Pravidla projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce

V rámci projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce přispíváme dětem a jejich rodinám na kauci na nájemné a pomáháme jim tak získat důstojné bydlení. Představujeme Vám nyní pravidla, díky kterým se nám letos podařilo zajistit bydlení již pro 30 dětí a jejich rodin.

  1. 100 % prostředků z transparentního účtu jde pouze na bydlení pro děti a jejich rodiče.
  2. Peníze na kauci jsou vypláceny přímo pronajímateli bytu, nikoli rodičům.
  3. Účet projektu je transparentní.
  4. Žadatelé musí doložit přehled svých příjmů – musí být schopni pravidelně platit nájemné.
  5. Smlouvy pečlivě kontrolují naši právníci.
  6. Ověřujeme, kdo bude v bytě bydlet – peníze jsou pouze pro děti a jejich rodiče.
  7. Poskytnutá kauce se po skončení nájmu vrací zpět na transparentní účet. Rodiče a jejich děti mohou o opětovné poskytnutí požádat jen v případě, že neporušili nájemní nebo podnájemní smlouvu.

Přispějte na transparentní účet projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce a pomozte ještě více dětem získat hezký domov! Platební údaje pro přispění na transparentní účet naleznete na této stránce: https://women-for-women.cz/bydleni-pro-deti-kauce/chci-pomoci/

Komentáře