61 tisíc českých dětí stráví Vánoce bez tepla domova, změnit to může zákon o podpoře v bydlení

V České republice žije 154 tisíc lidí v bytové nouzi. Z tohoto počtu je 61 tisíc dětí. Dalších 1,6 milionu lidí je bytovou nouzí ohroženo. WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) se v rámci projektu Bydlení pro děti i dalších veřejných aktivit podílí na pozitivní změně v této otázce. Kromě jiného jsme členy iniciativy Za bydlení, nedávno se ředitelka a spoluzakladatelka W4W Ivana Tykač zúčastnila tématické diskuse Hospodářských novin.

Vláda bude na začátku roku 2024 hlasovat o přijetí zákona o podpoře v bydlení, který společně připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odborná veřejnost, lidé z praxe a zástupci a zástupkyně měst a obcí, které sdružuje iniciativa Za bydlení, v otevřeném dopise vyzývají vládu, aby zákon co nejdříve přijala a přispěla tak k řešení problémů s bydlením.

Provizorním útočištěm dětí v bytové nouzi jsou ubytovny, byty zcela bez nájemních smluv nebo se smlouvami na pouhých pár měsíců, azylové domovy, instituce a byty ve špatném technickém stavu, ve kterých by žádné děti žít neměly. 

V takovém prostředí mají děti ztížený přístup ke vzdělání, které by jim mohlo pomoct se vytrhnout z kruhu chudoby, do kterého se mnohdy již narodily. Problémy s bydlením vedou k znevýhodnění ve vzdělávání ještě předtím, než děti do školy nastoupí, ať už jde o horší psychický stav nebo absenci předškolního vzdělávání.

Kvůli častějším nemocem, které jsou v mnoha případech způsobeny nevyhovujícími hygienickými či tepelnými podmínkami jejich provizorních domovů, mají ve školách větší problémy s absencí. To jim neumožňuje se plně soustředit na to, co by pro ně v dětství mělo být kromě vlastního štěstí nejdůležitější – možnost se v klidu vzdělávat, aby mohly později rozhodovat o své budoucnosti.

Bytová nouze je také jednou z hlavních příčin odebrání dítěte z rodiny. To pak vede nejen ke zbytečně rozděleným rodinám, ale ve výsledku i k vyšším nákladům státu na zajištění základních potřeb a naplnění práv dětí.

Zákon o podpoře v bydlení má dlouhodobou podporu iniciativy Za bydlení, která kromě nevládních neziskových organizací, nadací a poskytovatelů sociálních služeb zahrnuje akademické pracovnice a pracovníky z Akademie věd ČR či celostátní, krajské, i obecní politiky a političky.

Součástí návrhu, který Za bydlení podporuje, jsou ověřené postupy pro zajištění dostupného bydlení i pro rodiny v nouzi jako:

  • Zavedení široké sítě dostupných kontaktních míst pro bydlení na obcích, kde bude lidem v bytové nouzi poskytováno poradenství. V případě potřeby s nimi bude zahájena spolupráce za účelem zprostředkování nebo udržení si vhodného bydlení.
  • Úprava systému finanční podpory dostupného bydlení směrem k nájemníkům i pronajímatelům. Může se jednat například o systém garantovaného bydlení, který majitelům pokryje případné výpadky úhrady nájemného od nájemníků kvůli nenadálým situacím.
  • Podpora rekonstrukce a výstavbu obecních bytů pro osoby a rodiny v bytové nouzi.

Problematice se věnujeme zejména v projektu W4W: Bydlení pro děti, ve kterém pomáháme samoživitelům a samoživitelkám ročním podpůrným programem. V něm poskytujeme dotované nájemní bydlení, přispíváme na kauce na nájem a poskytujeme návazné služby a nástroje, díky kterým tyto rodiny mohou najít cestu z těžké životní situace.

Komentáře