Od roku 2012 pomáháme dětem a jejich rodičům

Od roku 2012 pomáháme dětem a jejich rodičům

Srdečně Vám děkujeme za pomoc dětem v našem projektu.

Pokud si přejete vystavit potvrzení o finančním daru, kontaktujte nás na e-mailu: potvrzeni@w4w.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ W4W

16.7.2023

Kde: Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4
Start: 10:00 hod.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

20.7.2023

Kde: Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4
Start: 10:00 hod.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Sociální a právní poradenství

Sociální poradna

Naše poradna slouží především rodičům s dětmi, kteří se dostali do tíživé životní situace a potřebují poradit v sociální oblasti. Služba je poskytována e- mailem a je zdarma.

Právní poradna

Ve spolupráci s advokáty zprostředkováváme právní poradenství v oblasti občanského, rodinného či trestního práva nebo v oblasti dluhové problematiky. Služba je poskytována e-mailem a je zdarma.

Zdarma nabízíme kurzy formou e-learningu. Cílem vzdělávání je poskytnout komplexní informace o pomoci, kterou rodičům s dětmi v Česku nabízí stát a na která místa se obrátit. Kurz pomáhá případné problémy řešit včas a předejít tak rizikovým situacím.

MÉDIA

V České republice žije 61 tisíc dětí v bytové nouzi, mezi nimi řada dětí samoživitelek a samoživitelů.…
Nechybí jim odvaha, originalita, ale ani dobré srdce. Společnost GoMerch se soustředí na návrhy a výrobu merchandisingu, přičemž spolupracuje…

Další články najdete zde

10 let projektu Obědy pro děti

Po odvysílání reportáže v pořadu ČT 168 hodin o dětech, které nemohou chodit na školní obědy, jsme věděli, že W4W musí tento problém (vy)řešit. A tak 12. září 2013 – spontánně a rychle – vznikl projekt W4W: Obědy pro děti. První děti díky němu obědvaly už 1. října téhož roku.
Zobrazit více ...
Díky našim poznatkům a zkušenostem vznikl výzkum, mapující reálnou situaci samoživitelů. Jeho výsledky jsme předali na MPSV a upozornili jsme tak na skrytý problém. MPSV se následně rozhodlo projekt W4W: Obědy pro děti zaštítit.
Zobrazit více ...
Projekt W4W: Obědy pro děti získal záštitu MŠMT a W4W se stala členem pracovní skupiny MPSV s názvem „Obědy do škol“. Ve stejném roce získal projekt záštitu Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. Hlavním partnerem projektu se stala NIVEA.
Zobrazit více ...
Z průzkumu, prostřednictvím něhož W4W na konci školního roku 2015/2016 vyhodnotila dopady pomoci, vyplynulo, že obědy děti nejen zasytí, ale díky nim mají i lepší školní docházku a školní výsledky, lépe se začleňují do kolektivu, jsou iniciativnější, sebevědomější, klidnější a lépe se soustředí.
Zobrazit více ...
Projekt získal významnou finanční podporu MŠMT v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol. Na základě jednání s W4W spustilo MPSV projekt „Obědy do škol“, určený znevýhodněným dětem z mateřských a základních škol, který je financován z evropského programu FEAD.
Zobrazit více ...
V dubnu si projekt vybrali členové americké skupiny Metallica a v rámci svého evropského turné a pražského koncertu jej podpořili darem ve výši 485 tis. Kč. V dalším roce skupina projektu darovala téměř 1,8 mil. Kč. V říjnu k nám zavítal a návštěvou školy na Praze 4 projekt podpořil i světový tenista Novak Djokovič se svou manželkou Jelenou.
Zobrazit více ...
V roce 2019 se částka, kterou za jeden měsíc školních obědů hradí rodiče, pohybovala okolo 500 Kč za dítě. Ve školním roce 2019/2020 se celorepubliková průměrná cena za školní oběd oproti předchozímu roku zvýšila z 25 Kč na 26 Kč. Nejvyšší průměrnou cenu oběda – 29 Kč, což je o korunu více než v roce předchozím, jsme zaznamenali v Praze.
Zobrazit více ...
V roce 2020 jsme na základě pozvání navštívili zasedání Zastupitelstva města Frýdlant a školení ředitelů škol a vedoucích školních jídelen Pardubického kraje. Zavítali jsme i do Plzně, kde jsme také převzali velmi významné ocenění Mecenáš plzeňského školství, které nám udělalo velkou radost!
Zobrazit více ...
Jak fungoval projekt W4W: Obědy pro děti v době pandemie? „Váš projekt byl jeden z mála, který se ani v tak složité změti neustále se měnících nařízení neztratil a pomáhal přemostit nás, pedagogy i naše žáky od pocitu beznaděje zpět k naději, že ne vše přestalo platit. Vaše přetrvávající pomoc byla velkou podporou a motivací,“ napsala nám jedna ze zapojených škol.
Zobrazit více ...
V průběhu školního roku 2021/2022 se průměrné ceny školních obědů v jednotlivých krajích pohybovaly mezi 31 až 38 Kč. K největšímu zdražení došlo v Praze, kde se průměrná cena školního oběda v druhé polovině roku 2022 zvýšila z 31 na 38 Kč. V tomto roce se díky projektu podařilo nakrmit téměř 19 tisíc školáků, což představovalo školní obědy v celkové hodnotě za více než 60 mil. korun.
Zobrazit více ...