Rezervy docházejí už i střední třídě, přichází finanční a vztahová krize

Týdeník HROT: pandemie tvrdě dopadá na samoživitele, kteří se nyní kromě financí potýkají se zajištěním výuky pro své děti. Pomoc ale nyní potřebují i rodiny, které si v době „předcovidové“ mohly „dluhy“ jako hypotéka v pohodě dovolit. A už se tolik nemluví o tom, jak pandemie a s ní spojené karantény odnášejí oběti domácího násilí. Na druhou stranu krize vybudila v lidech velkou solidaritu, začali si vzájemně pomáhat: s potravinami, ošacením, bydlením a právě i se vzděláváním dětí.

O tom všem a dalších problémech, se kterými se potýkáme v poradnách, jež slouží jako záchranná síť pro lidi v nouzi, je rozhovor redaktorky HROTu Hany Boříkové s naší Michaelou Hostašovou, která řídí mosteckou pobočku obecně prospěšné společnosti Women for Women a má bohaté zkušenosti s aktuální krizí a jejími dopady „přímo v terénu severočeského města“.

Článek jsme sem z velké části převzali, celý ho najdete on-line zde na webu Týdeníku HROT. Tam jsou také odpovědi M. Hostašové doplněny o postřehy Lenka Čechurové, která je koordinátorkou a poradkyní pro sociální oblast společnosti Women for Women. 

A ještě jedna důležitá věc, než se začtete: na našich stránkách jsme připravili Dávky a podpory – přehled sociálních dávek a možné státní finanční podpory pro rodiče s dětmi.

O přehledu se v článku taky píše. A nyní můžete pokračovat k rozhovoru.

Jak změnila „doba covidová“ potřeby těch, kteří se na vás obracejí s žádostí o pomoc? Jaké mají problémy?

Lidé potřebují více psychoterapie, jejich počet v této době vzrostl u nás v Mostě ve Women for Women odhadem o 50 procent. Klienti řeší hlavně problémy v partnerském soužití, problémy v práci kvůli ztrátě zaměstnání a nižšímu výdělku, dále také skloubení práce a péče o děti a celkovou psychickou nepohodu plynoucí z této doby.

Objevila se vlivem koronakrize nějaká nová skupina těch, kteří se dostali do nouze?

Ano, vlivem této krize se do finančních a psychických problémů  dostali i lidé jinak dříve spokojení, bez problémů, kteří nepotřebovali odbornou pomoc pro řešení své existence. Nejvíce se to týká samoživitelů, tedy lidí, kteří jsou sami s dětmi.

Je tu také jeden skrytý fenomén, kterému se nedostává pozornosti. Ještě do větších potíží se nyní dostaly oběti domácího násilí. V této době, kdy je spousta lidí nakažených (ať už v tomto případě oběť, či agresor), spousta institucí zavřených nebo v omezeném režimu, se musí počkat s řešením této situace až po karanténě či po otevření. To pachatele staví do ještě výhodnější pozice. Pachatel například nemůže být vzat do vazby nebo vykázán ze společného obydlí, když je pozitivní. A oběť násilí je tím, kdo často s dětmi hledá „nové, dočasné“ bydlení.

Když je žena nakažená, nemůže jít ihned po incidentu podat na policii výpověď. Víme přitom,  že čas hraje v těchto situacích důležitou roli. Nebo ten, kdo může s obětí situaci řešit, kdo jí může pomoci, je právě nakažený. A oběť domácího násilí opět musí počkat, až se kompetentní osoba uzdraví a vrátí. Instituce už dříve měly omezené personální kapacity osob kompetentních řešit domácí násilí a to teď ještě graduje. Oběti domácího násilí také nemůže být poskytnuta osobní krizová intervence. My i jiné organizace nabízíme telefonní podporu, ale ta nikdy nenahradí osobní setkání.

Jaké vůbec mají lidé, kteří se dostanou do akutní finanční nouze, možnosti?

Základní možností pomoci od státu je dávka mimořádné okamžité pomoci spojená s covidem-19 (MOP – COVID-19) na úřadech práce. Dále lze využít služeb pomáhajících organizací, které nabízejí potravinovou pomoc, sociální šatník, finanční poradenství, obrátit se mohou na sociální a další poradny či různé nadace. Lidé si také pomáhají vzájemně. Existuje spousta skupin na sociálních sítích, pro samoživitele, maminky nebo v rámci měst a obcí, kde si členové skupin vypomáhají: kupují drogerii, potraviny, darují oblečení, hračky, nábytek a podobně.

Obáváte se toho, že poroste zadluženost lidí, a letitý problém s dluhy se tak ještě prohloubí?

