Právní poradna on-line

Ve spolupráci s advokáty nabízíme zprostředkování právního poradenství a to především v oblasti rodinného práva a při řešení dluhové problematiky. Služba je poskytována zcela zdarma. 

Poskytujeme právní poradenství v oblasti:

  • rodinné právo
  • trestní právo
  • občanské právo
  • dotazy ve vztahu k obětem trestných činu (například domácí násilí, znásilnění, týrání a mnohé další)

Dotaz položte prostřednictvím elektronického formuláře, odpověď Vám přijde na uvedený email. Reagujeme v horizontu několika dnů.

Právní okénka

Vzdělávácí videa - právní okénka Servisu vztahů připravuje Mgr. Denisa Kartusová, která se ve své advokátní praxi zabývá mimo jiné rodinným právem. Další informace o poradně Servisu vztahů najdete zde.   

Chci se rozvést - rozvod nesporný

Trvání: 13 minut 

Tématem tohoto okénka je tzv. nesporný rozvod. Jedná se o méně „trnitou cestu“ vedoucí k ukončení jedné etapy života.

Chci se rozvést - rozvod sporný

Trvání: 13 minut 

Tématem tohoto okénka je postup úkonů a jednání týkajících se rozvodu v případě, že se z manželství narodily nezletilé děti.

Chci se rozvést - rozvod sporný II. stupně

Trvání: 10 minut 

Tématem tohoto okénka je sporný rozvod zaměřený na úpravu poměrů nezletilých dětí u soudu II. stupně.

Dopady sporného rozvodu na rodinu

Trvání: 14 minut 

Tématem tohoto okénka je tzv. sporný rozvod; kdo je zapojen, jaké jsou jeho dopady na rodinu a nezletilé děti.

Výlučná péče jednoho z rodičů a péče společná

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka je výlučná péče jednoho z rodičů a péče společná. Co to znamená pro rodiče,  a co děti?

Střídavá péče rodičů o dítě - obecně i prakticky

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka je střídavá péče rodičů o dítě: její obecná rovina, praktická podoba péče, výživné a další aspekty.  

Argumenty proti střídavé péči, znalecký posudek

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka jsou nejčastější argumenty proti střídavé péči a také detaily ke znaleckému posudku - kdy a kým je vyhotovován, co je zjišťováno, cena, čas a používané metody.

Vyživovací povinnost pro různé druhy péče o dítě 

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka je stanovení výše vyživovací povinnosti a rozdílnosti při stanovování výživného u jednotlivých druhů péče.

Také je možné využít právní poradenství, které nabízí a organizuje Česká advokátní komora (ČAK). Více informací o tomto bezplatném právním poradenství poskytovaném ČAK ve všech regionech ČR naleznete ZDE na stránkách ČAK.