Pomáháme.

Ukazujeme cestu.

Odhalujeme potenciál.

Vracíme sebedůvěru.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

„Život může občas připomínat rozbouřené moře.  Proto se naše organizace snaží klienty naučit plavat, aby už pro svůj život nepotřebovali záchranný kruh.“

Ivana Tykač

spoluzakladatelka a ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN byla založena v roce 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými na pomoc samoživitelkám, které se ocitly v tíživé situaci a byly ohroženy ztrátou bydlení. Postupem času jsme pomoc rozšířili i na samoživitele. Neboť samoživitelé, ať už matky či otcové, jsou jednou z nejohroženějších skupin. Jsou ohroženi psychicky, ekonomicky i sociálně. Dnes má organizace již více svých projektů i poraden, kterými rozšířila své působení v rámci České republiky a díky kterým tak může pomoci širšímu spektru lidí, a to nejen samoživitelkám či samoživitelům, ale také dětem, rodičům, kompletním rodinám.  

Vytváříme projekty, které neřeší jen dílčí problematiky, ale snažíme se poskytovat komplexnější řešení. Zabýváme se poskytováním konkrétních projektů a mapováním potřeb našich cílových skupin, jejich vyhodnocováním a hledáním řešení pro zlepšení situace.

Zásadním pilířem naší práce je upozorňovat na témata a problematiky, které se týkají samoživitelů, dětí i kompletních rodin a hledat konkrétní řešení pro zlepšení situace v České republice. Svou činnost vidíme nejen v konkrétní práci s jednotlivci, ale i v celospolečenském působení a osvětě. Při své práci klademe důraz na témata jako: vzdělávání, zaměstnávání, dobré pracovní uplatnění samoživitelek, propracovaný, spravedlivý a funkční systém pomoci (výživné, dostupné bydlení, právní pomoc), legislativu, která by samoživitele chránila, dobrou informovanost a v neposlední řadě společenskou výchovu, zodpovědnost jednotlivce a toleranci.

Ceníme si toho, že za poslední roky jsme dokázali svou aktivitou přimět a motivovat Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu, aby byla řešena problematika hladovějících školáků v České republice. Nadále se snažíme na politické půdě otevírat téma potřeby nalezení dlouhodobého a pokud možno systémového řešení tohoto velmi rozšířeného problému.

Dále se soustředíme na podporu rodičovských kompetencí, informovanost a také na vztahy, na jejichž důležitost jako společnost mnohdy zapomínáme.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Hlas, který je slyšet.

Abychom mohli ještě více pomáhat potřebným lidem a náš hlas měl ten správný zvuk, potřebujeme podporu od lidí, se kterými se lidé ztotožňují, kteří mají možnost promlouvat k mnoha lidem a také se dostanou do prostoru, který je pro nás složitěji dostupný. Doba, bohužel, taková je. Děláme to proto, aby o nás lidé věděli, abychom mohli pomoci většímu počtu potřebných lidí. Skrze osobní příběhy a zkušenosti lidí, můžeme upozorňovat na praxi – její bariéry, problematiky, úskalí a napomoci v hledání funkčního a efektivního řešení. 

Aktuality, články, zajímavosti ...

Existuje mnoho samoživitelů, kteří pracují, mají dvě i tři zaměstnání, a přesto jejich příjem může pokrýt jen běžné měsíční…
Celý článek
WOMEN FOR WOMEN MOST - Protiepidemická opatření se začala uvolňovat a organizace, které poskytují veřejnosti své služby,…
Celý článek
Ivana Tykač Women for Women žena pro ženy rozhovor hospodářské noviny titul
Níže vám přinášíme podstatnou část rozhovoru, který Ivana Tykač poskytla v září 2021 Víkendu, příloze Hospodářských novin.…
Celý článek

Projekty a programy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

IT pro děti

Projekt, který pomáhá dětem ze základních škol účastnit se aktivně distanční výuky. Ve spolupráci se základními školami zpomáháme zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku, aby děti nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání. Jedná se především o  notebooky,  nezbytný SW, tiskárny a internetové připojení přes mobilní síť. 

První rok

Women fotr Women poskytuje komplexní program podporovaného bydlení a psychosociální pomoci "Prvbní rok". Cílem programu je stabilizace a podpora klientek v krizovém období, aby se mohly po jeho skončení vrátit do běžného života. Krizi vnímáme jako šanci k pozitivní změně. První rok - více informací zde.

Obědy pro děti

Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit jim zaplatit obědy ve školních jídelnách.. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita. Více o Obědech pro děti zde ...

Servis vztahů

Servis vztahů nabízí komplexní pomoc odborníků při udržování zdravých vztahů a podporu, nejen při řešení partnerské krize. Dále se projektem zaměřuje na edukaci a rozšiřování informovanosti. V obecné rovině se společensky podílíme na zlepšení mezilidských vztahů, podpoře a pomoci párům být spokojenější. Všichni bychom si měli uvědomit, že je nezbytné o své vztahy pečovat. Největší metou jsou pro nás šťastné, spokojené a bezstarostné děti. Více o Servisu vztahů zde...

Kauce na bydlení

Pomoc pro samoživitele a jejich děti, kteří díky tíživé finanční situaci potřebují pomoci s kaucí na bydlení, aby si zajistili jistotu v podobě důstojného bydlení. Cílem projektu je finančně podpořit konkrétní samoživitele a pomocí příspěvku na kauci, až do výše 25 000 Kč, jim umožnit získat bezpečný a důstojný domov. Více o Kauci na bydlení zde.

Zpravodaj Women for Women: zadejte email a buďte s námi v kontaktu 

Co je u nás nového a co chystáme? To pravidelně přinášíme v našich Zpravodajích, které vydáváme už od roku 2014.  

Zaregistrujte svůj email a budete od nás dostávat náš Zpravodaj rovnou do své emailové schránky. Rozesíláme ho pravidelně jednou měsíčně. Dřívější vydání Zpravodaje najdete zde

Záštitu WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, a jejím projektům poskytují:

MŠMT poskytuje Obědům pro děti záštitu a velkou finanční podporu v letech 2016-21
MPSV poskytuje záštitu Obědům pro děti a Servisu vztahů
MMR poskytuje záštitu programu Kauce na bydlení z projektu Bydlím tedy jsem

Jsme členem mezinárodní organizace COFACE Families Europe

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. je jako jediná společnost z České republiky členem mezinárodní organizace COFACE Families Europe, která funguje jako záštita, či jako hlas pro potřeby rodin v Evropské unii a i za jejími hranicemi.

Hlavním cílem COFACE Families Europe je přispět k vytváření vhodnější a také funkční rodinné politiky v Evropské unii. Naše společnost se účastní zahraničních konferencí pořádaných organizací COFACE po celé Evropě a přibližuje problémy a jejich řešení za Českou republiku.