Právo na střechu nad hlavou? Podílíme se na přípravě zákona o podpoře bydlení

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. je členem iniciativy Za bydlení, která sdružuje desítky organizací, platforem a veřejných činitelů. Cílem je podporovat konstruktivní diskusi o problému bytové nouze a zhoršující se dostupnosti důstojného bydlení a pomoci prosadit systémové řešení bytové nouze a její prevence v Česku. 

Podle informací iniciativy je v akutní bytové nouzi v Česku 154 tisíc domácností, které se často nemají kam obrátit s prosbou o radu a pomoc. Dalších až 1 300 000  domácností je bytovou nouzí ohroženo.

Tématu se věnujeme zejména v projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce, ve kterém pomáháme samoživitelům se zaplacením kauce na nájemné. Rodiče, kteří prostředky na kauci nemají, musí často s dětmi bydlet v nedůstojných podmínkách a v konečném důsledku mohou o děti i přijít.

Iniciativa Za bydlení se snaží o zlepšení stávajícího systému pomoci jak lidem a rodinám, kteří se již v bytové nouzi nacházejí, tak těm, kterým hrozí. V červnu 2022 předala iniciativa zástupcům vlády „podvozek” pro návrh zákona o podpoře v bydlení, na kterém se podílelo široké spektrum odborníků od představitelů státní správy a obcí, nevládních neziskových organizací až po sociální pracovníky, kteří úskalí bytové nouze vidí v praxi. V současnosti je iniciativa společně s dalšími klíčovými aktéry nadále zapojena do procesu tvorby zákona.

Součástí návrhu, který Za bydlení podporuje, jsou ověřené postupy pro zajištění dostupného bydlení i pro rodiny v nouzi jako:

  • Zavedení široké sítě dostupných kontaktních míst pro bydlení na obcích, kde bude lidem v bytové nouzi poskytováno poradenství. V případě potřeby s nimi bude zahájena spolupráce za účelem zprostředkování nebo udržení si vhodného bydlení.
  • Úprava systému finanční podpory dostupného bydlení směrem k nájemníkům i pronajímatelům. Může se jednat například o systém garantovaného bydlení, který majitelům pokryje případné výpadky úhrady nájemného od nájemníků kvůli nenadálým situacím.
  • Podpora rekonstrukce a výstavbu obecních bytů pro osoby a rodiny v bytové nouzi.

Více informací o projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce

Komentáře