Dopřejme dětem a jejich rodinám důstojný a stabilní domov!

Váš první krok k dostupnému bydlení.

Málokdy si uvědomujeme, jak moc se skrývá v jednoduchém slovním spojení mít domov. A kolik dětí skutečný domov nemá. Proto projekt W4W: Bydlení pro děti - Kauce pomáhá samoživitelům a jejich dětem na cestě k důstojnému bydlení, stabilnímu a spokojenému životu.

„Projekt W4W: Bydlení pro děti - Kauce v roce 2022-2023 v rámci ročního partnerství podporuje MONETA Money Bank, a.s."

Sociální a právní poradenství

Sociální poradna

Naše poradna slouží především rodičům s dětmi, kteří se dostali do tíživé životní situace a potřebují poradit v sociální oblasti. Služba je poskytována e- mailem a je zdarma.

Právní poradna

Ve spolupráci s advokáty zprostředkováváme právní poradenství v oblasti občanského, rodinného či trestního práva nebo v oblasti dluhové problematiky. Služba je poskytována e-mailem a je zdarma.

Bydlení pro děti: proč takto pomáháme?

Kauce na nájem může dosáhnout až trojnásobku měsíčního nájemného. Mnoho samoživitelů si ji nemůže dovolit. Musí pak se svými dětmi bydlet v azylových domech, ubytovnách nebo přechodně u přátel. Takové prostředí není rozhodně pro děti vhodné. Ne vždy ale pouhá finanční podpora na cestě k důstojnému bydlení stačí. Některé rodiny samoživitelů se potýkají i s dalšími problémy, se kterými si samy nedokáží poradit. Nevyřešené problémy v rodinách přispívají k nestabilitě bydlení, která může vést až k jeho ztrátě. Tyto rodiny tak kromě finanční pomoci potřebují i další podporu ve své situaci, aby si bydlení udržely.

Jak pomáháme?

  • Samoživitelům s dětmi, kteří to potřebují, poskytneme příspěvek na kauci až do výše 25 000 Kč po celé České republice. Příspěvek hradíme vždy na účet majitele bytu – ne žadateli.
  • Součástí poskytnuté finanční podpory může být i roční podpůrný program - pravidelné poradenství nebo vzdělávací programy. Cílem je stabilizace situace klienta a udržení si podpořeného bydlení.
  • Žadatele ale důkladně prověřujeme. Peníze se tak dostanou tam, kde jsou zapotřebí.
  • Poskytnutý příspěvek bude po skončení nájmu vrácen zpět na transparentní účet Women for Women, o.p.s. Pokud klient sám nezaviní skončení nájmu porušením nájemní smlouvy, může znovu požádat o příspěvek na kauci.
  • Samoživitelům s dětmi, kteří to potřebují, můžeme poskytnout na rok pronájem bytu (dotované bydlení), jehož součástí je i komplexní podpora (poradenství, vzdělávací programy ad.).
  • Posuzujeme situaci samoživitelů individuálně. Pokud to bude potřeba, můžeme Vám pomoci i s úhradou nájemného, psychologickou pomocí či poskytnutím právních služeb.

Pro koho je projekt určen:

Pro samoživitele s dětmi, kteří se nachází v bytové nouzi, nemají dostatek prostředků na kauci, nájemné nebo potřebují poradit ve své složité situaci.

Co projekt nabízí:

Podpůrný program – různé formy poradenství, vzdělávací programy. Pronájem bytu za snížené nájemné.

Cíle projektu:

Aby děti v rodinách samoživitelů měly bezpečný a stabilní domov.

Pro klienty projektu nabízíme zdarma kurzy formou e-learningu. Cílem vzdělávání je poskytnout komplexní informace o pomoci, kterou rodičům s dětmi v Česku nabízí stát a na která místa se obrátit. Kurz pomáhá případné problémy řešit včas a předejít tak rizikovým situacím.

Kontakty:

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Vlastislavova 152/4,140 00 Praha 4
Bezplatná kontaktní linka pro případy nouze/tísně! 800 811 111

Mgr. Lenka Boháčková

Koordinátorka projektu W4W: Bydlení pro děti - Kauce, sociální poradna

Bc. Tetiana Fizer

Koordinátorka projektu Bydleni pro děti – Kauce