Vydali jsme Výroční zprávu WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. za rok 2019

Jako každoročně v tomto období přinášíme naši Výroční zprávu za uplynulý rok. Najdete v ní například základní údaje o nás jako o společnosti, přehled našich projektů a aktivit v roce 2019, ukázky toho, jak o nás informují média, a také auditovanou finanční zprávu.

Celou Výroční zprávu WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 2019 najdete na našem webu. Níže vám z ní přinášíme úvodní slovo ředitelky a spoluzakladatelky Ivany Tykač:

„Umíme vzorečky z fyziky, chemické prvky, integrály, známe spoustu dějepisných i zeměpisných dat, známe i základní charakteristiku ostnokožců, strunatců a obratlovců, domluvíme se cizím jazykem. To všechno nás škola naučila.

V životě potřebujeme ale mnohem více. Například potřebujeme umět vycházet s ostatními lidmi. Potřebujeme vědět, jak vztahy dobře zvládat, jak vztahy navázat a poté také udržet. Jak vytvořit vztahy pevné a hluboké a taky jak elegantně vyřešit konflikt nebo jak vztah ohleduplně ukončit. S tímto však zpravidla zápasíme sami, školními znalostmi téměř nevybaveni. Pokud jde o vztahy, jsme samouci. A tak často tápeme, zkoušíme, prokousáváme se vlastní, leckdy trnitou zkušeností. Často také narážíme, zakoušíme neúspěch, potýkáme se s nepochopením ostatních. Zkoušíme dál vlastními silami, pokukujeme na ostatní, jak na to jdou oni, učíme se z jejich chyb. Postupem času přece jen získáváme nějaké zkušenosti, otrkáváme se, zjišťujeme, co nám funguje, s jistotou ale stejně nikdy nevíme, jak na nás ti druzí v danou chvíli zaragují. Vztahy jsou velmi nevyzpytatelné. Učíme se je celý život a nikdy nás nepřestávají překvapovat. Jednoznačný návod ani naučný slovník na vztahy neexistuje. Bohužel. 

Při naší práci vidíme, jak vztahy krachují a jaké dopady to má či může mít na děti. Rozchod či rozvod  s sebou přináší mnoho emočních a jiných psychických následků jak pro rodiče, tak pro dítě/děti. Z tohoto důvodu jsme se tento rok vedle našich standardních projektů zaměřili na vztahy, kde jsme si  dali za cíl pomoci vztahy uzdravovat, a když to není možné, tak pomoci rodičům při rozvodu k nalezení dohody, a to především proto, abychom minimalizovali traumata dětí. Říci si o pomoc není projevem slabosti a každá krize nemusí znamenat konec vztahu. 

Ivana Tykač, ředitelka a spoluzakladatelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. byla založena 12. října 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými a pomáhá samoživitelkám či samoživitelům a jejich dětem, které jsou ohroženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně, ale podporuje a pomáhá i úplným rodinám v rámci svých projektů, programů a poraden.

Pomáháme samoživitelům, aby si dokázali pomoci sami.

Jak praví staré čínské přísloví, nedáváme samoživitelům ryby, ale učíme je rybařit.

Pomáháme uzdravovat vztahy.

Pomáháme zmírnit traumata dětí při rozvodu rodičů.

A nejen to… Mapujeme potřeby cílových skupin, vyhodnocujeme a hledáme řešení pro zlepšení situace. Zásadním pilířem naší práce je upozorňovat na témata a problematiky, které se týkají samoživitelů i úplných rodin. Neboť svou činnost vidíme nejen v konkrétní práci s jednotlivci, ale i v celospolečenském působení a osvětě. Při své práci klademe důraz na témata jako: vzdělávání, zaměstnávání, dobré pracovní uplatnění samoživitelek, propracovaný, spravedlivý a funkční systém pomoci (výživné, dostupné bydlení, právní pomoc, podpory), legislativu a v neposlední řadě společenskou výchovu, zodpovědnost jednotlivce a toleranci.

Ceníme si toho, že za poslední roky jsme dokázali svou aktivitou přimět a motivovat Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu, aby byla řešena problematika hladovějících školáků v České republice. Nadále se snažíme na politické půdě otevírat téma potřeby nalezení systémového řešení tohoto velmi rozšířeného problému. Zastáváme postoj vedení a motivace lidí: Strategicky usilujeme nejen o dobrou pověst, ale snažíme se být v centru vlivu České republiky. Naše práce je charakteristická učením, riskováním, vzájemným respektem, zvídavým duchem a schopností budovat. Podporujeme samoživitele i kompletní rodiny v jejich úspěchu, umožňujeme jim získání životních příležitostí, tak aby mohli naplnit své ambice. Základem pro naši práci je umožnit rodinám bezpečné rodinné zázemí.

Celou Výroční zprávu najdete zde na našem webu.

Komentáře