Platforma pro vztahy vznikla jako iniciativa odborníků z různých koutů ČR, kteří se zabývají mezilidskými vztahy v různých oborech a profesích. Spojili se kvůli společným hodnotám, které ve svém přístupu ke vztahům sdílejí.

Tyto své společné hodnoty a postoje zformulovali do Deklarace Platformy pro vztahy, kterou za účelem podpory a ochrany vztahů vyhlásili 5. května 2021. 

Připojte se k Deklaraci Platformy pro vztahy

Souhlas se zveřejněním v seznamu signatářů*

Pokud jste neuvedli instituci, firmu apod. kterou reprezentujete, použijeme označení "soukromá osoba". Děkujeme!

Děkujeme signatářům za podporu a spolupráci!