Zpravodaj Women for Women – únor 2021

Naši milí přátelé, všichni jsme tak trochu doufali, že nový rok nám přinese novou naději a optimismus. Bohužel, zatím se zdá, že nás bude zkoušet ještě více.

Neztrácejme optimismus a naději. Je to to jediné, co nám v tuto chvíli zbývá. Není to klišé, propadnout se do letargie by bylo nebezpečné a stáhlo by nás tam, kde být opravdu nechceme. Vydržme, tahle divná doba musí prostě jednou skončit a my bychom si z ní měli vzít maximum dobrého. Naučit se novým věcem a svůj život mít opět pevně v rukách.

Ve WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., vidíme denně, co s lidmi tato doba dělá, jakým zkouškám je vystavuje a jak ztěžuje jejich situaci. Snažíme se pomáhat tam, kde to jde a kde to má smysl.  

(Vše podstatné z únorového Zpravodaje najdete v tomto článku, čtěte dále. Můžete si ho také stáhnout ve formátu pdf)

A co se u nás v únoru událo? V našem Zpravodaji se pravidelně dozvídáte o dění ve Women for Women a v našich projektech:

 • IT pro děti
 • Bydlím, tedy jsem
 • Dění v Mostě a Servis rodiny
 • Servis vztahů
 • Obědy pro děti
 • Hlas, který je slyšet

IT pro děti

Zakoupili jsme dalších 100 ks notebooků pro další potřebné děti. Evropský trh je velmi vyčerpán, a tak je to trochu náročné, ale jsme moc rádi, že v tom nám velmi pomáhá náš partner společnost SKYLAB, spol. s r.o., který nám notebooky shání za rozumné ceny a s nulovou marží. Získat potřebné zboží je dnes opravdu složitější a my jsme rádi, že se nám to postupně daří. 

IT pro děti

Jak jsme již zmínili, téma vzdělávání je pro nás jedním z hlavních témat, protože vzdělávání je základním lidským právem a zároveň přípravou na život a realitu. I proto jsme se v únoru potkali s panem Tomášem Hartem z projektu Educator, abychom probrali své pohledy a případně nalezli nějaké průsečíky pro spolupráci. Na jejich online akci, která proběhla 25. 2. na téma digitální bezpečnost, byl prezentován i náš projekt IT pro děti

V únoru nás také oslovila redaktorka Parlamentních listů v souvislosti s tím, že se objevují zprávy o tom, že velká pomoc neziskovek, které zajišťují notebooky a připojení pro distanční výuku v chudých rodinách, naráží na zásadní problém – tedy skutečnost, že samotné darování notebooku nezvrátí nezodpovědnost rodičů a záškoláctví (které existuje i během distanční výuky), neřkuli že jsou notebooky či modemy nabízeny k prodeji (zastavárny, Aukro). Vzhledem k tomu, že jsme se toto snažili podchytit a minimalizovat již na počátku projektu, takové zkušenosti naštěstí zatím nemáme. Celý rozhovor naleznete zde.

V měsíci březnu se zaměříme na zpětnou vazbu od základních škol, abychom měli podrobnější informace o tom, jak se podpořené děti úspěšně zapojily do distančního vzdělávání. Součástí naší komunikace na sociálních sítích jsou i různé ankety. Budeme rádi, když se zapojíte i vy. Zkušenosti a názory jsou pro naši práci velmi cenné.

Facebooková skupina „Nejen IT pro děti“

Již máme 173 členů. V rámci skupiny jsme v únoru napřímo věnovali další pevné počítače a tiskárny, a to opět díky společnosti Bis Czech a také díky společnosti JB Group s.r.o. Celkem šlo o 8 pevných PC s klávesnicí a myší, další 3 monitory, a také jednu tiskárnu.

Bydlím, tedy jsem – program První rok – Praha

Bydlím, tedy jsem

Aktuálně máme 19 klientek, 15 z nich využívá i podporované bydlení. Vzhledem k situaci jsme museli většinu služeb přesunout opět do online prostředí. Nadále tedy probíhají online terapie, konzultace a právní služby. Dále klientky stále využívají i kariérního a finančního poradenství a také online lekce angličtiny.

U aktuálních klientek řešíme pořád hlavně situace vyplývající z pandemie a vládních omezení. Odročují se soudy, klientkám se tak protahují často stresující jednání. Kvůli uzavřeným provozovnám je složitější najít práci pro nezaměstnané klientky. Distanční výuka dětí omezuje klientky v práci nebo při jejím hledání. Částečné uzavření úřadů nebo vzdálená komunikace vede ke zpoždění ve výplatách sociálních dávek či vyřízení důležitých záležitostí. Na všechny samozřejmě dopadá omezení sociálních kontaktů. Situace se bohužel nelepší a pro nadcházející měsíc se pravděpodobně spíše ještě zhorší. 

