Zpravodaj Women for Women, květen + červen 2021

Milí přátelé, poslední dva měsíce nám přinesly opět naději, že by se mohly naše životy pomalu vrátit do normálu. Všichni jsme to už ale zažili, a tak jsme trochu ostražití. Vedle toho je zřejmé, že jsme za ty dlouhé měsíce změnili své zvyklosti a myšlení. Sice jsme k tomu byli donuceni okolnostmi, ale zvyk je železná košile. Nechceme být pesimisté, ale události posledních dnů na Moravě nám opět ukázaly, jak může být během pár vteřin vše jinak a jak můžeme velmi rychle přijít o to, co máme. Vaše Women for Women.

V našem Zpravodaji se pravidelně dozvídáte o dění ve Women for Women a v našich projektech, tentokrát to jsou tato témata:

 • První rok
 • Women for Women pobočka Most
 • Kauce na bydlení
 • Servis rodiny Most
 • Servis vztahů
 • Deklarace Platformy pro vztahy
 • IT pro děti
 • Obědy pro děti

Celý červnový Zpravodaj si můžete stáhnout a přečíst v pdf.

Z obsahu Zpravodaje vybíráme to podstatné níže v tomto článku, můžete pokračovat ve čtení (cca 8 minut čtení).

Program První rok – Praha

 • V květnu jsme po několika měsících uzavření kvůli pandemii mohli s radostí otevřít pobočku všem klientkám programu pro osobní schůzky s rodinnou konzultantkou, stejně tak už v našich prostorách mohou probíhat terapie pro naše klienty. Většinou se na nás v této době obracejí rodiče samoživitelé, kteří potřebují finanční příspěvek (zejména na bydlení), z toho důvodu velká část žadatelů nakonec využije program Kauce na bydlení. Téměř všem žadatelům je rovněž poskytováno rovnou poradenství ohledně sociálních dávek. Klientkám programu během května nejvíce pomohlo samozřejmě rozvolnění opatření, kdy děti nastoupily do školy a ony se mohly vrátit z ošetřovného či home office do zaměstnání. 
První rok – témata pomoci
 • S klientkami programu První rok nejčastěji řešíme situace související s rozvolněním vládních opatření – návrat dětí do škol, návrat klientek do zaměstnání po čerpání ošetřovného, případně hledání ztraceného zaměstnání. Mezi témata, která klientky řeší průběžně, patří opatrovnická řízení, rozvod, dluhová problematika (exekuce) či navýšení příjmu v době rodičovské dovolené.
 • V červnu jsme na pražské pobočce také absolvovali školení k rodinným konferencím od organizace LATA, která v rámci svých programů pro rodiny s dětmi pořádá jako jedna z mála v České republice tzv. rodinné konference. Cílem těchto konferencí je umožnit rodině spojit síly a pokusit se vyřešit určitou složitou životní situaci bez pomoci či kontroly různých institucí nebo odborníků. Především pak vyslechnout a podpořit přání dítěte, kterého se situace týká. U velké části současných klientek totiž vnímáme nedostatečné rodinné zázemí a podporu ze strany rodiny, často jen z důvodu dávných konfliktů a zpřetrhaných vztahů. Rodinné konference tak mohou být nástrojem, jak dát rodiny opět dohromady, jelikož pevné rodinné zázemí je pro životní stabilitu klíčové.

