Women for Women nyní nabízí až 300 lůžek pro ukrajinské ženy a děti

Praha, 8. března 2022 Ubytování zdarma, startovací finanční balíček a plán integrace pro ukrajinské ženy a děti prchající před válkou momentálně nabízí obecně prospěšná společnost Women for Women (W4W). Poptávka však drasticky převyšuje nabídku, a proto W4W vyzývá širokou veřejnost k tomu, aby zasílala nabídky svých nemovitostí, které jsou připravené k okamžitému nastěhování.

„V minulém týdnu jsme ubytovali celkem 70 ukrajinských uprchlíků z řad žen a dětí. V tomto týdnu se nám podařilo naši kapacitu navýšit. Momentálně nabízíme až 300 lůžek zdarma, nicméně poptávka po ubytování je obrovská,“ říká Ivana Tykač, zakladatelka W4W, a dodává: „I přes to, že najímáme další ubytovací kapacity, již teď víme, že ani zdaleka stačit nebudou. A pokud má dle veřejně dostupných informací z Ukrajiny odejít až 8 milionů obyvatel, potřebujeme lůžek mnohem více. Vyzýváme proto tímto širokou veřejnost, aby nám neváhala zasílat nabídky ubytování po celé České republice.“

Nabídky na ubytování může veřejnost zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu javolimdeti@w4w.cz anebo telefonicky na +420 607 293 742. W4W zajistí propojení nabídek na ubytování s poptávkami od ukrajinských uprchlíků. Zároveň s tím se na nich bude i finančně podílet, a to díky peněžitému daru skupiny Sev.en Energy.

Ubytování zdarma však není jedinou aktivitou W4W v rámci ukrajinské krize. Obecně prospěšná společnost ukrajinským uprchlíkům zajišťuje i tzv. startovací balíčky, které zahrnují finanční a psychologickou podporu společně s plánem integrace do české společnosti. „Jsme přesvědčeni, že je důležité, aby se ukrajinští uprchlíci z řad maminek samoživitelek co možná nejdříve začlenili do české společnosti. K tomu je potřeba těmto ženám zprostředkovat nejen ubytování, ale i zaměstnání, což se nám prostřednictvím sítě našich partnerů zatím daří,“ vysvětluje Ivana Tykač. „V případě ukrajinských dětí pak mohu potvrdit, že jsme připraveni z našeho projektu Women for Women – Obědy pro děti uvolnit značné finanční prostředky, a pomoci tak platit školní obědy nejen českým, ale i ukrajinským spolužákům, kteří to letos budou potřebovat nejvíce,“ uzavírá Tykač.

Komentáře