IT pro děti

Projekt, který pomáhá dětem ze základních škol účastnit se aktivně distanční výuky.

Díky našim kontaktům z projektu Obědy pro děti pomáháme ve spolupráci se základními školami zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku. A to především proto, aby děti nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání. Jedná se především o počítače,  notebooky,  nezbytný software, tiskárny, internetové připojení přes mobilní síť prostřednictvím 4G LTE mobilního bezdrátového hotspotu. 

Pomoc dostávají na doporučení základních škol konkrétní rodiny. První krok dělá základní škola.

Našimi partnery jsou základní školy a rodiče (zákonní zástupci dětí). Základní škola zná konkrétní situaci dítěte ve škole i v rodině, vidí potřebu i potenciál. Spolupráce se základní školou nám i v tomto případě zajistí správné zacílení pomoci. Pro takový postup máme už 7 let zkušeností v projektu Obědy pro děti.

Základní postup projektu IT pro děti

Kontakt mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (dále jen „W4W“) a subjektem ZŠ/ŠJ, který je registrován v projektu Obědy pro děti*.

 1. Základní škola, která je registrována v projektu Obědy pro děti, vytipuje děti ze sociálně slabých rodin, které jsou zapojeny do projektu Obědy pro děti na školní rok 20/21 a potřebují pomoci se zajištěním IT techniky pro distanční výuku a vyplní elektronický formulář, kde uvede počet a věk těchto dětí. Kontaktní formulář pro ZŠ a postup v projektu IT pro děti najdte na těchto stránkách. A zde najdete Oficiální pravidla IT pro děti.
 2. W4W (resp. projekt IT pro děti) posoudí situaci, možnosti a emailem potvrdí/nepotvrdí škole poskytnutí pomoci, vč. kapacity IT zařízení.
 3. V případě potvrzení pomoci odešle základní škola zákonnému zástupci Žádost o poskytnutí věcného daru k vyplnění, lze stáhnout zde. Zákonný zástupce předá vyplněnou a podepsanou žádost zpět škole, která zkontroluje správnost údajů (identitu dítěte a příslušnost základní školy). ZŠ zašle potvrzenou žádost zákonného zástupce emailem na itprodeti@w4w.cz.
 4. W4W (resp. projekt IT pro děti) bude kontaktovat zákonného zástupce pro dořešení podrobností a vyřízení darovací smlouvy, připojení a předání IT vybavení do rodiny dítěte.
 5. W4W (resp. projekt IT pro děti) informuje základní školu o realizaci pomoci do rodiny.
 6. Základní škola zajistí napojení dítěte na distanční vzdělávání - mj. naučí dítě i rodiče pracovat se školním systémem pro distanční výuku.   

*Spolupracujeme s téměř 1.500 základními školami z celé ČR, které již máme registrované v projektu Obědy pro děti a máme tak s nimi nastavené kontakty a způsob spolupráce od vytipování potřebných dětí, až po administrativní zpracování pomoci.

Informace pro základní školy, které v projektu IT pro děti dělají první krok

Základní škole se znažíme postup co nejvíce usnadnit, zjednodušeně to tedy můžeme popsat takto: 

 • ZŠ doporučí potřebné dítě a předá kontakty mezi rodiči a IT pro děti,
 • IT pro děti vyřídí vše potřebné s rodiči: od kontaktu přes potřebnou administrativu až po darování IT
 • je informována po předání IT daru rodině/dítěti a zajišťuje zapojení dítěte do distanční výuky.

Základní kritéria pro výběr potřebných dětí - doporučení pro základní školy

Konkrétní dítě je schváleno projektem Obědy pro děti a je uvedeno v darovací smlouvě na šk. rok 2020/21, a toto potřebné dítě je žákem 5. - 9. třídy*:

 • Zákonný zástupce se o dítě stará, komunikuje a spolupracuje se školou. 
 • Pro zákonného zástupce je jeho dítě prioritou, ale z důvodu finanční nouze v rodině, nemá žák potřebné IT vybavení pro povinnou distanční výuku.
 • Dítě nemá zásadní vzdělávací problémy, neomluvené hodiny ani vážné kázeňské přestupky.
 • Pro dítě by bylo získání této pomoci významnou podporou pro rozvíjení jeho studijního potenciálu.
 • Škola u vytipované rodiny vnímá předpoklad, že bude mít zájem při distanční výuce dítě podporovat.
 • Vzhledem k velké poptávce můžeme  do jedné rodiny věnovat pouze jeden dar.*  

* Rádi bychom pomohli všem, ale tato kritéria jsme přijali vzhledem k aktuální výši poptávky a studijním nárokům na žáky.  

Kontaktní formulář pro základní školy

Vyplňte prosím potřebné informace, popř. doplňte co máte na srdci. POZOR! V tuto chvíli nám nepište jména dětí apod. toto vyřešíme v dalších krocích, kdy budeme společně i s rodiči v přímém kontaktu.

