V nefunkčních rodinách byl pro děti poslední rok zvláště těžký

WOMEN FOR WOMEN MOST – Protiepidemická opatření se začala uvolňovat a organizace, které poskytují veřejnosti své služby, se postupně mohly vrátit k běžnému provozu. Patří mezi ně naše mostecká pobočka Women for Women (W4W). S čím se během nouzového stavu museli klienti vypořádat, o jaké služby je největší zájem, ale také jaké novinky pro veřejnost připravili, jsme se dozvěděli od vedoucí mostecké pobočky W4W Michaely Hostašové.

(článek, 5 minut čtení)

WOMEN FOR WOMEN MOST

Loňský rok pro vás musel být s ohledem na protiepidemická opatření velmi náročný. Obzvlášť, když většina služeb, které poskytujete, stojí na osobním setkání s klientem. Jak jste se s touto situací vypořádali?

V době nejpřísnějších opatření jsme museli mít zavřeno podobně jako další organizace. Terapie, které poskytujeme, fungovat nesměly, ani logopedická poradna. Osobně jsem mohla pracovat z domova a vyřizovat běžnou administrativu, starala se o kontakt s klientkami e-mailem, telefonicky, přes WhatsApp, ale osobní setkání nám chybělo. Snažili jsme se nabídnout například služby psychoterapie přes Skype nebo telefonicky, ale většina našich klientů odpovídala, že si raději počkají na osobní schůzku. Tohoto způsobu využili pouze jednotlivci. Ještě složitější byla situace u dětí, které k nám docházejí, protože ty byly zavřené doma a pro ně psychoterapie přes Skype byla nevhodná. Obecně
pro děti bylo toto období obzvlášť těžké, pokud situace v rodině není ideální. Škola a volnočasové aktivity v takovém případě pomáhají unikat z nezdravého prostředí. Teď musely být doma s rodiči, kteří se hádali, hrozilo domácí násilí, nebylo to pro děti vůbec snadné.

O domácím násilí v době koronaviru se mluvilo docela hodně, zvýšil se počet případů?

Vyšší výskyt případů domácího násilí jsme zaznamenali nejen my, ale máme informace i od dalších spolupracujících organizací i ze setkání, workshopů a konferencí, které se od ukončení nouzového stavu uskutečnily. Největší problém spočíval hlavně v tom, že pomoc pro oběti domácího násilí byla v době nouzového stavu omezená a řešení se odkládalo.

Zaznamenali jste po skončení nouzového stavu zvýšený zájem o některé z vašich služeb?

Stoupl zájem o terapeutické služby, a to jak u dětí, tak adolescentů. Volají nám rodiče, že jejich děti mají po návratu do školy zdravotní problémy nebo si všimli změny nálad a chování. To se ovšem jedná o rodiče, kteří jsou natolik uvědomělí, že vyhledají odbornou pomoc. Nedělám si iluze, že je tu spousta rodičů, kteří tyto změny neregistrují a situaci neřeší. Díky zvýšenému zájmu začínáme od října spolupracovat s další terapeutkou, která bude mít na starost převážně děti a adolescenty.

S čím se na nás můžete v Mostě obrátit

  • školní problémy dětí
  • náročné životní situace
  • úzkostné stavy
  • sebepoškozování
  • partnerské vztahy
  • rodinné vztahy
  • nízké sebevědomí
  • syndrom vyhoření
  • krize středního věku

Výčet není úplný a možná jsou vaše starosti i jiné, nebojte se zeptat, jestli vám můžeme pomoci. Zavolejte nám 222 269 844 nebo napište info@w4w.cz. Můžete také zavolat přímo M. Hostašové 703 458 407.

pokračování rozhovoru …

Abychom nebyli jen negativní, měla mimořádná loňská opatření i nějaké pozitivní dopady?

Jakkoli by se to mohlo zdát zvláštní, ukázaly se i pozitivní věci. Život trochu zpomalil, rodiny zůstaly spolu doma. Mohly přehodnotit dosavadní životní styl a vybrat si, zda chtějí návrat k hektickému způsobu života. Rodiny, které nepříznivou
situaci zvládly, to posílilo a upevnily se vzájemné vztahy.

