Děkujeme všem našim partnerům za podporu! 

"Velmi si vážíme podpory a důvěry, kterou nám lidé - jednotlivci i společnosti - každý rok věnují.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podporují, finančně přispívají na projekty Obědy pro děti a Adoptuj Marii, pomáhají nám v naší práci, spolupracují s námi a našim klientkám či klientům poskytují další odbornou pomoc.

Speciální poděkování patří společnosti Sev.en Commodities AG, odštěpný závod, která do rozpočtu naší obecně prospěšné společnosti poskytla v roce 2019 částku ve výši 20 mil. Kč. Dále velmi děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za velmi významnou finanční podporu projektu Obědy pro děti, kdy nám pro kalendářní rok 2019 poskytli částku ve výši 29 435 000 Kč. Děkujeme!"

Ivana Tykač, zakladatelka a ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Generální partner WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Generální partner

Energetická společnost Sev.en Energy. Zajišťuje bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie a tepla zákazníkům při minimalizaci sociálních a environmentálních dopadů jejich výroby. Více o společnosti zde

Záštitu WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, a jejím projektům poskytují:

MŠMT poskytuje Obědům pro děti záštitu a velkou finanční podporu v letech 2016-21
MPSV poskytuje záštitu Obědům pro děti a Servisu vztahů
MMR poskytuje záštitu programu Kauce na bydlení z projektu Bydlím tedy jsem

Partneři WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, a jejích projektů 

SEV.EN ENERGY

Generální partner
IT společnost s dvacetiletou historií.
Vydavatelství nabízí především odborné tituly v odvětvích stavebnictví a architektury, dopravy a průmyslu.

ARROWS

Advokátní kancelář
ARROWS poskytují pro bono právní poradenství našim klientům, samoživitelům.

COMTECH

Komunikační agentura

NIVEA

Hlavní partner projektu Obědy pro děti
Pražský komorní orchestr (PKO) patří mezi čtyři nejstarší komorní orchestry v Evropě
Jeden z největších mezinárodních pracovních vyhledávačů, v 71 zemích.

Smart Emailing

mediální partner
Nejoblíbenější český nástroj pro e-mail marketing

INPUBLIC GROUP

Partner

Vanilla PR

Public relations agentura

ARTA&DESIGN

Designová komunikační agentura

Statek Oblík

Ekologicky hospodařící farma s chovem ovcí a skotu a výrobou sýrů.

EMPIRENT

Luxusní ubytování v Praze.

OLD ROYAL POST

Unikátní ubytování v Praze.
Útulné bistro najdete v krásné pražské čtvrti Malá strana.

Děkujeme za spolupráci a podporu společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., a jejích projektů !  

Informace pro dárce a partnery: striktně oddělujeme finanční podporu projektům Obědy pro děti a Kauce na bydlení. Pokud fimy, státní instituce nebo soukromí dárci finančně podpoří tyto dva projekty, 100% vybraných prostředků jde na pomoc potřebným. Obědy pro děti i Kauce na bydlení mají pro tyto účely zřízeny Transparetní účty, u kterých lze veřejně vidět a kontrolovat příjmy i výdaje. Samotný provoz WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a dalších projektů je hrazen z oddělených zdrojů.   

Jsme členem mezinárodní organizace COFACE Families Europe

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. je jako jediná společnost z České republiky členem mezinárodní organizace COFACE Families Europe, která funguje jako záštita, či jako hlas pro potřeby rodin v Evropské unii a i za jejími hranicemi.

Hlavním cílem COFACE Families Europe je přispět k vytváření vhodnější a také funkční rodinné politiky v Evropské unii. Naše společnost se účastní zahraničních konferencí pořádaných organizací COFACE po celé Evropě a přibližuje problémy a jejich řešení za Českou republiku.