Bohužel ano. Do problémů se nyní nedostávají pouze lidé s nižšími příjmy, ale i lidé z tzv. střední vrstvy, kteří mnohdy přišli o zaměstnání nebo pobírají nižší příjmy. Jsou to nemocní, ošetřující člena rodiny (OČR), někteří museli přijmout jiné zaměstnání s nižší mzdou. Tito lidé se dostávají poprvé do finančních problémů, a to kvůli splátkám hypoték a jiným pravidelným splátkám, které dříve ze svých platů mohli v klidu splácet. Mohli si vlastně dovolit mít dluhy. Tito lidé měli většinou našetřeno, ale nyní už jsou tyto úspory a finanční rezervy po roce vyčerpány. Finanční krize se bude týkat více a více rodin.

Dokázal podle vás stát reagovat na to, jak pandemie dopadá na potřebné? Zavedl nějaké nové nástroje?

U klientek Women for Women v Mostě víme, že tzv. OSVČ, typicky pedikérka, kosmetička, žádaly a čerpaly kompenzační prostředky pro ty, kdo nesměli provozovat svoje služby.

Co teď lidé s nízkými příjmy řeší?

Pro maminky v Mostě byly nabídnuty a využity notebooky od mosteckých firem v projektu IT pro děti. Ten jsme založili na sociálních sítích, podniky se mohly hlásit s nabídkou IT techniky k darování potřebným dětem. (Společnost Women for Women ve svém projektu IT pro děti sama pořídila a darovala stovky IT techniky – notebooků a připojení – potřebným dětem pro domácí distanční vzdělávání – pozn. red.) Pomohli jsme nejen našim klientům, ale i dalším rodičům, kterým jsme tuto nabídku poslali přes skupiny na sociálních sítích. Pomohli jsme také sdílet a šířit nabídky na doučování zdarma. Už jsme o tom hovořily před chvílí, lidé si začali vzájemně pomáhat: s potravinami, ošacením, bydlením a právě i se vzděláváním.

Máte i poradnu vztahů. Máte pocit, že se vztahy v rodinách zhoršily?

Přímo v Mostě poradnu vztahů nemáme, tu spravuje tým odborníků z Prahy v rámci projektu Servis vztahů. Ale ano, určitě, jak již zmiňuji výše, zájem o psychoterapie z důvodu problémů v partnerství a celkově v rodinném soužití se zvýšil. Partneři spolu „musí“ být větší část dne, často pracují z domova a nemají možnost úniku. Káva s kamarádkami, pivo s kamarády, sportování, to vše se prostě nekoná. Společně s nimi jsou doma děti, které nechodí do školy, nenavštěvují kroužky, dokonce nemůžou ani odjet na víkend k babičce. To vše je z pohledu role rodičů umocněno novými a vyššími nároky: podílí se doma na vzdělávání dětí v rámci distanční výuky, musí o ně více pečovat, například vařit, i přes den. Pro děti je též velice náročné s nervózními rodiči pobývat doma a být v pohodě, nezlobit.

Přichází často ponorka ve vztazích: rodiče versus děti, mezi manželi, mezi partnery. Vyplouvají na povrch vlastnosti členů domácnosti, které jsme dříve neviděli a nevěděli o nich. Jsme překvapeni, jaký ten druhý vlastně je. I my sami jsme někdy překvapeni z toho, jací dokážeme být, jaké vlastnosti máme, co dokážeme říct, co dokážeme udělat. 

Je to pro rodiče, partnery i děti velice těžké období, a proto si myslím, že v této době by si měl každý uvědomit, že vyhledání odborné pomoci není tabu, že je to způsob, jak nalézt ztracenou psychickou vyrovnanost. A když už nemůžeme vztahu pomoci, zřídili jsme nově poradnu pro rodiče s dětmi, kteří se rozhodli pro rozvod. Děti jsou totiž v těchto situacích nejzranitelnější a často se na ně zapomíná. Pomáháme rodičům s tím, jak to dětem sdělit, jak mohou pomoci dětem tuto část života projít a zvládnout co nejlépe.

Děkujeme za rozhovor …

A my přidáváme ještě jeden odstavec, který najdete v původní (delším) článku na webu Týdeník HROT:

Současná pandemie je opravdu velmi složité období pro každého z nás. Cítíme obavy, frustraci a bohužel ani nevíme, kdy to celé skončí. Jsou rodiny, kde se vztahy opravdu zhoršily. Zaznamenáváme teď rozhodně nárůst zájmu o naše služby v našich projektech a poradnách. Obecně však nemůžeme říct, že se všechny vztahy v rodinách zhoršily, je určitě nemalá část rodin, které tato situace sblížila, posílila, oceňují více společného času a společně se situací bojují.

Lenka Čechurová, koordinátorka a poradkyně pro sociální oblast, Women for Women

Článek jsme sem z velké části převzali, celý ho najdete on-line zde na webu Týdeníku HROT. Tam jsou také odpovědi M. Hostašové doplněny o postřehy Lenka Čechurové, která je koordinátorkou a poradkyní pro sociální oblast společnosti Women for Women. 

Děkujeme Týdeníku HROT za publicitu a zájem o naše témata! Women for Women

Týdeník HROT

Týdeník HROT – týdeník pro ekonomiku, politiku a byznys.

Komentáře