Pravidla pro ZŠ, která prosím respektujte při odesílání žádosti:

 • dítě je zapojeno do  našeho projektu Obědy pro děti a chodí do 5.-9. třídy 
 • do každé rodiny můžeme poskytnout jen jeden dar

Rádi bychom pomohli všem, ale tato kritéria jsme přijali vzhledem k aktuální výši poptávky a studijním nárokům na žáky.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení  žádosti IT pro děti. Zásady zpracování osobních údajů

Aktuality a informace o IT pro děti

Děkujeme vám všem za spolupráci, za váš přístup a nadšení! Přejeme vám do roku 2022 pozitivní energii,…
Celý článek
Potěšilo nás poděkování od místní školy v úvalském měsíčníku Život Úval. Vyšlo už v květnu, k nám…
Celý článek
Jak jsme vás již informovali, z 234 dětí, které jsme obdarovali IT technikou v loňském roce, se pouze 3 děti…
Celý článek

Zapojte se a podpořte finančně IT pro děti - přispějte na náš Transparentní účet

Pokud se chcete přidat a pomáhat v projektu IT pro děti, kontaktujte nás, popř. budete moci zaslat finanční podporu na transparentní účet 888 555 868 / 5500. 100 % těchto finančních prostředků bude použito výhradně na nákup potřebné IT techniky pro konkrétní děti z konkrétních základních škol, a to na základě darovacích smluv mezi námi a zákonnými zástupci.

Přispějte přímo na náš transparentní účet

888 555 868 / 5500

Transakce na účtu jsou veřejné a můžete je sledovat zde na stránkách banky.

 • Každý dárce má možnost zkontrolovat jasnou a transparentní evidenci pohybů, darů a plateb na našem účtu.
 • Každá koruna na účtu jde přímo na úhradu IT pro děti. Provoz projektu je hrazen odděleně z jiných zdrojů.

Kolik můžete přispět? Dětem pomůže jakákoli částka, ale pokud potřebujete inspirovat, zde je náš tip:

 • 350 Kč je částka na měsíc, za kterou byste pořídili na pro školáka od O2 základní notebook s daty.
 • Darujte opakovanou platbou, nebo jednorázově.

Děkujeme všem, kteří dětem pomáhají s námi. Tato pomoc má smysl!

Partnerem projektu IT pro děti je společnost SKYLAB

Společnost SKYLAB se od svého vzniku profiluje jako dlouhodobě spolehlivý konzultační a implementační partner poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů.  S pomocí IT technologií realizuje řešení, která pomáhají firmám reagovat na požadavky trhu, odpovídat na kroky konkurence a zvyšovat efektivitu.

Společnost SKYLAB působí na trhu od roku 1999 a za dobu své existence se společnost stala spolehlivým partnerem v oblasti návrhu, realizace, správy sítí a informačních systémů s důrazem na komplexnost celého řešení. Klientům dává jistotu stabilního zázemí společnosti, kvalitního technického a personálního vybavení i nadstandardního přístupu. 

Partnerem projektu IT pro děti je projekt O2 Chytrá škola

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá učitelům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Snažíme se, aby technologický pokrok šel ruku v ruce se vzdělaností. Právě to totiž podle nás posouvá českou společnost správným směrem. 

Na veřejném portále o2chytraskola.cz najdete na jednom místě nejvíce informací o internetové bezpečnosti, počítačové a mediální gramotnosti a využívání technologií ve vzdělávání.

Dalšími partnery projektu IT pro děti jsou ING Banka a ŠKODA AUTO 

Děkujeme partnerům za pomoc a podporu!

Z referencí, doporučení a poděkování pro IT pro děti vybíráme

"Dobrý den, moc bych vám alespoň touto cestou chtěla moc poděkovat za darování PC. Jak píšete, ne všichni si můžeme dovolit zakoupit každému dítěti PC. Já sama mám děti tři, a to opravdu nebylo v mých silách. Ani nemůžu slovy říci jak velkou měl Dominik radost; hned co jsem počítač do přinesla domů, připojil se do hodiny už na novém a vlastním PC. To doteď bohužel nemohl, musel mu stačit maximálně telefon. Moc děkuji!"
maminkaprojekt IT pro děti
"Tato nadace je opravdu skvělá. Naší základní škole poskytla pomoc v podobě 17 kvalitních notebooků, se kterými mají děti možnost ve škole pracovat. Jako matka jednoho z žáku této školy jsem za toto opravdu ráda."
Petra N., maminkaprojekt IT pro děti (Most)

IT pro děti - kontakty

E-mail: itprodeti@w4w.cz

 

Kontaktní telefon: 222 269 841

IT pro děti je projektem  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Centrála Praha:
Vlastislavova 152/4,140 00 Praha 4
Kontaktní telefon: 222 269 841

HELP DESK - technická podpora projektu

email: helpdesk@skylab.cz

tel.: 226 539 538

(telefon je obsluhován v pracovní dny  od 7:00 do 17:00 hod.)

Technickou podporu projektu IT pro děti zajišťuje SKYLAB. Více informací zde.

Podmínky - pravidla projektu IT pro děti najdete zde.