Právní poradna pro rozcházející se rodiče v Mostě

V našem minulém článku jsme Vás informovali o nové spolupráci projektu W4W: Servis rodiny s Obvodním soudem pro Prahu 10 (připomeňte si zde: https://women-for-women.cz/w4w-servis-rodiny-nyni-spolupracuje-s-obvodnim-soudem-pro-prahu-10/). Tento projekt ale funguje i na naší pobočce v Mostě, kde jsme dokonce navázali úplně první interdisciplinární spolupráci, a to s Okresním soudem v Mostě. Díky tomu můžeme v rámci projektu W4W: Servis rodiny pomáhat ještě lépe dětem a jejich rodičům. Jako součást projektu nyní rodičům zdarma nabízíme i právní poradnu.

Jak projekt vlastně funguje? Někdy se vztah rodičů dostane do fáze, kdy se jeden nebo oba rodiče rozhodnou vztah ukončit. V takové případě je třeba rozhodnout, jak budou rodiče pečovat o děti po rozchodu. Rodiče se často nedokážou na péči domluvit. Podají tedy k soudu návrh, aby soud upravil péči o děti pro dobu, kdy již rodiče nebudou pár. Pokud jsou rodiče manželé, je toto tzv. opatrovnické řízení součástí rozvodu, pokud nejsou, nemusí být opatrovnické řízení součástí rozchodu, jakmile ale jeden z rodičů podá návrh, rozdíl mezi rozvodem a rozchodem z pohledu opatrovnického řízení zmizí. Soud pak může rozhodnout o osudu dětí. To není ideální – rodiče mají rozhodnutí respektovat, je tedy nejlepší, když se spolu dohodnou, a to jak pro ně, tak pro jejich děti. Projekt W4W: Servis rodiny má za cíl pomoci dětem tím, že pomůže rodičům se dohodnout na péči o ně. Pomocí mediací, terapií, edukací, tvorby rodičovského plánu atd. se projekt snaží přimět rodiče k tomu, aby spolu dokázali vycházet aspoň natolik, že společně vytvoří dohodu. V této dohodě si péči o děti rozdělí tak, aby dítěti vytvořili stabilní rodinné prostředí, do kterého se nebude promítat nevydařený vztah rodičů. Taková dohoda je pro děti jednak nejlepší (protože rodiče znají dítě nejlépe), jednak je nejvyšší šance, že ji rodiče budou dodržovat (protože si ji sami navrhli). Celé rodině se pak žije lépe, i když už nesdílí společnou domácnost.

Než ale začne celý tento proces, může jeden z rodičů navštívit OSPOD, aby se poradil o tom, jak ukončit společné soužití. OSPOD rodiči vysvětlí, jaké návrhy podat k soudu, aby soud mohl rozhodnout o rozvodu nebo upravit péči o děti (pokud rodiče nejsou manželé). Tyto návrhy se podávají na jednoduchých formulářích. Ty sice stačí na rozvod i úpravu poměrů dětí, nezajišťují ale navrhovateli další právní ochranu.

Proč je to důležité? Rodič může například nárokovat výživné zpětně na dítě, požádat návrhem na vydání předběžného opatření o zajištění dočasného nezbytného výživného pro dítě nebo za trvání manželství nárokovat výživné na sebe. Pokud jsou důvody rozvratu manželství na straně jednoho z rodičů a druhý to u soudu tvrdí, může také soud rozhodnout o nerovnoměrném majetkovém vyrovnání.  Aby ale soud mohl tyto skutečnosti zohlednit, navrhovatel je musí u soudu tvrdit a navrhnout důkazy. Lidé v ČR často neznají příliš dobře rodinné právo. Tyto informace se tak mohou dozvědět pozdě. Pak se buď musí odvolat proti rozsudku (tím se prodlužuje celé řízení, což škodí především dětem), nebo dokonce nemohou tyto skutečnosti před soudem použít, protože je zákon umožňuje tvrdit jen do určité doby.

Proto v rámci projektu W4W: Servis rodinyprovozujeme právní poradnu. Rodiče se mohou předem objednat a přijít na naši pobočku v Mostě. Jednou v měsíci zde bude naše spolupracující právnička, která jim vysvětlí jejich situaci a poradí, jak se zachovat. Každý rodič má po předchozím objednání nárok na 1 hodinu právního poradenství zdarma. Rodiče nás také mohou kontaktovat e-mailem. Naše spolupracující právnička jim na jejich dotaz odpoví a poradí jim. Tato služba je také zdarma. O této právní poradně i termínech, kdy u nás bude přítomna právnička, předem informujeme pomáhající organizace, OSPOD, školy a další instituce v Mostě, aby se zvýšila šance, že se o nás rodiče dozví včas.

Máte zájem o využití právní poradny nebo znáte někoho z Vašeho okolí, o kterém víte, že by mu tato služba mohla pomoci? Kontaktujte nás! Více informací i kontakt najdete na našich stránkách zde: https://women-for-women.cz/sluzby-pro-verejnost-most/.

Komentáře