W4W: Bydlení pro děti – Kauce děkuje za podporu MONETA Money Bank, a.s.

Přinejmenším od začátku letošního roku se v médiích setkáváme s informacemi o vysoké inflaci, rostoucích cenách energií i komodit a životních nákladů. Tyto jevy více či méně ovlivní všechny sociální vrstvy. Zejména nízkopříjmové domácnosti se snadno mohou dostat do ekonomických problémů. Obzvláště ohroženou skupinou jsou přitom samoživitelé s dětmi. V situaci, kdy je celá rodina fakticky odkázána na jediný příjem, je na samoživitele vyvíjen enormní tlak – bylo tomu tak i před začátkem letošního roku, tím spíše za současné situace nejen domácí ekonomiky.

Řada samoživitelů se svými dětmi si nemůže při uzavření smlouvy o nájmu bytu dovolit najednou uhradit vysokou kauci na nájemné. Ta je zejména v případě bytů určených pro nízkopříjmové rodiny typicky stanovována vysoko, a to až do výše trojnásobku měsíčního nájemného. Jedná se o zcela legální bezpečnostní mechanismus pronajímatele, samoživitele s dětmi to ovšem staví do situace, kdy si nemohou pronajmout vhodný byt a žijí s dětmi na ubytovnách a v azylových domech. Takové prostředí je nejen pro děti absolutně nevhodné a vyrůstání v něm je pak často poznamená na celý život.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) dlouhodobě poskytuje samoživitelům s dětmi šanci na důstojný život, a to příspěvkem na kauci až do výše 20.000 Kč v rámci projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce. Samozřejmě peníze nerozdáváme – projekt má přísná pravidla, která zajišťují, aby se peníze dostaly právě k těm samoživitelům s dětmi, kteří se aktivně podílejí na řešení svých problémů, řádně pečují o své děti a usilují o zlepšení jejich životní situace.

Projekt W4W: Bydlení pro děti – Kauce by nemohl fungovat bez štědré podpory našich dárců, za kterou jsme neskonale vděční každému z nich. Těší nás, že se k našim dárcům nyní připojila i MONETA Money Bank, a.s. Už ze zákonných předpokladů pro získání bankovní licence je zřejmé, že MONETA Money Bank, a.s., vykazuje ekonomický přehled a orientaci nejen na finančním trhu. To znamená, že dokáže kriticky hodnotit i situaci samoživitelů s dětmi.

W4W dokáže vidět a řešit problém optikou lidského přístupu – není správné, aby děti se svými rodiči musely žít v azylových domech a ubytovnách. Zároveň víme, že děti, které vyrůstají v normálním domově, mají v dospělosti větší šanci taktéž vytvořit důstojný domov pro své děti. Fakt, že se MONETA Money Bank, a.s., rozhodla podpořit projekt W4W: Bydlení pro děti – Kauce, nám ukazuje, že i odborníci z bankovního sektoru považují investici do lepší budoucnosti samoživitelů a jejich dětí za správnou a návratnou. Děti a jejich rodiny, které nyní podpoříme, budou přínosem pro celou společnost. Podpora MONETA Money Bank, a.s., nám poskytuje zpětnou vazbu, že naše činnost je správná nejen po lidské, ale i po ekonomické stránce. Děkujeme!

Více informací o projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce naleznete na našich webových stránkách zde: https://women-for-women.cz/bydleni-pro-deti-kauce/.

Komentáře