například potřebujeme umět vycházet s ostatními lidmi. Potřebujeme vědět, jak vztahy dobře zvládat, jak vztahy navázat a poté také udržet. Jak vytvořit vztahy pevné a hluboké a taky jak elegantně vyřešit konflikt nebo jak vztah ohleduplně ukončit. S tímto však zpravidla zápasíme sami, školními znalostmi téměř nevybaveni. Pokud jde o vztahy, jsme samouci. A tak často tápeme, zkoušíme, prokousáváme se vlastní, leckdy trnitou zkušeností. Často také narážíme, zakoušíme neúspěch, potýkáme se s nepochopením ostatních. Zkoušíme dál vlastními silami, pokukujeme na ostatní, jak na to jdou oni, učíme se z jejich chyb. Postupem času přece jen získáváme nějaké zkušenosti, otrkáváme se, zjišťujeme, co nám funguje, s jistotou ale stejně nikdy nevíme, jak na nás ti druzí v danou chvíli zareagují. Vztahy jsou velmi nevyzpytatelné. Učíme se je celý život a nikdy nás nepřestávají překvapovat. Jednoznačný návod ani naučný slovník na vztahy neexistuje. Bohužel.

Při naší práci vidíme, jak vztahy krachují a jaké dopady to má či může mít na děti. Rozchod či rozvod s sebou přináší mnoho emočních a jiných psychických následků jak pro rodiče, tak pro dítě/děti. Z tohoto důvodu jsme se tento rok vedle našich standardních projektů zaměřili na vztahy, kde jsme si dali za cíl pomoci vztahy uzdravovat, a když to není možné, tak pomoci rodičům při rozvodu k nalezení dohody, a to především proto, abychom minimalizovali traumata dětí. Říci si o pomoc není projevem slabosti a každá krize nemusí znamenat konec vztahu."

 Ivana Tykač, ředitelka a spoluzakladatelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.