Věděli jste, že rodiče platí za školní obědy kolem 700 Kč měsíčně?

Přestože se ceny obědů v českých školních jídelnách liší podle regionů i věku, zejména kvůli rostoucím cenám surovin a energií však představují stále větší položku v rodinném rozpočtu. Přibývá tak rodičů, jejichž děti školní stravování nemohou využívat. 

V roce 2022 se měsíční náklady na školní obědy se podle statistik WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pohybovaly kolem 700 korun na jednoho žáka. Průměrná cena oběda tedy vzrostla ve srovnání s rokem 2021 na 33 Kč. Průměrná cena v našich statistikách je ovlivněna věkovými rozdíly žáků a zároveň množstvím zapojených škol v jednotlivých krajích. Průměrná cena v jednotlivých krajích se pohybovala v rozmezí 30-38 Kč za jeden oběd.

Letošní legislativní změny navíc umožnily školním jídelnám zvednout cenu oběda až o 20 %. Ministerstvo školství totiž aktualizovalo vyhlášku, která určuje cenový strop za jídlo ve školách. Zatímco do února 2023 se mohla cena pohybovat od 39 do 45 korun, nově ji lze navýšit na 47 až 54 korun. 

Pomoci dětem a rodičům, kteří nemohou školní stravu zaplatit – právě to je cílem projektu W4W: Obědy pro děti. Pro takové děti může být oběd ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem denně. Díky projektu děti získávají nejen zdravou a vyváženou stravu, ale také jsou také chráněny proti vyčlenění z kolektivu spolužáků.

Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2023.

Komentáře