IT pro děti: 99% dětí se zapojilo do výuky

Zajímalo nás, jestli v IT pro děti opravdu pomáháme. A tak jsme uspořádali Dotazníkové šetření a získali zpětnou vazba od základních škol. A pouze u 3 z 234 obdarovaných dětí nastal problém, jinak se všechny aktivně naplno zapojily do distanční výuky.

IT pro děti a zapojení dětí do výuky

V rámci e-mailového dotazníku jsme dne 9. 3. 2021 oslovili přes 50 subjektů ZŠ/ŠJ, kterým byla schválena poptávka do projektu IT pro děti  a předán dar nového IT vybavení (notebook, připojení) do rodin konkrétních potřebných dětí pro jejich online výuku.

Požádali jsme o zodpovězení pěti otázek, vše se týká projektu IT pro děti: 

  1. Zapojily se podpořené děti do distanční výuky?
  2. Fungují v ní nadále?  
  3. Jak hodnotíte tuto pomoc nyní, když vidíte výsledky?
  4. Vnímáte zřetelné pozitivní dopady na děti? 
  5. Máte nějaké připomínky či špatné zkušenosti?  

Výsledky dotazníkového šetření IT pro děti

Dotazníkové šetření se týkalo 234 dětí (ty, co dostaly notebooky do konce minulého roku, aby byl efekt lépe viditelný). 

Výsledky nás velmi mile překvapily. Pouze u 3 dětí nastal problém se zapojením do distanční výuky. Nyní budeme situaci řešit napřímo s konkrétními rodiči, neboť ti se zavázali děti podpořit v distanční výuce. Budeme chtít slyšet vysvětlení, upozorníme je na nastavené podmínky a jejich povinnosti a samozřejmě na to, že to můžete vyústit až v krok, kdy budeme požadovat dar zpět. O dalším průběhu Vás budeme jistě informovat. Těší nás, že dalších 231 dětí se do distanční výuky zapojilo bez problému a některé dokonce s velkým nadšením a energií. 

Ukázky zpětné vazby od škol k IT pro děti

  • V rámci projektu IT pro děti jsme získali tři notebooky pro tři děti. Všichni 3 žáci se do distanční výuky zapojili, setrvávají v ní a na noteboocích pracují. Jde o žáky se slabšími výsledky ve vzdělávání, ale opravdu pracují. My máme argument, že jsme pomohli, ale podmínkou je dodržování pravidel – a funguje to. Pozitivní dopady na tyto děti určitě vidíme.
  • Tuto pomoc hodnotíme velmi kladně, protože děti jsou nyní bezproblémové, neřešíme  docházku a hodnocení. Práce s rodiči je o 100 % lepší. Cítím, že z rodičů spadl stres. Máme od Vaší organizace 1 notebook. Má ho žákyně 7. třídy, je velmi ráda, že ho má. Připojuje se denně, zlepšila si prospěch a její opatrovnice i já moc děkujeme za podporu! Takže zkušenosti máme jen ty nejlepší.
  • Ze 7 podpořených dětí se 6 zapojilo do výuky plně, 1 částečně. 5 dětí má ještě 1–3 sourozence v naší škole, kteří také ntb využívají pro distanční výuku.
  • Obě děti jsou velmi spokojené, neboť mají svoji vlastní kvalitní počítačovou techniku, zvedlo jim to sebevědomí, staly se plnohodnotnými členy distanční výuky. Jejich úkoly jsou vypracované mnohem lépe, mají možnost vypracovat je velmi kvalitně. Jsou to děti, které jsou opravdu vděčné a bez Vašeho daru by jejich vzdělávání bylo neporovnatelně horší. Za obě děti i paní učitelky třídní znovu velmi děkuji, je to velký posun v možnostech těchto dětí, a především i v přípravě na jejich budoucí studium na střední škole se mohou vhodně a kvalitně vzdělávat.
  • Pomoc to byla obrovská. Některé děti musí dál bojovat, protože nemají podnětné prostředí, nikdo jim s prací na PC a ovládáním PC nepomůže. Učitelé i asistenti se velmi snaží pomoci se základními úkony (přihlášení se na videohovory, ukládání příloh, odesílání zpráv/e-mailů…) Některé děti zaslouží velkou pochvalu, protože se opravdu snaží.

Další aktuální informace o IT pro děti

Celkem jsme ve spolupráci s našimi partnery O2 Chytrá škola, Nadací O2, bankou ING Česká republika, společností SKYLAB, spol. s r.o., a ŠKODOU AUTO, a.s., předali dětem 334 notebooků s konektivitou zajištěnou do konce školního roku. Těší nás velmi pozitivní zpětná vazba od rodičů i zástupců škol.

Dobrý den, moc bych vám alespoň touto cestou chtěla moc poděkovat za darování PC. Jak píšete, ne všichni si můžeme dovolit zakoupit každému dítěti pc. Já sama mám děti 3 a to opravdu nebylo v mých silách. Ani nemůžu slovy říci, jak velkou měl Dominik radost. Hned co jsem ho přinesla domů, připojil se do hodiny už na novém a vlastním pc. To do teď bohužel nemohl, musel stačit maximálně telefon. Moc děkuji.

Poděkování od jedné z maminek

Jak jistě víte, již při zrodu projektu IT pro děti jsme se snažili nalézt funkční cestu, která podpoří děti ve vzdělání, zapojí je do distanční výuky a dopomůže jim k dovednostem, které jsou v této době nezbytné. Bylo důležité zvolit cestu, která povede k tomu, aby děti darovanou techniku opravdu efektivně využívaly pro distanční výuku, a ne pro nic jiného. Na základě počátečních rozhovorů s pedagogy jsme věděli, že je zde riziko toho, že technika skončí v zastavárnách, anebo bude využívána ze stran rodičů pro jejich jiné aktivity. To vše nás vedlo přímo k tomu, že jsme se vydali cestou, kterou máme lety prověřenou – nechali jsme se inspirovat naším projektem Obědy pro děti. 

Ovšem, i když jsme nastavili celý proces tak, abychom rizika minimalizovali a v průběhu 6 měsíců jsme nemuseli řešit žádný problém, chtěli jsme vědět, zda a jak se nám toto povedlo a zda není třeba něco změnit či upravit. Proto jsme oslovili všechny základní školy, ve kterých jsme podpořili děti projektem IT pro děti, abychom zjistili, jak si děti vedou. Výsledky jste již četli výše.

Komentáře