Z farmy na vidličku: Konference se zaměřila na udržitelnější stravování

V rámci projektu W4W: Obědy pro děti jsme měli možnost aktivně se zúčastnit konference Z farmy na vidličku. Program se zaměřil na veřejné stravování, možnosti uplatnění lokální produkce a školní obědy. 

Cílem bylo především přispět k naplňování celoevropské strategie „Farm to Fork“, což je snaha o spravedlivější, zdravější a šetrnější systémy stravování.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. se problematice stravování intenzivně věnuje a snaží se podporovat veřejnou diskusi – například formou debat a kulatých stolů. Dlouhodobě upozorňujeme, že školní stravování má důležitou roli v rámci vzdělávání o zdraví a obecně hospodaření. Zároveň se snažíme otevírat i další témata, jako je nutnost využívání lokálních surovin, udržitelnost a ohled na životní prostředí.

Děkujeme pořadatelům za možnost prezentovat náš projekt W4W: Obědy pro děti, ale také setkat se se zástupci ministerstev, veřejných stravovacích zařízení, krajskými samosprávami, neziskovými organizacemi a dalšími, kteří se věnují problematice veřejného stravování.

Více informací o projektu W4W: Obědy pro děti

Komentáře