MÉDIA

27.7. 2022

Záruka pro děti

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), se v červenci zúčastnila konference High Level Presidency Conference on Child Support in the Context of the Child Guarantee, pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Konference se zaměřila na téma dětské chudoby a dětských práv v kontextu Záruky pro děti. Co to ale přesně Záruka pro děti znamená? Záruka pro děti je iniciativa vůdčích...

21.7. 2022

Rubrika pro samoživitele, díl 9.: Diskriminace rodičů v zaměstnání – jaká jsou Vaše práva?

Rodiče s malými dětmi jsou jednou ze společenských skupin, u které se můžeme setkat s diskriminací v zaměstnání. Někteří zaměstnavatelé se je právě kvůli rodičovství z různých důvodů zdráhají zaměstnat nebo jim jednoduše nabízí horší podmínky. Zákon však na rodiče pamatuje a jejich diskriminaci zakazuje. Jaké jsou typické situace, kdy k diskriminaci rodičů může docházet a jak se zachovat, pokud se týkají právě Vás...

20.7. 2022

Servis rodiny aneb Partnery už nebudeme, rodiči však zůstáváme!

Projekt WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), s názvem Servis rodiny pomáhá rozcházejícím se rodičům snížit dopad sporů, vznikajících v průběhu rozchodu, na psychiku dětí. Cílem naší práce je hlavně ošetřit konflikt rodičů tak, aby byli schopni spolu mluvit a vyjednat funkční dohodu, ve které si rozdělí péči o děti a díky které spolu o ně nebudou bojovat, ale vychovávat je společně. Tato dohoda...

14.7. 2022

Rubrika pro samoživitele, díl 8.: Žádat o příspěvek na bydlení lze nyní i online

Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá osobě/rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením. Rodiny na něj mají nárok, pokud jejich náklady na bydlení přesahují 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) čistého příjmu rodiny a zároveň těchto 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) rozhodného čistého příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení...

13.7. 2022

WOMEN FOR WOMEN: Most

„Mostecko je krásný region, ale potýká se s mnohými problémy, mezi něž patří i ty sociální. Otevření pobočky se zde přímo nabízelo,“ popisuje Ivana Tykač, zakladatelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), motivaci k založení pobočky W4W v Mostě. Plán se stal skutečností dne 1. června 2018, kdy jsme na mostecké ulici Václava Řezáče zmíněnou pobočku skutečně otevřeli. Od té doby mosteckým...

11.7. 2022

Pravidla projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce

V rámci projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce přispíváme dětem a jejich rodinám na kauci na nájemné a pomáháme jim tak získat důstojné bydlení. Představujeme Vám nyní pravidla, díky kterým se nám letos podařilo zajistit bydlení již pro 30 dětí a jejich rodin. 100 % prostředků z transparentního účtu jde pouze na bydlení pro děti a jejich rodiče. Peníze na kauci jsou vypláceny...

7.7. 2022

Rubrika pro samoživitele, díl 7.: Domácí násilí ve vztahu

Jednou z velkých skupin samoživitelů, se kterými pracujeme, jsou oběti domácího násilí. Domácí násilí je dnes pro velkou část společnosti tabu – ačkoli k němu dochází, dostatečně se o něm nemluví. Jeho oběti si často ani neuvědomí, co se děje, a hlavně neví, jak mají v takové situaci postupovat. Pro domácí násilí je typické, že dochází k opakovanému poškozování oběti někým,...

3.7. 2022

Výzva pro všechny mateřské školy v Karlovarském a Ústeckém kraji

Naše společnost WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W), se rozhodla zareagovat na vypsanou Výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro podávání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2022“. Obracíme se na všechny mateřské školy v těchto regionech, které by rády společně s námi v rámci projektu „W4W: SOS do školky“ v dalších měsících pomohly dětem, jejichž rodiče...

1.7. 2022

Měsíční sloupek Ivany Tykač

Prázdniny. Toto slovo podvědomě vyvolává slast. Evokuje sladké nicnedělání, slunce, vodu a smích. Myslím, že neexistuje jiné školní slovo, pro které by děti dosud nevymyslely žádný posměšný, nebo dokonce hanlivý výraz, a to je podle mě jasný důkaz, jak posvátnou úctu děti k prázdninám od nepaměti chovají. A je jisté, že i učitelé se prázdnin nemohou dočkat podobně jako jejich chovanci. Náročný...

30.6. 2022

„Prudce roste počet dětí, jejichž rodiče nemají jak zaplatit školní obědy. Naši pomoc potřebuje už 13 tisíc školáků a bude hůře,“ upozorňuje Ivana Tykač

Praha, 30. 6. 2022 Projekt WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W): Obědy pro děti pomáhá už devátým rokem dětem v celé ČR. Je určený na podporu žáků, jejichž rodiče jim kvůli tíživé ekonomické situaci nemohou zaplatit školní obědy. Z pouhých 370 dětí v roce 2013 se počet těch, které potřebují pomoci, zvýšil letos na téměř 13 000. Situace nízkopříjmových rodin se...