Jedna z našich klientek programu PRVNÍ ROK se v únoru objevila v časopisu Svět ženy. Dokázala odejít od manžela, který ji týral. S naší pomocí se postavila na vlastní nohy a díky svým zkušenostem by ráda pomohla nyní i dalším ženám. A co vzkazuje ostatním ženám, které jsou v podobné situaci?

„Že žít s násilníkem není život, ale přežívání. Už jen tím, že odejdete, se stanete silnější. A pak ucítíte tu svobodu a krásný pocit, že jste to dokázala pro sebe a své dítě.“

Monika K., klientka našeho programu První rok

V únoru jsme pro všechny připravili praktické informace k přehledu dávek. Na počátku měsíce března bude stručný přehled sociálních dávek a další státní finanční podpory, na které můžete mít ve vaší tíživé životní situaci nárok, zveřejněn na našich webových stránkách. Přehled bude samozřejmě pouze orientační. Konkrétní nárok na jednotlivé dávky posuzují vždy příslušné úřady. Podmínky nároku na některé dávky se také často liší u zaměstnanců a OSVČ, pro přehlednost uvedeme pouze obecné podmínky pro zaměstnance. Přehled jsme rozdělili podle jednotlivých situací, ve kterých se mohou lidé ocitnout. Sledujte nás na našich webech i sociálních sítích. 

Program První rok – Most

V Mostě máme 9 klientek. V únoru nám jedna klientka odešla a jedna přišla. I v Mostě řešíme velmi podobná témata jako v Praze, ovšem nejvíce rezonuje domácí násilí. 

V online prostoru je mnoho zajímavých webinářů a přednášek. Našim klientkám jsme v únoru rozeslali termíny webinářů, které by pro ně mohly být v mnoha směrech přínosné. Vybrali jsme online přednášky na tato témata: Předškolní věk a digitální svět, Hranice a limity ve vztazích, Školáci v kyberprostoru, Partnerská krize a rozpady vztahů, které vedou Mgr. Pavel Rataj (mj. psycholog, rodinný poradce, lektor) a Jan Kršňák (mj. pedagog, lektor). Zúčastnili jsme se též velice zajímavého rodináře na téma Partnerské sdílení a komunikace vedeného panem Pavlem Ratajem.

Sociální poradna 

Během února jsme měli především e-mailové dotazy, zejména na téma pomoci s kaucí na bydlení. Dále odpovídáme na otázky ohledně nároku na sociální dávky, jednání s úřady práce, možnosti jednorázové finanční pomoci či vymáhání výživného.

Situace samoživitelů v době pandemie

Aktuální průzkumy hovoří o tom (např. STEM), že až 62 % rodin samoživitelů vychází obtížně se svými příjmy, situaci řeší úsporami na jídle a provozu domácnosti. 6 samoživitelů z 10 nezvládá spořit a nemělo by rezervy na neočekávaný výdaj přesahující 10 tisíc korun.

Pětina samoživitelů nedostávala vůbec výživné.

STEM

Přibližně polovina samoživitelů byla nucena si vzít půjčku, třetina samoživitelů nemá finance na kvalitní stravu či oblečení nebo byla nucena odložit placenou zdravotní péči. 

Program Kauce na bydlení

V únoru jsme vyplatili 8 Kaucí na bydlení v celkové částce 172 000 Kč

A co je v programu nového? Upravili jsme webové stránky projektu Kauce na bydlení tak, aby podání žádosti o kauci bylo přehlednější a ještě jednodušší. Zároveň jsme nově připravili formulář pro doporučující zprávu jako povinnou přílohu k žádosti, který usnadní pracovníkům OSPOD a pomáhajících organizací sepsat zprávu o situaci daného žadatele a nám napomůže v další práci, kdy budeme moci srovnávat informace stejného typu. Na sociálních sítích se snažíme soustředit i na jednoduché praktické rady. 

Vzkazy od klientek nám dělají velkou radost, a proto bychom se i s dárci chtěli o některé další podělit i zde.

poděkování a vzkazy od klientek Kauce na bydlení

Pobočka Most

Pobočka Most

Dostali jsme k dispozici a prostudovali jsme si výzkumnou zprávu: Násilí na ženách v souvislosti s covid-19, kdy výzkumnice Dana Moree z Fakulty humanitních studií UK a Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu AV ČR provedly rozsáhlý výzkum, který zachycuje vliv pandemie na řešení situací obětí domácího násilí. Průzkum zkoumal aspekty násilí jak z perspektivy ohrožených osob a pomáhajících organizací, tak i tzv. pilířů pomoci – tedy Policie ČR, OSPOD a Intervenčních center, ale i ze strany soudů a advokátů. Byli jsme přizváni i na online tiskovou konferenci, kde se výsledky výzkumu prezentovaly. 

