Mohla tu být. Umění protestující proti násilí na ženách bude k vidění v Poslanecké sněmovně

Každý rok je na celém světě zavražděno 47.000 žen a dívek svými partnery, nebo
příbuznými. Od 21. do 31. března bude v prostorách atria Poslanecké sněmovny k vidění
unikátní umělecká instalace představující šaty obětí genderově podmíněného násilí.
Výstavu, kterou v Izraeli vytvořila autorka Keren Goldstein Jechezkeli a tým kolem projektu
She’s Gone, se do České republiky dostává díky Velvyslanectví Státu Izrael a WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s. Záštitu nad výstavou převzali předsedkyně PS ČR Markéta Pekarová
Adamová a člen Podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí poslanec Michal
Zuna.

U každého oděvu bude uvedeno jméno oběti, datum úmrtí a způsob, kterým byla zavražděna. V případě, že byl pachatel potrestán, je uvedena také délka trestu, ke kterému byl odsouzen.
Prostorem výstavy zazní ukolébavky zpívané ženami v hebrejštině, arabštině, amharštině, ruštině, perštině, řečtině, němčině a nyní i češtině – poslední rozloučení s ženami a dívkami, které se už nikdy neprobudí.

„Mohla tu být je impulz k otevření debaty na závažné, ale přesto globálně opomíjené téma.
Je čas ten koberec, pod který téma domácího násilí zametáme, odvalit, a to, co skrývá,
nemilosrdně vymést na světlo. Jen tak můžeme něco změnit,” představuje výstavu
velvyslankyně Státu Izrael v ČR Anna Azari.

„Ve všech zemích, kde byla tato výstava realizována, poprávu vzbudila nejen silné emoce,
ale i tolik potřebnou celospolečenskou debatu. Téma žen, které zavraždil jejich partner, je
nesmírně závažné a i v natolik civilizované společnosti, jako je ta naše, bohužel i aktuální. V
České republice se totiž týká více jak deseti žen ročně, kdy naprosté většině případů
násilných vražd žen předchází několikaleté domácí násilí, nebo stalking. Ženy i muži mají
sice rovná práva, ale řada mužů v naší společnosti žije i nadále v představě, že žena je jejich
majetek a objekt, který slouží k naplňování jejich přání. Což je z našeho hlediska naprosto
nepřijatelné,” říká Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

„Násilí na ženách je bohužel nejčetnějším případem porušování základních lidských práv
vůbec. Zároveň jde o téma, které bývá pohříchu často bagatelizováno a relativizováno.
Doufám, že výstava „Mohla tu být“ pomůže toto stereotypní vnímání narušit a zvýšit
všeobecné povědomí o závažnosti případů násilí páchaného na ženách po celém světě,“
uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová.

„Každá třetí žena má zkušenost s domácím nebo sexualizovaným násilím. V Česku dochází
ke zhruba 12.000 případů znásilnění ročně. Tato data jsou alarmující. Výstava „Mohla tu být“
přináší do společenské debaty důležitý emoční impulz. Šaty konkrétních obětí jsou
smutným zrcadlem společnosti, aby otevřela oči hrozivým a často neřešeným důsledkům
domácího násilí,“ říká poslanec Michal Zuna, člen Podvýboru pro problematiku domácího a
sexuálního násilí.

Výstavu je možné v Poslanecké sněmovně navštívit od 21. do 31. března po předchozí domluvě s koordinátorkou výstavy Annou Teturovou (anna.teturova@top09.cz).

Tisková zpráva v PDF ke stažení.

Komentáře