Pobočka Women for Women Most

 • V červnu skončil v Mostě program První rok dvěma klientkám. Aktuálně máme 8 klientek. Poptávka po bydlení je oproti Praze v Mostě malá. Lidé z tohoto regionu potřebují spíše podporu odborníků – právníků a psychoterapeutů, proto máme spoustu potenciálních klientek ve službách pro veřejnost.
 • BRIDGE Academy – podpora dětí kroužky Minecraftu. V červnu jsme se setkali s panem Alešem Smetanou a jeho kolegyní Alenou Polívkou (vede aktivity kolem táborů a kroužků). Díky nim vznikla nová nezisková organizace BRIDGE Academy, která nyní dostala od Nadace Orlen Unipetrol grant na podporu 40 dětí z našeho regionu, kterým zaplatí kroužky Minecraftu ve školách. Chtějí se zaměřit na děti samoživitelů a ocenili, že se společně známe a máme záměr spolupracovat. Ve spolupráci se školami se budeme snažit nalézt 40 dětí, které tato aktivita udělá šťastnými. Zážitky jsou pro děti hodně důležité. 
 • Příspěvky na tábory: klientky od nás dostaly informaci o možnosti čerpat příspěvek na tábory pro děti.
 • Využití služeb kariérní poradkyně: klientky mohou dále využít i služby kariérní poradkyně.

Sociální poradna – Praha

 • V sociální poradně se během května dotazy týkaly především problematiky nedostatku financí, nevhodného bydlení či rozchodů rodičů. Obecně byla dosud velkým problémem nezaměstnanost, jelikož rodiče s dětmi museli zůstávat doma na distanční výuce. Velká část dotazů se také týká sociálních dávek – podmínky nároku, řešení různých životních situací a státní podpory rodin s dětmi. 
 • Během května se dotazy týkaly především poskytnutí obecných finančních příspěvků na bydlení a základní životní potřeby. Velká část dotazů se týká žádostí o kauci na bydlení. Vzhledem k tomu, že 1. 7. 2021 vešel v účinnost zákon o náhradním výživném, informovali jsme o nároku na tuto sociální dávku na našem webu i sociálních sítích.

Pobočka Women for Women Most

 V červnu skončil v Mostě program První rok dvěma klientkám. Aktuálně máme 8 klientek. Poptávka po bydlení je oproti Praze v Mostě malá. Lidé z tohoto regionu potřebují spíše podporu odborníků – právníků a psychoterapeutů, proto máme spoustu potenciálních klientek ve službách pro veřejnost.

 • BRIDGE Academy – podpora dětí kroužky Minecraftu. V červnu jsme se setkali s panem Alešem Smetanou a jeho kolegyní Alenou Polívkou (vede aktivity kolem táborů a kroužků). Díky nim vznikla nová nezisková organizace BRIDGE Academy, která nyní dostala od Nadace Orlen Unipetrol grant na podporu 40 dětí z našeho regionu, kterým zaplatí kroužky Minecraftu ve školách. Chtějí se zaměřit na děti samoživitelů a ocenili, že se společně známe a máme záměr spolupracovat. Ve spolupráci se školami se budeme snažit nalézt 40 dětí, které tato aktivita udělá šťastnými. Zážitky jsou pro děti hodně důležité. 
 • Příspěvky na tábory: klientky od nás dostaly informaci o možnosti čerpat příspěvek na tábory pro děti.
 • Využití služeb kariérní poradkyně: klientky mohou dále využít i služby kariérní poradkyně.
Women for Women Most

Služby pro veřejnost – Women for Women Most

V květnu a červnu jsme poskytli tyto služby pro veřejnost (vybíráme):

 • Terapie dospělí pro 21 osob
 • Terapie děti pro 19 dětí
 • Logopedie – 34 dětí
 • Účastnili jsme se setkání platformy – Podpora ohrožených dětí. Kde jsme společně řešili služby na Mostecku pro dospělé s duševním onemocněním, zejména možnosti posílení kapacit ve službách pro rodiny s dětmi, které mají problémy v oblasti duševního zdraví.
 • V květnu u nás proběhly 3 vzdělávací kurzy pro pěstounské rodiny ze společnosti Poradna strom, Středisko rodinné mediace – vedoucí paní Weissová. Probíraná témata byla 1. dostatečně dobrý rodič/pěstoun a asertivní rodičovství, 2. proč děti zlobí a zvládání problematického chování a 3. specifické poruchy  učení a ADHD a jejich náprava v domácím prostředí.
 • V sobotu 22. 5. u nás proběhlo též vzdělávání pěstounské rodiny, tentokrát ze společnosti Diakonie ČCE.