Dále jsme se zúčastnili online přednášky o domácím násilí, kterou přednášel nadp. Ing. Rekl z PČR, kde jsme se mj. dozvěděli o nových typech domácího násilí, o přesných postupech PČR při zajištění/vykázání pachatele a dalších důležitých informacích přínosných pro naši práci.

Setkali jsme se s Ing. A. Smetanou, jednatelem společnosti Bridge Academy Group s.r.o., která mj. provozuje pro děti kroužek programování + letní tábory s touto tematikou. Tuto možnost vzdělávací volnočasové aktivity by rád nabízel i pro děti ze sociálně slabých rodin za zvýhodněnou cenu. 

V únoru jsme poskytli veřejnosti tyto služby. 

 • Terapie dospělý: terapie pro 12 osob
 • Terapie děti: terapie pro 5 dětí
 • Logopedie: 13 dětí

Samozřejmě i nadále většinu poskytovaných služeb ovlivňují epidemiologická opatření vydaná vzhledem k pandemii a aktuálnímu stupni PES. 

Servis rodiny

Naše zkušenosti z praxe v Mostě byly v rámci workshopu prezentovány dalším 7 českým soudům. Jsme rádi, že můžeme být součástí dobré praxe v tak zásadní oblasti. Rádi bychom, aby tento projekt fungoval i v Praze, a proto další kolegyně absolvovaly školení principu sdíleného rodičovství konceptu prof. Radka Ptáčka a Mgr. Terezie Pémové, abychom mohli tuto metodu zařadit do svého portfolia i v Praze a edukovat rodiče i zde. Vše je v začátku, ale pevně věříme, že se nám v brzké době podaří tento projekt otevřít i pro pražské rodiče, a to nejen v rámci edukací u nás, ale také ve spolupráci s dalším – tentokrát pražským soudem.

V rámci Servisu rodiny využilo v lednu terapii 23 rodičů 13 dětí, k tomu proběhla 1 mediace.

Jak jistě víte, v rámci SERVISU RODINY pracujeme již s rodiči, kteří jsou účastníky soudu, ale chceme, aby se mnoho informací dostalo k rodičům ještě dříve a hlavně včas! Proto rozšiřujeme naši aktivitu a hledáme nové a nové cesty, jak toto naplnit. Proto jsme například v únoru realizovali na sociálních sítích malý seriál v rámci této poradny, kde jsme prezentovali ty nejzákladnější rady a doporučení pro rodiče, kteří se rozhodli rozejít. 

Servis vztahů

Servis vztahů

V Servisu vztahů jsme s našimi klienty v únoru pracovali  převážně v online prostředí. V online prostředí v tuto chvíli poskytujeme i párové terapie. Není to pochopitelně totéž jako osobní setkání, ale i tak to funguje. Jsme rádi, že do toho s námi jdete, své vztahové krize a potíže s námi řešíte a nenecháváte to až po pandemii. Partnerské krize je totiž dobré řešit včas, dokud vyřešit jdou. Pokud se dlouhodobě krize neřeší, hrozí, že vztah již nepůjde zachránit. Jsme proto moc rádi, že za své vztahy bojujete i v onlinu! 

Naše Online vztahová poradna je velmi oblíbená. Dokonce jsme ji interně začali nazývat „Milá Sally“, pamatujete na nejslavnější rubriku Mladého světa s názvem Dopis pro Sally :o)))?  Obracíte se na nás čím dál více se svými vztahovými potížemi. Ptáte se, ať už jste náctiletí, mladí, starší, a my jsme rádi, že máte v naši poradnu tak velkou důvěru. Bohužel jsme měli v únoru i jednu velmi nehezkou zkušenost, kdy jsme řešili situaci, kdy nám přišla zpráva o plánované sebevraždě. Naštěstí, ve spolupráci s Policií ČR vše dopadlo dobře. Ovšem tato doba je opravdu tak psychicky náročná, že v té chvíli byly všechny krizové linky, které jsme zkoušeli volat, obsazené.

„Na půdě Servisu vztahů“

Lenka Matoušová, Petr Vykopal, Kamila Šaffková – tým Na půdě servisu vztahů

Ve 2. díle našeho seriálu „Na půdě Servisu vztahů“ odpovídáme na váš častý dotaz, co dělat, když chcete udržet ve vašem vztahu zájem a jiskru. Na druhý díl našeho seriálu se můžete podívat zde.

Dále jsme v únoru spustili novou PORADNU PRO RODIČE, kteří se rozvádějí nebo rozcházejí a chtějí svým dětem dát možnost, aby rozpad rodiny zvládly co nejlépe s ohledem na jejich potřeby. 

