Obědy pro děti: vyučování není přerušeno, školy mají zajistit stravování

Když je nyní distanční výuka v zákoně povinná, vzdělávání není zavřením škol přerušeno, a pokud školní jídelna není zavřena z hygienických/epidemiologických důvodů, měla by dětem zajistit školní obědy. 

V říjnu byly základní školy zavřené. Nejdříve byl do distanční výuky přesunut druhý stupeň, kde byla zkraje aplikovaná kombinovaná výuka. Bohužel, vzhledem k vývoji byly následně během pár dnů základní školy uzavřeny kompletně.

Obědy pro děti

Po zkušenostech z jara jsme ještě před zavedením distanční výuky na druhém stupni základních škol jednali se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o možnostech, které nám tato aktuální situace nabízí. Mimo jiné jsme upozorňovali na to, že většina dětí, kterým pomáhá projekt Obědy pro děti (a nejen ty), se zavřením základních škol dostane do situace, že nebudou mít doma teplé jídlo a budou mít hlad. Všichni víme, jak je pro nás náročné stravovat celou rodinu celodenně, sedm dnů v týdnu. Natož pak jak je to těžké pro rodiny v tíživé situaci, které dnes řeší větší a větší existenční problémy. Dnes se do takových problémů dostávají i lidé ze střední třídy… Jaro nám to ukázalo v praxi. Když se na jaře zavřely základní školy a děti se zpět do lavic vracely až na konci května, setkávali jsme se během června s informacemi od učitelů, jak se děti těšily zpět do školy na teplé jídlo. Bohužel i toto je důsledek pandemie. Zástupci škol se dokonce vyjadřovali k tomu, že některé děti do školy nastoupily pohublé a neklidné, nebo naopak obézní a zlenivělé (mimo projekt OPD).

Jsme v jiné situaci než na jaře, a tak se naštěstí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy řešení tentokrát našlo. Školský zákon nezná alternativu možnosti školního stravování. Školní stravování je nároková věc a za splnění zákonných podmínek jej musí škola zabezpečit. Vycházíme z toho, že si škola při školním stravování nemůže vybírat, zda jej poskytne či nikoliv… školní stravování se buď musí poskytovat, nebo nemusí poskytovat (v případě základních škol).

Stručně řečeno: Nyní, když je distanční výuka v zákoně – povinná, vzdělávání přerušeno není, a pokud školní jídelna není zavřena z hygienických/epidemiologických důvodů, měla by dětem obědy zajistit. Dítě si může pak oběd odebrat nebo jej rodiče odhlásí.

Všechny školy a školní jídelny o tomto byly ministerstvem informované a mnoho škol a jídelen si potřebný systém, splňující i bezpečnostní opatření vzhledem k pandemii, nastavilo. Děti tak o obědy nepřicházejí a mají tak zajištěno pravidelné teplé jídlo. Dokonce i tehdy, když je školní jídelna zavřena z hygienických důvodů (nákaza/karantény), měl by se ředitel školy domluvit například s nejbližší školou, resp. jídelnou o zajištění obědů pro „jeho“ děti.

Z našeho pohledu se tedy řešení nalezlo. Má oporu v zákoně a lze jej aplikovat v praxi. 

Obědy pro děti

Dnes tedy záleží pouze na řediteli školy nebo řediteli školní jídelny. A my děkujeme všem, kteří tuto možnost dětem zajistili. Je to pro ně a jejich rodiny opravdu důležité.

Obědy pro děti jsou projektem Women for Women

Komentáře