Program Kauce na bydlení

Kauce na bydlení pomáhá rodinám s dětmi
 • V květnu jsme obdrželi přes 20 žádostí o kauci na bydlení, počet žádostí tak téměř každý měsíc postupně narůstá. Důvodem je dle komunikace se žadateli především aktuální situace kolem pandemie koronaviru, kdy rodiče s dětmi častěji přicházejí o práci a zároveň je složitější nějaké pracovní místo najít.
 • V červnu jsme obdobně jako předešlý měsíc obdrželi kolem dvaceti žádostí o kauci na bydlení. Abychom navýšili finanční prostředky na kauce, spustili jsme na konci června finanční sbírku na portálu DONIO, ze které bude využito 100 % finančních prostředků na kauce pro konkrétní samoživitele, a to na základě darovacích smluv.

Servis rodiny – projekt s Okresním soudem v Mostě

K tomu proběhlo několik mediací, jak u našich mediátorek, tak u mediátorek ve spolupracující Diakonii. Při rozvodu rodičů je pro nás nejdůležitější otázkou to, zda jsou rodiče schopni se dohodnout na nějakém funkčním modelu péče o dítě a především v zájmu svých dětí. 

V rámci Servisu rodiny využilo za květen a červen podporu 84 osob, z toho 52 rodičů a 32 dětí.

Servisu rodiny Most

Každý má právo na dohodu a je potřeba, abychom si všichni uvědomili, že rodiče potřebují být respektováni ve své rodičovské roli, potřebují podporu a pomoc v tom, aby se naučili domlouvat se v zájmu jejich společného dítěte. Potřebují vědět, že odpovědnost je na nich dvou a že není možné ji přenést na soudy či jiné instituce a spoléhat se, že za ně situaci v rodině vyřeší.

Pravidelně se setkáváme s paní A. Bekovou – sociální pracovnicí z OS v Mostě, která je součástí pilotního tříletého projektu, který má za cíl zefektivnit spolupráci mezi soudem, OSPODem a uživateli, kterými jsou ohrožené děti – sdělujeme si nové zkušenosti a plány do budoucna v této oblasti.

Dne 14. 6. 2021 také proběhla velká pracovní skupina na Okresním soudu v Mostě, kde jsme mapovali situaci, předávali si zkušenosti a probírali ty nejtěžší kauzy. V edukaci pro rodiče se stále snažíme témata rozvíjet, abychom rodičům nabízeli vše podstatné, co potřebují řešit a také si uvědomit. Jedním z takových témat jsou „noví partneři“ – je třeba si uvědomit, že do budoucna taková situace pravděpodobně nastane. 

Servis vztahů

Zájem o naše služby roste, jak o párovou terapii, tak o služby pro rozcházející se rodiče. Moc si toho vážíme a máme radost, že si stále více lidí uvědomuje, že vztahy stojí za to uzdravovat. 

Znáte vnitřní svět svého partnera? Víte, čeho se váš partner momentálně obává a na co se těší?

Vztahový vzkaz od Servisu vztahů
Servis vztahů – Poradna pro rodiče
 • Pokračujeme v natáčení našeho seriálu  „Na půdě Servisu vztahů“, natočili jsme pro vás další díly: Co myslíte, je flirtování na internetu nebo sledování „filmů pro dospělé“ nevěra? V našich nových dílech hledáme odpovědi na tyto zapeklité otázky. Zde naleznete kompletní přehled všech dílů.
 • Edukativní workshopy – v rámci poradenství pro rozcházející se rodiče nově nabízíme edukativní workshopy, kde se rodiče dozvědí, jak dětem sdělit, že se rozcházejí, na co se připravit, co děti prožívají, jaké mají potřeby a jak to celé zvládnout… Tyto workshopy nabízíme skupinově i individuálně. 
 • Pomoc při tvorbě rodičovského plánu – dále rodičům nabízíme pomoc při tvorbě rodičovského plánu, který zahrnuje všemožné otázky a situace kolem dětí, rodiče tak mají možnost zamyslet se, jak budou tyto situace společně řešit. Tyto služby poskytujeme rodičům zdarma.
 • Rozšiřujeme tým tak, abychom mohli klientům nabízet co nejširší paletu odborníků
 • Večery o vztazích – věříme, že nám situace dovolí znovu otevřít tyto večery se vztahovou tematikou. Máte se na co těšit!
 • Mužské skupiny – připravujeme program pro muže na 3 měsíce, kde se budou moci pravidelně potkávat a pod odborným vedením se bavit o mužských tématech. Přípravy vrcholí, budeme vás včas informovat.

