Podpořte náš projekt Bydlení pro děti - Kauce

Přispějte na Transparentní účet

888 555 577 / 5500

Transakce na účtu jsou veřejné a můžete je sledovat zde na stránkách banky.

  • Každý dárce má možnost zkontrolovat evidenci pohybů darů a plateb na našem účtu.
  • Veškeré prostředky z účtu jdou přímo na úhradu kaucí pro samoživitele. Provoz projektu je hrazen z jiných zdrojů.

Proč podpořit projekt Bydlení pro děti - Kauce?

Samoživitelé jsou nejvíce ohroženi chudobou. Kauce je často extrémně vysoká. Samoživitelé a jejich děti tak nemohou získat stabilní, bezpečné bydlení. Z tohoto důvodu pobývají se svými dětmi v azylových domech, ubytovnách, přechodně u přátel. 

Potvrzení o přijetí daru pro daňové účely/darovací smlouva: Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Napište nám na info@bydleniprodeti.cz. Vaše údaje nebo údaje Vaší společnosti. Obratem Vám pošleme vyhotovené potvrzení, nebo se s Vámi domluvíme na darovací smlouvě.

Přispějte přes portál Darujme.cz

 

Pro příspěvek můžete využít zabezpečený portál DARUJME.CZ.

Dohlížíme na efektivní využití Vašich darů:

  • 100 % Vašeho příspěvku jde na bydlení pro rodiče - samoživitele a jejich děti.
  • Kauci na bydlení hradíme vždy přímo na účet majitele bytu.
  • Žadatelé musí doložit přehled svých příjmů. Tak zajistíme, že budou mít prostředky na hrazení nájemného. Kauce tudíž nepropadne majiteli.
  • Žadatelé musí doložit doporučení sociálního pracovníka, se kterým spolupracují.
  • Nájemní a podnájemní smlouvy, na které vyplácíme kauci, pečlivě kontrolují naši právníci. Stejně tak kontrolují pronajímatele a katastr nemovitostí.
  • Kontrolujeme, kdo všechno bude v bytě bydlet. Kauce na bydlení je pouze pro samoživitele s dětmi.
  • Poskytnutá kauce se po skončení nájmu vrátí na náš transparentní účet. Pokud ukončení nájmu nezaviní klient porušením nájemní smlouvy, může požádat o kauci na bydlení znovu. Chceme mít jistotu, že i po skončení nájmu jsou Vaše peníze využity pouze na kauci na bydlení.

QR kód pro darování 250 Kč

QR kód pro darování 500 Kč

QR kód pro darování 50 Kč

Děkujeme, že se zajímáte, děkujeme, že pomáháte s námi!  

Potvrzení o přijetí daru

Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru pro účetní účely. Vystavujeme také souhrnná potvrzení o podpoření tohoto projektu za kalendářní rok.

Uzavření darovací smlouvy

Rádi připravíme darovací smlouvu pro Vaši společnost za účelem podpory projektu a úhrady kaucí na bydlení pro potřebné rodiče s dětmi. Neváhejte nás kontaktovat na info@bydleniprodeti.cz, nebo přes kontaktní formulář pro konzultaci plánovaného daru a vystavení návrhu darovací smlouvy.

Formulář k potvrzení o daru nebo k darovací smlouvě:

˙povinný údaj