Nenechte o svých dětech rozhodovat soudy

V pondělí 22.11.2021 jsme se společně s Okresním soudem v Mostě v rámci projektu Servis rodiny sešli s řediteli škol, školek, pedagogy, psychologicko-pedagogickými pracovníky a pediatry, abychom je informovali o tom, jak pracujeme s rozvádějícími rodiči, jak je podporujeme v jejich rodičovských kompetencích a v tom, aby si nalezli svou dohodu a nenechávali o sobě rozhodovat soudy.

Předali jsme jim praktické informace a zodpověděli otázky z jejich praxe. Je třeba rozšiřovat informovanost, rozptýlit rodičovské fixe a vnímání veřejnosti. Třeba o tom, že oba rodiče mají stejná práva a povinnosti při jakémkoli druhu péče, pokud není jeden z rodičů soudně ve svých rodičovských právech omezen. Být jednotní je vždy důležité, ovšem v tomto případě, kdy jde o děti, obzvlášť. Pro všechny včetně nás ze Servisu rodiny to bylo velmi inspirativní a doufáme, že se naše setkání stanou pravidlem a časem možná i tradicí. Děkujeme všem.

Komentáře