Mluvila jste o tom, že hodně pracujete s dětmi, jak se k vám dostanou?

V převážné většině se k nám dostávají přes spolupracující instituce, například od soudu v rámci programu Servis rodiny. Týká se to většinou rodin, kde se rodiče rozvádějí a řeší nějaký konflikt. Dále nás kontaktují z odboru sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) hlavně s problémy v komunikaci mezi členy rodiny. A pak nás oslovují přímo rodiče, když pozorují nějaký problém u svého dítěte. Služby ale poskytneme každému zájemci s tím, že pro veřejnost jsou
zpoplatněny.

Kolik lidí využívá aktuálně vaše služby?

Měsíčně projde naším mosteckým pracovištěm kolem stovky lidí. Počítám do toho i logopedickou poradnu, kterou nabízíme i pro veřejnost. Měsíčně ji navštíví zhruba 30 dětí. Zájem o tuto službu se rovněž rapidně zvýšil. Dřív jsme měli
logopedku jednou týdně, nyní dochází dvakrát v týdnu. Zbytek tvoří převážně terapie.

Proč jste začali nabízet právě logopedii?

Byl to nápad paní Ivany Tykač, která přemýšlela o dalších formách pomoci a přišla s touto možností. Evidentně to byla trefa do černého, protože zájem je opravdu velký, a to i díky ceně, která je podobně jako u terapií 200 korun za hodinu.

Připravujete nějaké další novinky?

Snažíme se propagovat Poradnu pro rodiče, která je součástí nového projektu, na němž spolupracuje několik organizací. Týká se rodin, kde se může objevit ohrožené dítě a my jim nabízíme poradnu pro řešení výchovných problémů. Součástí bude i takzvaná karta ohroženého dítěte, která by měla sloužit pediatrům, školským zařízením apod. Cílem projektu je ukázat, že se problematikou ohrožených dětí zabývají kromě policie nebo OSPOD i další instituce, které mohou pomoci.

Není to úplná novinka, ale velmi vyhledávanou službou se v současné době staly kauce na bydlení. Jsme schopni poskytnout samoživitelům po celé republice až 25 tisíc korun, přičemž tato částka je pro klienty nevratná. Hodně organizací se na nás v souvislosti s touto službou obrací s žádostí o informace a pomoc.

Veškeré své služby poskytujete přímo ve vašem mosteckém sídle?

Ano, logopedii, terapie i právní poradnu, která je jako jediná pro veřejnost zdarma a nabízíme ji jednou měsíčně. Terapeutky máme aktuálně tři, od října přibude čtvrtá. Obvykle systém funguje tak, že někdo zavolá, objedná se, najdeme mu nejbližší volný termín a já klienty rozděluji mezi terapeutky podle specializace. Zájemce musí do týdne zaplatit poplatek a ve chvíli, kdy k nám dorazí, už si další termíny domlouvá přímo s terapeutkou. Obvykle máme pevně
stanovené terapeutické dny, jedná se většinou o pondělky a úterky, ale umíme se přizpůsobit požadavkům klientů. Jsem ráda, že veřejnost už ví, že pracujeme v mosteckém sídle skupiny Sev.en Energy v ulici Václava Řezáče a našli
si k nám cestu i přímo někteří ze zaměstnanců skupiny, kteří také využívají služeb, které poskytujeme.

Děkujeme za rozhovor!

Celý článek vyšel v novinách SEV.EN NOVINY. Noviny zaměstnanců skupiny Sev.en Energy vycházejí jako měsíčník a přinášejí informace o dění ve skupině, respektive v jejích jednotlivých společnostech. Čtenáři zde naleznou názory manažerů i zaměstnanců společnosti, zpravodajství z regionu, především pak z obcí, se kterými skupina spolupracuje. Prostor dostávají projekty, které skupina Sev.en Energy podporuje, své pravidelné místo v nich má sport, kultura, vzdělávání i zábava. Děkujeme!

Komentáře