Právní poradna on-line - zdarma

Ve spolupráci s advokáty nabízíme zprostředkování právního poradenství a to především v oblasti rodinného práva a při řešení dluhové problematiky. Služba je poskytována bezplatně. 

Poskytujeme právní poradenství v oblasti:

 • rodinné právo
 • trestní právo
 • občanské právo
 • dotazy ve vztahu k obětem trestných činů (například domácí násilí, znásilnění, týrání a mnohé další)

Dotaz položte prostřednictvím elektronického formuláře, odpověď Vám přijde na uvedený email. Reagujeme v horizontu několika dnů.

S čím vám můžeme pomoci v bezplatné naší Právní poradně

právní poradna pro samoživitelky zdarma

Připravili jsme pro vás přehled vybraných otázek a témat, se kterými se na nás obracejí naše klientky:

 • Jak se rozvést?
 • Jak dlouho trvá řízení o výživné?
 • Lze žádat výživné zpětně?
 • Musí se s výživným k soudu, nebo stačí, když se rodiče dohodnou mimosoudně
 • Otec pracuje načerno – jak se prokáží jeho skutečné příjmy?
 • Má-li jeden z rodičů větší příjmy, je to důvodem k svěření dítěte do jeho péče
 • Jak postupovat, když není hrazeno výživné?
 • Výživné je placeno jinak, než rozhodl soud – co s tím?
 • Otec dětí – cizinec mi neplatí výživné, co s tím?
 • Jak je to s příspěvkem na výživu neprovdané matce, když se muž/otec dítěte ožení s jinou ženou?
 • Mám zletilé dítě, jak je to s vyživovací povinností?
 • Podala jsem trestní oznámení kvůli výživnému a nic se neděje…
 • Jak zjistím, kde mám všude dluhy?
 • Existuje jednotné místo, kde lze zjistit veškeré exekuce?
 • Co je považováno za společné jmění manželů?
 • Které závazky (dluhy) jsou součástí společného jmění manželů?
 • Jakým způsobem může exekutor vymáhat dluh po manželovi/manželce
 • Dozvěděla jsem se, že má manžel dluhy, co mám dělat?
 • Manžel má dluhy, mám se s ním rozvést?
 • Kde mi s dluhovou problematikou mohou poradit?
 • Slyšel/a jsem o oddlužení (osobním bankrotu), co to znamená?
 • Je oddlužení pro mě?

Odpovědi na nejčastější dotazy naleznou zájemci také v sekci časté otázky a odpovědi na našich webových stránkách.

Právní okénka

Vzdělávácí videa - právní okénka Servisu vztahů - připravuje Mgr. Denisa Kartusová, která se ve své advokátní praxi zabývá mimo jiné rodinným právem. Další informace o poradně Servisu vztahů najdete zde.   

Chci se rozvést - rozvod nesporný

Trvání: 13 minut 

Tématem tohoto okénka je tzv. nesporný rozvod. Jedná se o méně „trnitou cestu“ vedoucí k ukončení jedné etapy života.

Chci se rozvést - rozvod sporný

Trvání: 13 minut 

Tématem tohoto okénka je postup úkonů a jednání týkajících se rozvodu v případě, že se z manželství narodily nezletilé děti.

Chci se rozvést - rozvod sporný II. stupně

Trvání: 10 minut 

Tématem tohoto okénka je sporný rozvod zaměřený na úpravu poměrů nezletilých dětí u soudu II. stupně.

Dopady sporného rozvodu na rodinu

Trvání: 14 minut 

Tématem tohoto okénka je tzv. sporný rozvod; kdo je zapojen, jaké jsou jeho dopady na rodinu a nezletilé děti.

Výlučná péče jednoho z rodičů a péče společná

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka je výlučná péče jednoho z rodičů a péče společná. Co to znamená pro rodiče,  a co děti?

Střídavá péče rodičů o dítě - obecně i prakticky

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka je střídavá péče rodičů o dítě: její obecná rovina, praktická podoba péče, výživné a další aspekty.  

Argumenty proti střídavé péči, znalecký posudek

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka jsou nejčastější argumenty proti střídavé péči a také detaily ke znaleckému posudku - kdy a kým je vyhotovován, co je zjišťováno, cena, čas a používané metody.

Vyživovací povinnost pro různé druhy péče o dítě 

Trvání: 11 minut 

Tématem tohoto okénka je stanovení výše vyživovací povinnosti a rozdílnosti při stanovování výživného u jednotlivých druhů péče.

Také je možné využít právní poradenství, které nabízí a organizuje Česká advokátní komora (ČAK). Více informací o tomto bezplatném právním poradenství poskytovaném ČAK ve všech regionech ČR naleznete ZDE na stránkách ČAK.