Školy, hlaste se! Přijímáme žádosti do projektu W4W: Obědy pro děti

Školy a školní jídelny, které chtějí pro své sociálně znevýhodněné žáky zajistit školní obědy během školního roku 2023/2024, se mohou zaregistrovat do projektu W4W: Obědy pro děti.

Cílem projektu je pomoci znevýhodněným dětem, jejichž rodiče nemají prostředky na placení obědů ve školních jídelnách. 

Podrobný postup a podmínky pro školy a jídelny naleznete zde.
Více informací o projektu W4W: Obědy pro děti.

Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2023.

Komentáře