Deklarace Platformy pro vztahy

Stále se k nám připojují další a další politici, manažeři, psychologové, psychoterapeuti, pedagogové, akademičtí pracovníci, starostové, lékaři a mnozí další, připojte se i vy a podpořte s námi důležitost rodinných vztahů. Vztahy se týkají nás všech, není k tomu třeba nějaká speciální profese či titul.

IT pro děti – využívání darů důsledně hlídáme

Jak jsme vás v minulém Zpravodaji informovali, z 234 dětí, které jsme obdarovali IT technikou v loňském roce, se pouze 3 děti nezapojily do distanční výuky. Vzhledem k tomu, že je u nás zvykem řešit vše do důsledku a komplexně, nenechali jsme to jen tak. 

Nyní situaci řešíme napřímo s konkrétními rodiči, neboť ti se zavázali děti podpořit v distanční výuce. Rodiče jsme upozornili na nastavené podmínky a jejich povinnosti a samozřejmě na to, že to může vyústit až v krok, kdy budeme požadovat dar zpět. Chtěli jsme slyšet vysvětlení rodičů, kteří jsou za situaci odpovědni, a vše jsme současně řešili i se základní školou dětí. Přece jen chceme dětem pomoci, motivovat rodiče, a ne tím děti jakkoli trestat. To je pro nás důležité. 

Výsledky našeho snažení: zaslali jsme dopisy, e-maily a zkoušeli volat.

 • Bezprostředně po odeslání dopisu se ozval rodič jednoho z dětí, omluvil se a vysvětloval. Jen on sám ale dobře ví, jak ten příběh opravdu byl. Proto není třeba o tom s ním detailně diskutovat. Nás zajímají fakta a to, co to znamená pro dítě. Vzhledem k tomu, že notebook skončil v zastavárně, otec nabídl počítač splácet, podepsal uznání dluhu a výchovně notebook hradí v měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře.
 • V dalším případě si matka po našem upozornění vyjasnila situaci se školou a dítě začalo v průběhu května aktivně pracovat, situaci budeme nadále ve spolupráci se školou sledovat.
 • Bohužel ve třetím případě je vše ze strany rodiče ignorováno, dítě ve škole nadále nepracovalo, rodič nespolupracuje ani se školou, proto jsme se v tomto případě rozhodli dar (a to i na žádost školy, která cítí za výběr rodiny odpovědnost) požadovat zpět. Smutné je, že dítěti nepomůže viditelně nic. 

Obědy pro děti

V červnu jsme ukončili další školní rok – tentokrát 2020/2021, který byl v mnoha směrech velmi náročný a specifický. Celkově jsme v projektu Obědy pro děti podpořili 9709 dětí z celé České republiky. Stále je zřejmá stoupající tendence ve všech krajích.

Statistika – Obědy pro děti 2020-21

Spuštěny žádosti do Obědů pro děti na příští školní rok

Informace důležitá pro základní školy a školní jídelny. Od 1. 6. 2021 jsou opět spuštěny nové žádosti do Obědů pro děti na příští školní rok 2021/2022. Žádosti na celý školní rok – pro registrované subjekty ZŠ/ŠJ a jejich potřebné školáky – zasílejte opět ONLINE v aplikaci, a to od 1. 6. do 30. 9. 2021. Postup, přihlášení a prostředí aplikace se v zásadě nemění, zůstává stejné jako v předchozích letech. Souhrnné informace pro základní školy/školní jídelny a potřebné dokumenty naleznete zde na webu Obědů pro děti.

