Věděli jste, že jsme členy COFACE Families Europe?

Prosazování politiky, která reflektuje potřeby rodiny a zajišťuje rovné příležitosti pro všechny. To je hlavní cíl sítě COFACE Families Europe, v níž je WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. jediným českým zástupcem.

Síť byla založena již v roce 1958 a stala se hlasem milionů rodičů, dětí a celých rodin ve 23 evropských zemích. K dosažení svých cílů síť spolupracuje s členskými organizacemi, aby společně zvažovaly potřeby rodin na nejnižší úrovni a následně je prosazovaly v EU.

W4W se v rámci projektu W4W: Servis rodiny účastní zahraničních konferencí sítě v celé Evropě, přibližuje problémy, které v ČR řešíme, a prosazuje jejich řešení. V roce 2022 jsme spolu s COFACE Families Europe v rámci českého předsednictví EU uspořádali evropský seminář zaměřený na podporu samoživitelů a samoživitelek. Naše zástupkyně se rovněž zúčastnila konference ve Slovinsku zaměřené na postavení velkých rodin ve společnosti.

Více informací o projektu W4W: Servis rodiny.

Komentáře