Byli jsme partnery soutěže Právník roku

Je nám ctí, že jsme se v rámci partnerství s epravo.cz zúčastnili minulý týden slavnostního vyhlášení nejlepších právníků v České republice.

Právníci v rámci projektu W4W: Servis rodiny prostřednictvím právní poradny pomáhají dětem a jejich rodičům, kteří se dostali do složité životní situace. Klienti tak mohou požádat o radu například v oblasti dluhové či rozvodové problematiky. Službu ve spolupráci s advokáty poskytujeme online přes formulář na našich webových stránkách.

Jednou z aktivit projektu jsou odborné semináře na téma rozvodů, které realizujeme společně se Stálou konferencí českého práva a pod záštitou JUDr. Libora Vávry, prezidenta Soudcovské unie. Smyslem vzdělávacích bloků je poskytnout zainteresovaným expertům (úředníkům, mediátorům, terapeutům a dalším) detailní informace o tom, jak rozvod probíhá z pohledu práva. Kromě toho se zaměřujeme také na možnosti, jak minimalizovat důsledky rozvodů a rozchodů pro děti.

Kromě toho s právníky spolupracujeme také na projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce, v němž poskytujeme lidem v nouzi roční podpůrný program. Advokáti zastupují klienty u soudu během opatrovnických řízení, případně pomáhají s řešením exekucí a insolvencí.

Pravidelně spolupracujeme také se serverem epravo.cz, kde publikujeme informace o důležitých aspektech rozvodů z pohledu práva či psychologie. I tak plníme jeden z hlavních cílů projektu: zainteresované soudce, advokáty či úředníky informovat a vzdělávat o tom, jak rozvod probíhá a jak minimalizovat dopady rozpadu rodiny na děti.

Rádi bychom poděkovali serveru epravo.cz i České advokátní komoře za organizaci této důležité akce. Vítězům soutěže srdečně gratulujeme a děkujeme za pozvání.

Více informací o projektu W4W: Servis rodiny.

Komentáře