Servis rodiny - Most

Projekt pro kompetentní rodiče ve spolupráci s Okresním soudem v Mostě.

Společným cílem Women for Women a Okresního soudu v Mostě je, aby rozcházející se rodiče nevedli soudní pře o vlastní děti. Aby o budoucnosti jejich dětí rozhodovali sami (rodiče) a nenechávali o ní rozhodovat soudce.

Péče o vztahy, rodinu a dítě

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN (W4W) realizuje projekt Servis rodiny ve spolupráci s Okresním soudem v Mostě v rámci společného snažení v oblasti péče o vztahy, rodinu a dítě.

Servis rodiny: proč jsme projekt spustili

Vztahy jsou složité, stejně tak jako rodičovství. Všichni se stále učíme. Bohužel, občas se vztah rodičů dostane do takové krize, že jeden z rodičů (popř. oba) podá návrh na soud týkající se života jejich dětí.

  • Společným cílem W4W a Okresního soudu v Mostě je, aby rozcházející se rodiče nevedli soudní pře o vlastní děti. Aby o budoucnosti jejich dětí rozhodovali sami (rodiče) a nenechávali o ní rozhodovat soudce. A především to, aby se tato pro všechny složitá situace co nejméně dotkla dětí. Nezapomínejme totiž na ně – především pro ně je těžké, když se jejich rodina mění, a právě ony potřebují situaci rozumět, vědět, co je čeká, a cítit lásku obou rodičů. Protože i když se vztah rodičů rozpadá a oni přestanou býti partnery, rodiči budou již navždy. Není důvod, aby dítě rozvodem či rozchodem rodičů ztratilo jednoho z nich. To je základní předpoklad a nejtěžší úkol.
  • Víme, že rodiče potřebují být respektováni ve své rodičovské roli, potřebují vědět, že oba jsou důležití pro své dítě a že oba mají v jeho životě nezastupitelné místo. Rodiče potřebují podporu a pomoc v tom, aby se naučili domlouvat se v zájmu jejich společného dítěte. Potřebují vědět, že odpovědnost je na nich dvou, že není možné ji přenést na soudy či jiné instituty a spoléhat se, že za ně situaci v rodině vyřeší.
  • V tomto projektu jde především o změnu pohledu na věc se zaměřením na deeskalaci sporu mezi rodiči a poskytnutí nástrojů, které rodičům dopomohou nalézt svou cestu.

Co zajišťujeme

W4W v rámci spolupráce zaštiťuje Okresnímu soudu
v Mostě financování a poskytování odborných služeb
potřebných v opatrovnickém řízení dle § 474 odst. 1 a dle
navrhované změny § 389 odst. 3 zákona č. 292/2013
Sb., o zvláštních řízeních soudních, tedy zcela v souladu
se státní politikou v této oblasti. Tyto odborné služby
jsou pro účastníky opatrovnických řízení bezplatné. Jde
především o vzdělávací semináře a dále o rodinné mediace a terapie, případně participační poradenství.

Pro koho je projekt určen

Účastníci opatrovnických řízení Okresního soudu v Mostě.

Co projekt nabízí

Vzdělávací semináře. Odbornou pomoc - mediaci a psychoterapii.

Co projekt nenabízí

Nepřebíráme za účastníky zodpovědnost. Nečiníme za účastníky rozhodnutí.

Cíle projektu

Rodičovské páry, které spolu umějí mluvit. Méně konfliktů v rodinách. Lepší mezilidské vztahy. Minimalizace dopadů na děti. Důstojné rozchody/rozvody v rodinách s dětmi.