W4W: Servis rodiny nyní spolupracuje s Obvodním soudem pro Prahu 10

Soužití rodičovského páru někdy dojde do fáze, kdy se jeden nebo oba rodiče rozhodnou vztah ukončit. V takovém případě, čest výjimkám, zpravidla nastává emocionálně vypjaté období, kdy spolu rozcházející se partneři jsou stěží schopni promluvit, aniž by mezi nimi nedošlo k nevraživosti či konfliktu. Tím spíše je pak pro rodiče obtížné se s chladnou hlavou a konstruktivně dohodnout na tom, jak bude po jejich rozchodu vypadat péče o společné děti. Obvykle jeden či oba z rodičů podají návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti. Soudu je pak do rukou svěřena moc rozhodnout o osudu dětí a často jej předznamenat na dlouhé roky dopředu. Nejpozději v tu chvíli se do procesu zapojuje projekt W4W: Servis rodiny. Projekt vychází z učení takzvané Cochemské praxe. Pokud by Vás o ní zajímalo více, můžete si přečíst náš článek. Stručně se ale dá charakterizovat tak, že se na základě interdisciplinární spolupráce snaží najít to nejlepší řešení pro děti, za nějž považuje dohodu rodičů, která vyhovuje zájmům dítěte, je jí dosaženo bez zbytečných průtahů a zachovává rodičovskou odpovědnost obou rodičů.

W4W: Servis pro děti nyní nově navázal spolupráci s Obvodním soudem pro Prahu 10. Právě spolupráce se soudy a dalšími státními orgány a jinými subjekty (jako např. advokáti, mediátoři, psychologové a OSPOD) je pro postup dle Cochemské praxe klíčová. Cílem spolupráce je zmírňovat konflikt rodičů, aby se byli schopni domluvit, jak nastaví péči o své děti a zároveň brali ohled na jejich potřeby. Velmi si této spolupráce vážíme – věříme, že se nám podaří pracovat společně s rozcházejícími se partnery tak, aby se dokázali dohodnout na péči o děti. Obvodní soud pro Prahu 10 i naše odborné služby jim k tomu pomohou.

Jak to funguje? Rodiče mají možnost se přímo v budově kurzu účastnit hromadných edukací. Dozví se tam důležité právní informace např. o rodičovské odpovědnosti, výživném a otázkách bydliště jejich dítěte. Také lépe pochopí, co dítě prožívá a potřebuje při rozpadu rodiny, jak s ním o rozchodu mluvit a co naopak řešit výhradně mezi sebou. Naučí se, jak dítěti vytvořit dva domovy – u každého z rodičů jeden. Učíme rodiče pracovat s tzv. rodičovským plánem, který jim pomůže se domluvit na řešení otázek týkajících se dítěte týkají, např. bydliště, financí a vzdělávání. Tento plán (později se může stát podkladem pro dohodu rodičů, kterou předloží ke schválení soudu) rodiče nemusí sestavovat sami – přímo v budově soudu mohou využít služeb našeho poradce. Pokud se rodiče nedokážou domluvit, nabízíme rodičům také mediační setkání. Mediátor (odborník schopný pomoci lidem najít cestu k řešení konfliktu) může rodičům pomoci dohodnout se na podmínkách péče o jejich společné děti. Právě dohoda, ke které rodiče dojdou sami, má totiž největší šanci, že bude dodržována. Ukáže-li se, že je to zapotřebí, nabízíme rodinám i další služby – např. individuální či rodinnou terapii.

Služby projektu W4W: Servis rodiny jsou pro všechny rodiče, kteří se účastní opatrovnického řízení před Obvodním soudem pro Prahu 10, zdarma. Věříme, že navázání spolupráce s Obvodním soudem pro Prahu 10 pomůže rozcházejícím se rodičům vytvořit pro děti příznivé a stabilní prostředí, i když už nebudou žít všichni spolu.

Máte zájem o další informace o projektu nebo si přejete využít jeho služby? Více informací a kontaktní formulář najdete zde: https://women-for-women.cz/servis-rodiny/.

Komentáře