Za dlouhodobou podporu projektu Bydlení pro děti děkujeme MONETA Money Bank

Pro mnoho rodičů samoživitelů nebude druhá část roku 2023 jednoduchá. Z různých důvodů musí stále více z nich řešit, jak získat pro sebe a své děti důstojné bydlení, a obrací se proto s prosbou o pomoc na projekt WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W): Bydlení pro děti – Kauce. Naše poděkování patří MONETA Money Bank, díky jejíž dlouhodobé spolupráci můžeme poskytnout kauci na bydlení ještě většímu počtu znevýhodněných dětí a jejich rodičů.

Kauce na nájemní bydlení se často vyšplhá až k trojnásobku měsíčního nájmu. Přestože pravidelné placení nájmu rodiče samoživitelé obvykle dobře zvládají, řada z nich nemá k dispozici částku, kterou by mohla použít právě na uhrazení kauce. Aby jejich děti nemusely vyrůstat v nevhodném prostředí ubytoven či azylových domů, v rámci projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce jim dlouhodobě poskytujeme šanci na lepší život a na kauci jim přispíváme až do výše 25 000 Kč. Tento projekt by nemohl fungovat bez velkorysé pomoci našich dárců, ke kterým patří i MONETA Money Bank. Za její podporu a pomoc dětem a jejich rodičům proto velice děkujeme!

Více informací o projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce a o možnostech, jak přispět, najdete na našich webových stránkách ZDE.

Komentáře