 • Nevíte si rady, jak to dětem sdělit? 
 • Nevíte, jak nastavit nově fungování vaší rodiny? 
 • Máte pocit, že se vaše dítě chová jinak a vy si s tím nevíte rady? 

Napsat o radu nám můžete zde. Pomůžeme vám pochopit, co vaše dítě prožívá, a provedeme vás tím, co skutečně v situaci rozpadu rodiny potřebuje.

Zajímejte se o to, co váš partner (vaše partnerka) prožívá.

Naše výzva Servisu vztahů pro tento měsíc

Obědy pro děti

I když termín, od kdy nastoupí žáci všech tříd základních škol do svých lavic a tím pádem i ke společnému stolu ve školní jídelně, je stále nejistý. V projektu Obědy pro děti jsou darovací smlouvy pro více než 9 300 potřebných dětí ze žádostí od bezmála 1.000 ZŠ podepsány a úhrada obědů pro období školního roku 20/21 – 2021 ve výši necelých 29.000.000 Kč byla provedena. Nechceme, aby kvůli aktuální nejistotě zůstaly děti následně v době prezenční výuky bez této důležité části školního dne. A samozřejmě ti, pro které je školní jídelna snadno dostupná, mohou obědvat i nyní, kdy velká část výuky funguje distančně. 

Děkujeme všem učitelům ze základních škol zapojených v projektu Obědy pro děti, že jim není osud jejich žáků lhostejný.

Když pomáháte, protože vám osud dětí není lhostejný. Vybrali jsme pro vás z doporučujících dopisů ze základních škol, které dostáváme k žádostem pro Obědy pro děti.

„Monika žije s matkou a bratrem. Dříve bydleli v azylovém domě, nyní bydlí v podnájmu. Matka pracuje, ale není schopná uhradit všechny výdaje. Její obtížná finanční situace stále trvá. Matka velmi dobře spolupracuje se školou. Zajímá se o prospěch dcery, vždy přijde do školy, když je potřeba. Žákyně od Vás už získala v minulém školním roce finanční dar na obědy. Díky tomu, že má v poledne teplé jídlo, může zůstat ve škole na doučování. To má pozitivní vliv na její prospěch a zdravotní stav. Působí zdravě a spokojeně, má lepší známky, více se začleňuje do kolektivu třídy. Také navštěvuje odpolední kroužky a školní klub.“

„Matka je samoživitelka, která vychovává dvě nezletilé děti a pracuje jako kuchařka v jídelně jedné z místních škol. Rodiče jsou rozvedeni, otec má novou rodinu, děti ho navštěvují občas o víkendu. Přestože má matka nižší příjmy, snaží se dětem dopřát kroužky a snaží se, aby se mohly účastnit některých školních akcí. Finančně náročnější akce školy platí ve více splátkách. Děti chodí do školy pravidelně, každou absenci matka včas omlouvá. Chodí čistě oblečené a jsou vybavené školními pomůckami. Matka se pravidelně účastní třídních schůzek a o prospěch dětí jeví zájem. Se školou dobře spolupracuje. Otce jsme doposud nepoznali. Příspěvek na obědy by matce usnadnil řešení horší finanční situace.“

Tomáš je žákem třídy 5. A. Matka se o něj nestará, bydlí u babičky, která pobírá starobní důchod a stará se ještě o jeho bratra a sestru. Do školy chodí pravidelně a včas a nemá téměř žádnou absenci. Do školy chodí čistý a upravený, denně si nosí svačiny. Na obědy chodí do školní jídelny, ale platba je vzhledem k výše uvedenému pro babičku zatěžující. Spolupráce s babičkou funguje dobře, pokud je třeba, přijde sama se zeptat na vnuka nebo na úkoly. S Tomášem dělá všechny úkoly a má přehled o probíraném učivu.

Ambasadoři #hlaskteryjeslyset

Hlas, který je slyšet

I nadále se můžete setkávat s kampaní # HLASKTERYJESLYSET. Společně s ambasadory již realizuje další aktivity, o kterých vás budeme více informovat v březnovém čísle. Nejen, že naši ambasadoři společně s námi pomáhají, ale také dělají mnoha lidem radost.  

Women for Women, Ivana Tykač, ředitelka

Děkujeme všem za podporu! Dárcům za jejich finanční příspěvky, které ve 100 % směřujeme na pomoc konkrétním samoživitelům či dětem. Do dalšího měsíce vám přejeme především mnoho zdraví pro vás i pro vaše blízké a také mnoho síly, kterou budeme všichni moc potřebovat.“

Za tým Women for Women, Ivana Tykač, ředitelka

(Vše podstatné z únorového Zpravodaje jste si přečetli v tomto článku, Můžete si ho také stáhnout ve formátu pdf)

Komentáře