Dotazník W4W ke Dni matek: České ženy jsou rády matkami a k mateřství mají pozitivní vztah

Jsou české ženy rády matkami? To je otázka, kterou se v krátkém dotazníku zabývala obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN (W4W). Dotazník byl distribuován mezi téměř 1 000 žen, které v posledních pěti letech přišly do kontaktu s W4W. Z výsledku dotazníku vyplývá, že většina českých žen si své mateřství užívá, a to i bez ohledu na to, že se někdy potýká s nedostatkem volného času nebo s dlouhodobě zvýšeným stresem, zejména po porodu. 

„Na rozdíl od informací šířících se prostřednictvím různých zdrojů o tom, že se snižuje počet žen, které se necítí jako matky zcela spokojeně, naše šetření naopak potvrzuje, že ženám spokojenost mateřství přináší. Až na 98,8 % dotazovaných žen totiž v našem dotazníku uvedlo, že matkami rády jsou,“ komentuje Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka W4W. 

Dotazník W4W se zaměřil mj. i na to, jaké jsou výzvy mateřství. Nejvíce respondentek se shodlo, že mateřství ženám ubírá osobní volný čas, je finančně náročné a je spojené se zvýšenou mírou stresu. Řada matek však zmínila i výzvy v oblasti udržení kvality sociálního života anebo kariérního postupu. „Být zaměstnanou matkou v kontextu dnešních společenských očekávání představuje maximální zátěž. Často se tak může stát, že matky nejsou se svým životem spokojené. Důvodem může být i to, že se nedostatečně opírají o své partnery. Zapojit muže do výchovy přitom pomáhá jak dětem, tak i samotným matkám,“ říká Ivana Tykač. 

Jednou z jedenácti otázek dotazníku bylo i to, jaký vliv má mateřství na zdraví a pohodu respondentek.  Na ní odpovědělo pozitivně více než 60 % oslovených žen, které navíc dodaly, že mateřství jim dává smysl života. W4W proto celkově hodnotí výsledky posledního dotazníkového šetření více než pozitivně.

Krásný den Matek přeje všem W4W.

Tisková zpráva v PDF ke stažení.

Komentáře