V tuto chvíli přijímáme vyúčtování od základních škol a v závislosti na toto vyúčtování již zpracováváme nové žádosti. Děkujeme všem pedagogům za spolupráci a péči o děti. Bez vás bychom se o těchto dětech nedozvěděli a nemohli jim tedy společně pomoci.

Obědy pro děti obdrželi vyznamenání Zlatý melounek!

Zlatý melounek z Radonic

Obdrželi jsme krásné vyznamenání  – Zlatý melounek! Do Obědů pro děti nám přišlo poštou, dostali jsme dopis i s nádherným dárečkem. Moc rádi se zde o něj podělíme i s vámi všemi, kteří nás sledujete, podporujete a pomáháte s námi. Vy všichni jste Andělé!

Děkujeme moc, Andělé a Andílci – a možná taky Melounci – z Radonic! Udělali jste nám velikánskou radost. Jestli si dobře vzpomínáme, je to první vyznamenání, které Obědy pro děti dostaly. Vystavíme ho na čestném místě v našich kancelářích.

Váš tým Obědů pro děti a Women for Women 

A nyní si spolu s námi přečtěte dopis, který nám s vyznamenáním poslali ze Základní a mateřské školy Radonice

Milé Andělky a Andělé z Women for Women,

děkuji vám za sebe i kolegyně ze Základní školy a Mateřské školy v Radonicích. Dáreček od vás všechny potěšil. Velký dík a úcta však patří vám všem, kteří stojíte za organizací, která pomáhá potřebným k naplnění lidských potřeb a umožňuje dosažení základního komfortu pro děti naší školy. Rádi bychom Vám věnovali vyznamenání, které na naší škole udělujeme těm, kteří se nějak zasloužili o rozkvět školy, její dobré jméno a něco dobrého pro naši školu udělali. Je to zhmotněné logo naší školy – Zlatý melounek. V našich srdcích vyhráváte na plné čáře.

Děkujeme, vážíme si vaší práce a přejeme vám mnoho dalších úspěchů při tak potřebném pomáhání druhým.

S pozdravem Milan Šafařík, ředitel školy

Do Obědů pro děti dostáváme krásné vzkazy ze škol

Těší nás, kolik krásných zpráv od vás dostáváme. Dělají nám opravdu velkou radost. Dětem pomáháme moc rády! Ony za to stojí v první řadě.

Je pro nás velkým potěšením, že Obědy pro děti stále fungují. Zastřešují děti, které to opravdu potřebují. A hlavně, že všechny děti, pro které žádáme podporu, podporu dostanou.

Oceňujeme práci, kterou pro děti děláte… spolupráce s Vámi i celý systém Obědů pro děti je velmi uživatelsky příjemný.

Moc si vážíme podpory, která umožňuje „našim“ dětem pravidelně se stravovat se svými kamarády ve školní jídelně. Když jsou šťastné „naše“ děti, jsme šťastné i my.

Další vzkazy si můžete přečíst na webu Obědů pro děti.

Díky patří především těmto třem kolegyním: Monice, Báře a Lucce. To jsou ty, které už osm let slýcháte na druhé straně aparátu a e-mailu.

Obědy pro děti – tým

Obědy pro děti mění svět k lepšímu

Velkou radost nám také udělal postup do finále mezi osm nejlepších projektů letošního ročníku Cen SDGs Asociace společenské odpovědnosti. A jak to dopadlo? Dozvíte se až v září. Nebudeme nyní prozrazovat. Každopádně konkurence byla obrovská a je nám ctí, že jsme se probojovali z takřka 240 projektů až mezi finalisty. To je další velké ocenění naší práce. Děkujeme.

Přejeme všem krásné, poklidné, prosluněné a bezpečné léto!

Za tým Women for Women, Ivana Tykač, ředitelka

Celý červnový Zpravodaj si můžete stáhnout a přečíst v pdf.

Komentáře