Od roku 2012 pomáháme dětem a jejich rodičům

Od roku 2012 pomáháme dětem a jejich rodičům

KALENDÁŘ AKCÍ W4W

16.7.2023

Kde: Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4
Start: 10:00 hod.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

20.7.2023

Kde: Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4
Start: 10:00 hod.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Sociální a právní poradenství

Sociální poradna

Naše poradna slouží především rodičům s dětmi, kteří se dostali do tíživé životní situace a potřebují poradit v sociální oblasti. Služba je poskytována e- mailem a je zdarma.

Právní poradna

Ve spolupráci s advokáty zprostředkováváme právní poradenství v oblasti občanského, rodinného či trestního práva nebo v oblasti dluhové problematiky. Služba je poskytována e-mailem a je zdarma.

Zdarma nabízíme kurzy formou e-learningu. Cílem vzdělávání je poskytnout komplexní informace o pomoci, kterou rodičům s dětmi v Česku nabízí stát a na která místa se obrátit. Kurz pomáhá případné problémy řešit včas a předejít tak rizikovým situacím.

MÉDIA

Ve WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. jsme se rozhodli zapojit do výzvy Giving Tuesday 2023. Akce se uskuteční…
Celý článek
Náš projekt Obědy pro děti slaví 10 let fungování. Z aktivity pomáhající 370 dětem s rozpočtem necelých…
Celý článek

Další články najdete zde

10 let projektu Obědy pro děti

Po odvysílání reportáže v pořadu ČT 168 hodin o dětech, které nemohou chodit na školní obědy, jsme věděli, že W4W musí tento problém (vy)řešit. A tak 12. září 2013 – spontánně a rychle – vznikl projekt W4W: Obědy pro děti. První děti díky němu obědvaly už 1. října téhož roku.
Zobrazit více ...
Díky našim poznatkům a zkušenostem vznikl výzkum, mapující reálnou situaci samoživitelů. Jeho výsledky jsme předali na MPSV a upozornili jsme tak na skrytý problém. MPSV se následně rozhodlo projekt W4W: Obědy pro děti zaštítit.
Zobrazit více ...
Projekt W4W: Obědy pro děti získal záštitu MŠMT a W4W se stala členem pracovní skupiny MPSV s názvem „Obědy do škol“. Ve stejném roce získal projekt záštitu Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. Hlavním partnerem projektu se stala NIVEA.
Zobrazit více ...
Z průzkumu, prostřednictvím něhož W4W na konci školního roku 2015/2016 vyhodnotila dopady pomoci, vyplynulo, že obědy děti nejen zasytí, ale díky nim mají i lepší školní docházku a školní výsledky, lépe se začleňují do kolektivu, jsou iniciativnější, sebevědomější, klidnější a lépe se soustředí.
Zobrazit více ...
Projekt získal významnou finanční podporu MŠMT v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol. Na základě jednání s W4W spustilo MPSV projekt „Obědy do škol“, určený znevýhodněným dětem z mateřských a základních škol, který je financován z evropského programu FEAD.
Zobrazit více ...
V dubnu si projekt vybrali členové americké skupiny Metallica a v rámci svého evropského turné a pražského koncertu jej podpořili darem ve výši 485 tis. Kč. V dalším roce skupina projektu darovala téměř 1,8 mil. Kč. V říjnu k nám zavítal a návštěvou školy na Praze 4 projekt podpořil i světový tenista Novak Djokovič se svou manželkou Jelenou.
Zobrazit více ...
V roce 2019 se částka, kterou za jeden měsíc školních obědů hradí rodiče, pohybovala okolo 500 Kč za dítě. Ve školním roce 2019/2020 se celorepubliková průměrná cena za školní oběd oproti předchozímu roku zvýšila z 25 Kč na 26 Kč. Nejvyšší průměrnou cenu oběda – 29 Kč, což je o korunu více než v roce předchozím, jsme zaznamenali v Praze.
Zobrazit více ...
V roce 2020 jsme na základě pozvání navštívili zasedání Zastupitelstva města Frýdlant a školení ředitelů škol a vedoucích školních jídelen Pardubického kraje. Zavítali jsme i do Plzně, kde jsme také převzali velmi významné ocenění Mecenáš plzeňského školství, které nám udělalo velkou radost!
Zobrazit více ...
Jak fungoval projekt W4W: Obědy pro děti v době pandemie? „Váš projekt byl jeden z mála, který se ani v tak složité změti neustále se měnících nařízení neztratil a pomáhal přemostit nás, pedagogy i naše žáky od pocitu beznaděje zpět k naději, že ne vše přestalo platit. Vaše přetrvávající pomoc byla velkou podporou a motivací,“ napsala nám jedna ze zapojených škol.
Zobrazit více ...
V průběhu školního roku 2021/2022 se průměrné ceny školních obědů v jednotlivých krajích pohybovaly mezi 31 až 38 Kč. K největšímu zdražení došlo v Praze, kde se průměrná cena školního oběda v druhé polovině roku 2022 zvýšila z 31 na 38 Kč. V tomto roce se díky projektu podařilo nakrmit téměř 19 tisíc školáků, což představovalo školní obědy v celkové hodnotě za více než 60 mil. korun.
Zobrazit více ...