Zpravodaj Women for Women, březen + duben 2021

Naši milí přátelé, čas letí opravdu raketovou rychlostí a máme ho všichni stále míň a míň. Také vám přijde, že jsme o pár hodin denně všichni přišli? Doufali jsme, že vše zlepší jaro, že si budeme užívat tepla a sluníčka. A nakonec si jaro dává letos na čas. Nezbývá nám nic jiného než to všechno, co se kolem nás děje, zvládnout. Prostě musíme.

V našem Zpravodaji se pravidelně dozvídáte o dění ve Women for Women a v našich projektech:

 • IT pro děti
 • Bydlím, tedy jsem
 • Dění v Mostě a Servis rodiny
 • Servis vztahů
 • Obědy pro děti

Celý Zpravodaj si stáhněte a přečtěte v pdf.

Z obsahu Zpravodaje vybíráme:

Dotazníkové šetření – zpětná vazba od Základních škol

V rámci e-mailového dotazníku jsme dne 9. 3. 2021 oslovili přes 50 subjektů ZŠ/ŠJ, kterým byla schválena poptávka do projektu II pro děti  a předán dar nového IT vybavení (notebook; připojení) do rodin konkrétních potřebných dětí pro jejich online výuku.

Požádali jsme o zodpovězení pěti otázek, vše se týká pouze projektu IT pro děti): 

 • Zapojily se podpořené děti do distanční výuky?
 • Fungují v ní nadále?  
 • Jak hodnotíte tuto pomoc nyní, když vidíte výsledky?
 • Vnímáte zřetelné pozitivní dopady na děti? 
 • Máte nějaké připomínky či špatné zkušenosti?  

Výsledky dotazníkového šetření: dotazníkové šetření se týkalo 234 dětí (ty, co dostaly notebooky do konce minulého roku, aby byl efekt lépe viditelný). 

Výsledky nás velmi mile překvapily. Pouze u 3 dětí nastal problém se zapojením do distanční výuky. Nyní budeme situaci řešit napřímo s konkrétními rodiči, neboť ti se zavázali děti podpořit v distanční výuce. Budeme chtít slyšet vysvětlení, upozorníme je na nastavené podmínky a jejich povinnosti a samozřejmě na to, že to můžete vyústit až v krok, kdy budeme požadovat dar zpět. O dalším průběhu Vás budeme jistě informovat. 

Těší nás, že dalších 231 dětí se do distanční výuky zapojilo bez problému a některé dokonce s velkým nadšením a energií.

Andílci Lucie Bílé pro Obědy pro děti

Velmi si vážíme dlouholeté spolupráce s řediteli škol a pedagogy, kteří se snaží dětem pomáhat a podporovat je, jak jen je to možné. Budeme se opakovat, ale bez jejich zájmu a iniciativy bychom se o dětech nedozvěděli. Doba je opravdu nelehká, vyžaduje si řešení a to děti z těchto základních škol určitě dostávají. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s naší milou ambasadorkou Lucií Bílou obdarovat všechny ty, kteří se aktivně podílejí v registrovaných základních školách na pomoci potřebným dětem v rámci projektů Obědy pro děti a popřípadě i IT pro děti. Všem dobrým duším poputují andílci, protože oni sami jsou vlastně takoví andělé strážní. Věříme, že udělají radost.

Pobočka Most

V březnu a dubnu jsme se v regionu zaměřili na to, abychom informovali o našich službách základní školy. Především o možnosti dětské terapie pro veřejnost, protože nesmíme zapomínat, že tato doba je nelehká i pro děti, a také o logopedii pro děti. 

V Týdeníku HROT vyšel rozhovor s vedoucí naší pobočky v Mostě o dávkách, podporách a situaci v rodinách.

V březnu a dubnu jsme poskytli v Mostě veřejnosti tyto služby: 

 • Terapie dospělý – terapie pro 14 osob
 • Terapie děti – terapie pro 17 dětí
 • Logopedie – 29 dětí

V rámci Servisu rodiny využilo za březen a duben terapii 52 rodičů, 21 dětí, a proběhly 3 mediace. Jsme moc rádi, že s mediacemi nám v poslední době velmi efektivně pomáhá Diakonie v Mostě, se kterou spolupracujeme.

Další aktuality z Mostu najdete ve Zpravodaji v pdf.

Závěrem ve Zpravodaji

DĚKUJEME VŠEM ZA VAŠI VELKOU PODPORU, dárcům za jejich finanční příspěvky, které ve 100 % směřujeme na pomoc konkrétním samoživitelům či dětem, a za velkou solidaritu a zájem v řešení problémů. Přejeme Vám všem pevné zdraví a co možná nejlepší psychickou pohodu. 

Za tým W4W, Ivana Tykač, ředitelka
Komentáře